Tirsdag d. 11. maj 2021 - �rgang 16

Konservative vil have lavere takster i daginstitutioner

05-12-2018

Det Konservative Folkeparti i Vesthimmerland kræver beregninger for sænkning af forældrebetalingen i kommunens daginstitutioner forud for næste budgetforhandlinger.

Af Jacob Dalgaard

Det er ikke kun en skattesænkning, som er blevet en konservativ mærkesag i Vesthimmerland. Også lavere takster på børnepasningsområdet har høj prioritet. Det blev gentaget af partiets medlem af Børne- og Familieudvalget, Signe Nøhr, på sidste uges byrådsmøde, da taksterne for dagsinstitutionerne i 2019 blev godkendt.

Taksterne stiger omtrent i forhold til prisfremskrivningerne. Det mest bemærkelsesværdige er, at der i år indføres nye deltidspladser på 30 timer i såvel vuggestuer, dagpleje og børnehaver.

Umiddelbart er der ikke den store opbakning af spore til de konservative ønsker om lavere takster. Rasmus Vetter fra Socialdemokratiet siger:

- Det hjælper på bosætningen med lavere takster. Men der er ikke flere steder at spare, og jeg vil ikke være med til at fyre for at få taksterne ned, for så får vi bare utilfredse forældre.

Heller ikke Venstres gruppeformand kom sine borgerlige fæller i møde.

- Vi har nogle af de billigste takster i Nordjylland. I min optik er det mere fleksible åbningstider og mere kvalitet i børnepasningen, der skal kigges på, sagde Kurt Friis Jørgensen.

Taksterne for 2019 var allerede inden torsdagens byrådsmøde sendt ud, selv om de ikke var godkendt. Det mødte kritik fra SF's Niels Heebøll. Årsagen er dog den, at de skal være sendt ud senest en måned før, de træder i kraft, og da de først blev godkendt den 29. november, havde forvaltningen sendt dem ud på betingelse af en godkendelse i byrådet.

For at imødegå denne rækkefølge fremover blev der stillet forslag om, at taksterne vedtages sammen med budgettet fremover.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!