Tirsdag d. 14. juli 2020 - �rgang 15

Konservative ville have Kærbo lukket

09-10-2015

Den konservative byrådsgruppe stemte for en lukning af Ulstruplund i Hornum - men så hellere Kærbo i Ranum lukket.

Af Jacob Dalgaard

"Tak for godt samarbejde under budgetforhandlingerne."

Gruppeformændene for byrådets forskellige partier stod i går op på skift i byrådssalen og takkede for det brede budgetforlig, der blev indgået 25. september med alle partier bag.

Takketalerne kom ved 2. behandlingen af budget 2016, som nu er endeligt vedtaget. Da der i modsætning til sidste års splittelse ikke var meget at skændes om, benyttede politikerne lejligheden til at fremhæve deres respektive partiers aftryk på budgettet.

Her afslørede Pia Buus Pinstrup fra Konservative, at det ikke var hendes partis plan, at plejecenter Ulstruplund skulle lukkes, sådan som det endte i den endelige aftale.

"Vi pegede på Kærbo, fordi plejecenteret i Ranum trænger til en renovering, og her er der gode muligheder for en anden anvendelse af bygningerne," sagde Pia Buus Pinstrup, som havde flere argumenter for at lukke Kærbo.

De specialer, Kærbo har med somatik, demens og rehabilitiering, har ikke nogen fremtid i Ranum, og derudover er der udsigt til at Ranum kommer til at mangle en læge, når den nuværende privatpraktiserende læge, Peter Duedal stopper," sagde Pia Buus Pinstrup.

Det Radikale medlem af byrådet, Ninni Lodahl Gjessing, pegede på, at Kærbo netop med sine specialer var vigtig at bevare.

Per Bisgaard førte ordet for Venstre i gruppeformand Per Bach Laursens fravær. Han sagde, at Venstre heller ikke var enige at lukke Ulstruplund. Han kom ikke nærmere ind på, hvor der så skulle skæres på plejeområdet i følge Venstre. Men partiet vil hellere decentralisere i kommunen efter samme mønster som regeringspartiet gør på landsplan med de statslige arbejdspladser, understregede Per Bisgaard.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!