Lørdag d. 13. august 2022 - Årgang 17

Lugten skal væk, før i udvider

29-10-2021

Meldingen fra byrådet til Vesthimmerland Biogas A/S er klar: "I får ikke lov at udvide, før I har bevist, at I får styr på lugtgenerne."

Af Jacob Dalgaard

Det stinker.

Det er en realitet, som byrådsmedlemmerne fra alle partierne i byrådssalen ikke bestrider, og som naboerne til biogasanlægget på Holmevej øst for Farsø må leve med dagligt. 

Ikke desto mindre har Vesthimmerland Biogas A/S søgt om lov til at udvide anlægget på et 6 hektar stort areal og fra 275.000 tons biomasse pr. år til 500.000 tons. Men det kommer ikke til at ske, før ejerne over en anseelig periode har bevist, at de kan tøjle lugten. 

Det står fast efter torsdagens byrådsmøde, hvor politikerne var enige om at stille krav om, at de nuværende lugtgener skal fjernes først. Driften af anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens areal, står der blandt andet i det notat, som byrådet henholder sig til. 

Alligevel opstod der uenighed i byrådssalen, hvor især Liselotte Lynge Jensen fra Dansk Folkeparti rullede sig ud. Det gjorde hun, fordi et flertal i byrådet var klar til at godkende plangundlaget for en udvidelse af biogasanlægget og blot holde igen med den nødvendige miljøgodkendelse til ibrugtagning, indtil ovennævnte lugtgener er væk.

- Jeg kan ikke bakke op om en godkendelse på grund af de lugtgener. Anlægget har kørt i to år, uden at der er kommet styr på det. Der nogle borgere, der er blevet psykisk belastet af det, og vi kan ikke være tjent med, at de (biogasanlægget, red.) øver sig på borgernes bekostning, sagde Liselotte Lynge Jensen.

Hun fik opbakning fra SF, hvor Theresa Berg Andersen ikke ville være med til at godkende noget, før der er styr på lugtproblemer og de eksplosioner, som der var to af i september.

Den konservative Henrik Dalgaard var mere imødekommende overfor en godkendelse. 

- Hvis der er nogen, der er oprigtigt kede af opstartsudfordringerne, er det dem på biogasanlægget. Men biogas er en af løsningerne til at nå klimamålene, sagde Dalgaard, der således bakkede op om at forberede udvidelsesplanerne. Men altså uden en ibrugtagningstilladelse. 

Socialdemokratiets borgmesterkandidat Asger Andersen har selv i 30 år boet 100 meter fra biogasanlægget i Vegger uden problemer. Så et biogasanlæg skal og kan fungere uden lugtproblemer for omgivelserne, fastslog han og tilføjede, at byrådet har retten til at fratage en miljøgodkendelse, hvis kravene ikke overholdes. Derfor var Socialdemokraterne også klar til at give grønt lys til en godkendelse af plangrundlaget. 

Ved afstemningen stemte 4 imod kommuneplantillæg og lokalplanen. Det var SF og DF. Resten af byrådet stemte for men med forbehold for en miljøgodkendelse, indtil der er styr på lugtgenerne. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!