Tirsdag d. 27. juli 2021 - �rgang 16

Næsbyhus får ikke del i ekstra EGU-uddannelser

17-02-2017

Et uskønt forløb om ekstra EGU-pladser i Vesthimmerlands Kommune for at få unge ud væk fra kontanthjælp har udviklet sig til en konkurrence mellem kommunens to produktionsskoler.

Af Jacob Dalgaard

Næsbyhus Produktionsskole og Produktionsskolens Kongshøjgaard har i en årrække kunnet uddanne op til 15 unge mennesker på en erhvervsgrunduddannelse (EGU) med støtte fra kommunen. Ved sidste budgetforlig vedtog byrådet, at investere yderligere 450.000 kroner årligt i tre år i yderligere 20 EGU-uddannelser for at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse.

Hensigten blev konkretiseret, da Beskæftigelsesudvalget den 30. november sidste år valgte mellem tre modeller. En af modellerne skitserede, at Jobcenteret kunne varetage opgaven, men de tilstedeværende medlemmer i udvalget den dag, valgte en anden skitseret model, hvor opgaven skulle udliciteres til produktionsskolerne. Dog med den tilføjelse, at kun Kongshøjgaard skulle have de 450.000 kroner til ansættelse af en EGU-ansvarlig.

Det fik Næsbyhus Produktionsskole til at klage over forløbet, da de efter et forudgående møde var stillet i udsigt at skulle have del i opgaven.

Holdningsskifte sender sagen i byrådet

Doris Lauritzen (S), som er medlem af Beskæftigelsesudvalget og byrådets repræsentant i Næsbyhus Produktionsskoles bestyrelse, blev efter beslutningen klar over, at hun havde begået en fejl:

- Det var en kæmpefejl at sende tre scenarier i høring og så vælge et helt fjerde. Så jeg forstår godt klagen fra Næsbyhus. Jeg indrømmer, at jeg har været med til at begå en fejl.

Doris Lauritzen ønskede derfor, at beslutningen i Beskæftigelsesudvalget skulle sendes videre til byrådet. En holdning, som hun fik tilslutning til af Ninni Lodahl Gjessing (Radikale), der også sidder i Beskæftigelsesudvvalget - men var fraværende på novembermødet.

Byråd delt

I går kom sagen så på byrådets dagsorden, hvor Ninni Lodahl Gjessing erkender, at Næsbyhus i en periode har ligget ned og været i krise, hvilket afspejler sig i skolens resultater på EGU-området, hvor kun en enkelt EGU-elev er startet i 2016.

- Men der er kommet en ny bestyrelse og en ny ledelse, og det går så godt nu, og de vil så gerne være med til at øge antallet, sagde Ninni Lodahl Gjessing.

Beskæftigelsesudvalgets formand, Pia Buus Pinstrup (K) var dog ikke sindet at skifte holdning:

- Det er fint at koncentrere indsatsen for eleverne et sted, og kommunen kunne have valgt at opsige kontrakten med Næsbyhus, fordi de ingen EGU-forløb har gennemført. Det er faktisk generøst af forvaltningen ikke at gøre det.

Efter en længere debat og mange meningsudvekslinger, sendte borgmester Knud Kristensen sagen til afstemning. Her valgte et flertal på 15 mod 7 at stemme for, at Produktionsskolen Kongshøjgaard alene tildeles de 450.000 kroner årligt de næste tre år, mens Næsbyhus må klare sig på sit nuværende niveau.

Læs også Produktionsskole forbigået i aftale om ekstra indsats

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!