Fredag d. 21. juni 2019 - �rgang 14

Målrettet indsats har nedbragt antallet af langtidsfraværende skoleelever

10-01-2019

Skolerne i Vesthimmerlands Kommune har via en målrettet indsats mindsket elevernes langtidsfravær.

I efteråret 2017 udarbejdede skoleafdelingen en minianalyse om specialundervisningen i skolerne. En af anbefalingerne til pædagogiske tiltag var at der fra 1.1 2018 iværksættes en forstærket og systematisk indsats for at nedbringe det bekymrende langtidsfravær.
Forvaltningen udarbejdede retningslinjer for bekymrende fravær, hvilket betyder, at skolen skal reagere ved mindst 5 sammenhængende fraværsdage, 7 dage i en periode på 20 skoledage eller 15 dage i en periode på 60 skoledage.
Alle lærere/pædagoger registrerer elevernes fravær via en elektronisk portal. På nogle skoler er der tilkøbt moduler, hvor skolerne får besked i forbindelse med meget fravær, andre skoler har iværksat ekstra kontrakt til forældrene.

Forvaltningen opgør to gange om året elevernes fravær målt i over 10 % fravær og over 20 % fravær. Skolerne modtager disse opgørelser og redegør for fraværet. Nogle elever har afviklet ferie uden for skolernes ferier kombineret med korte sygdomsperioder, hvilket giver det højere fravær.

For andet år i træk har fraværstallene været indhentet.

”Der ses allerede nu en klar forbedring i forhold til sidste skoleår, dette er vi meget tilfredse med,” udtaler formanden for Børne- og Familieudvalget Inger Nielsen på vegne af et samlet udvalg. ”Skolerne har gjort en stor indsats for at mindske langtidsfraværet. 10 % eller 20 dage om året fraværende gør, at eleverne mangler et helt år i skole, når de går ud af 9. klasse, det er meget god læring og gode kammeratskaber, de går glip af,” fortsætter Inger Nielsen.

Antallet af elever med langtidsfravær over 10 % er faldet fra 479 til 384 elever fra efteråret 2017 til efteråret 2018 og fraværet over 20 % fra 174 til 118. Antallet af elever med bekymrende fravær af dem over 10 % eller 20 % er faldet fra 60 til 21.

På nuværende tidspunkt har alle elever med bekymrende fravær en særlig bevågenhed på skolerne i samarbejde med forvaltningen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!