Mandag d. 15. august 2022 - Årgang 17

Læringsfestivaller afholdes i Farsø

29-06-2022

1.600 lærere og pædagoger møder hinanden i dag og i morgen til læringsfestivaller i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø.

Der er inspiration i alt fra bevægelse i skolerne til plantning af gårdhaver, musik- og erhvervsprofiler til lidt Lego-undervisning til de aktive drenge, når lærere og pædagoger under overskriften ’Lær af hinanden’ er samlet i hallerne i Farsø.

Formålet med læringsfestivalen er at vidensdele om, hvad der virker for at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse. Vesthimmerlands Kommune ønsker, at alle børn skal blive så dygtige, de kan. Med læringsfestivalen sætter kommunen lys på at skabe høj kvalitet i læringsmiljøerne gennem gensidig videndeling og inspiration.

Læringsfestivalen blev i går slået i gang af Inger Nielsen, formand for Børne- og Familieudvalget, Morten Lund, direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Skole og Dagtilbudschef, Anders Norup. 

- Vi har et politisk ønske om større videndeling blandt kommunens dygtige skoler og dagtilbud. Vi så og hørte om gevinsterne af videndeling på den faglige studietur til London i sidste udvalgsperiode. Siden har vi politisk haft fokus på at stimulere og udvikle intern videndeling, og det er med stor glæde og stolthed, at jeg nu kan være med til at igangsætte to læringsfestivaller i Vesthimmerlands kommune, udtaler Inger Nielsen.

Hver skole, daginstitution og SFO står for 1-2 stande og oplæg på festivalen. Medarbejderne fortæller om, hvordan de arbejder med et specifikt område i forhold til undervisning og læring, som de har særlig viden og kompetencer indenfor. Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål og drøftelse. Der bliver delt viden og inspireret om blandt andet indsatser som faglig trivsel for henholdsvis piger og drenge, natur og science, bevægelse, højt fagligt niveau, fremskudt forældresamarbejde og meget, meget mere. Alt understøttet af foldere, projektbeskrivelser eller materialer fra de forskellige stande til brug i egen skole og institution.

På festivalen for skoler kommer Peter Lund Madsen, læge, hjerneforsker, forfatter o.a. og holder et inspirerende oplæg om emnet ”Når børn og unge får angst”. Med det stigende antal børn og unge med angst – både på lands- og kommunalt plan – er det yderst aktuelt med nye input til dette felt.

På dagtilbud holder Pernille Hviid, Cand.Psyk., PhD og lektor på University of Copenhagen et oplæg om, hvordan pædagogernes deltagelse i legen kan understøtte børns udvikling -  et gældende arbejdsområde, hvor ny viden og ideer kan være med til at styrke den pædagogiske indsats i forhold til børnenes læring.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!