Lørdag d. 13. august 2022 - Årgang 17

Lugt kan ikke forhindre boligbyggeri på Løgstør Havn

09-01-2022

Lugtudledningen fra Farmfood og Løgstør Rensningsanlæg kommer ikke til at stikke en kæp i hjulet på et nyt boligområde på Løgstørs østhavn. Spørgsmålet er om støjen gør.

Af Jacob Dalgaard

Planlovens bestemmelser gør, at der ikke kan planlægges for boligarealer i områder, som er miljøbelastede. Derfor besluttede byrådet i august sidste år at iværksætte en undersøgelse af, om området vest for Farmfood er miljøbelastet med henblik på at igangsætte et boligprojekt på Løgstør Østhavn.

For ikke at fyre unødvendigt mange kommunale kroner af er miljøundersøgelserne delt op i etaper. Første del af etape 1 har i følge Allan Ritter Andersen (K) vist sig at være positive. Det er undersøgelsen af lugtudledningen fra Farmfood og Løgstør Rensningsanlæg, og lugt har netop været den største bekymring i projektet. Men udledningen af lugt har ikke givet anledning til at bremse projektet.

Allan Ritter Andersen blev ved konstitueringen efter kommunalvalget i november udpeget som ny formand for Teknik- og Miljøudvalget, som i morgen får en orientering om status på havneprojektet. 

Næste skridt i miljøundersøgelsen er støjmålinger. Allan Ritter Andersen har ikke kendskab til støjproblemer fra de to naboer, så den undersøgelse tror han heller ikke på kan forhindre projektet. 

Til gengæld har Farmfood i følge Vesthimmerlands Kommune været skeptiske overfor at få et nyt boligområde som nabo. Bekymringen går på, at der opstår interessekonflikter og deraf afledte restriktioner for virksomhedens virke og fremtidige udvikling.

Resultatet af støjmålingerne ventes klar i slutningen af januar. Er disse i orden følger en miljøundersøgelse af jorden i projektområdet.

Omkostningerne til miljøundersøgelserne indgår i de samlede omkostninger til byggemodning og ventes at kunne finansieres gennem grundsalg i udstykningen.

Læs også "Nyt havneprojekt i Løgstør kommer som en tyv om natten"

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!