Fredag d. 15. januar 2021 - �rgang 15
Dette er logo for Løgstørs 500 års jubilæum

Løgstør har klaret 500 år gennem ild og vand

07-01-2016

Løgstør har taget hul på et skelsættende jubilæumsår. Det markeres hele året med den 10. februar som den officielle jubilæumsdag.

Af Jacob Dalgaard

Det startede med sild, og her 500 år senere har muslingen taget over som byens varemærke. I de 5 århundreder har fjorden spillet en stor rolle på godt og ondt, for oversvømmelser har præget byen, og selv om der er udført omfattende kystsikring, kan fjordvandet stadig slå ind over havnekajen. 

Men ild har også spillet en central rolle. To gange er byen brændt ned. I 1747 nedbrændte 14 huse, og i 1751 nedbrændte halvdelen af byen, da 40 gårde og huse forsvandt i et stort flammehav.

Logo afspejler historien

Selv om byen har oplevet stor modgang gennem tiderne, står byen stadig med et stærkt korps af ildsjæle, og nogle af dem har taget initiativ til at markere det store jubilæum. Der er nedsat en komitéen, der skal sikre, at jubilæet bliver fejret, så det runger ud over bygrænsen. Komitéen har foreløbig planlagt åbningen af jubilæumsåret med et stort fakkeloptog gennem den ældste bydel den 10. februar.

I aftes godkendte komitéen tillige det logo, som vil komme til at gå igen ved en lang række aktiviteter året igennem.

Komitéen for byjubilæet, med formand Per Jensen, i spidsen opfordrer foreninger og erhvervsdrivende til at benytte de to logoer i deres annoncering og korrespondencer for at synliggøre Løgstørs store jubilæum udadtil.

Logoerne er tegnet af Grafisk Hus, og ild og vand - udformet som muslingeskaller - symboliserer Løgstørs historie frem til dagens identitet som muslingeby.

300 fakler skal lyse op

Ved markeringen af byjubilæet den 10. februar ventes 300 mennesker at gå i fakkeloptog fra Østerbrogade til Kulturladen anført af, hvor der vil blive serveret et traktement. Optoget vil blive ført an af 4 vægtere fra Løgstør Købstads Vægterlaug, der får kongeligt besøg fra fortiden.

Markeringen sluttes af med et fyrværkeri på havnen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!