Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16

Lugtgener skal undersøges først

07-09-2021

Inden man begynder at lave boligudstykning på Østhavnen, skal der snuses ekstra grundigt til naboerne.

Af Jacob Dalgaard

Lugtgenerne fra Farm Food og Løgstør Rensningsanlæg er velkendte, men ikke desto mindre skal de nu analyseres endnu grundigere. Det har Vesthimmerlands Byråd besluttet som optakt til at realisere et ønske om at udstykke boliggrunde på Havnevej tæt på Limfjorden. 

Inden der kan bygges, skal der foretages miljøundersøgelser, idet der allerede er kendskab til jordforurening i området. Miljøundersøgelserne skønnes at koste kr. 1,4 millioner kroner, hvoraf 158.000 kroner knytter sig til at undersøge lugt-, støj- og støvgener fra nabolaget. 

Byrådet har sat en stopklods ind i projektet, således, at støj- og lugtgenerne undersøges først, og kun hvis disse giver mulighed for boligbyggeri, skal der igangsættes jordbundsundersøgelser. 

Omkostningerne til miljøundersøgelserne indgår i de samlede omkostninger til byggemodning og ventes at kunne finansieres gennem grundsalg i udstykningen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!