Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16

Kampagne for den gode opførsel i den digitale verden

11-11-2021

SSP/Ungeteamet Vesthimmerland har udarbejdet kampagnen #VærTjekketPåNettet, som afvikles i uge 47.

Teamet har i den forbindelse allieret sig med flere af kommunens skoler for at sætte større fokus på digital dannelse. Kampagnen skal skærpe de unges evne til at reflektere kritisk over digitale medier, deres indhold og opbygning samt evnen til at forstå, hvordan man opfører sig socialt acceptabelt på digitale medier. Ugen skal også være med til at klæde forældre og fagpersoner på til at understøtte børn og unge heri, da de er rollemodeller, som børnene spejler sig i. 

- Vi har en forventning om, at udbyttet af forløbet på klasseniveau vil være med til, at styrke elevernes bevidsthed og kompetence i at handle i digitale kontekster. Hvilket også er med til, at skabe en sund kultur i klassen omkring kommunikation og opførsel i den digitale verden, siger Tine Frost Petersen, der er SSP - Ungeteam medarbejder i Vesthimmerlands Ungdomsskole og fortsætter:

- Mange forældre kan godt føle sig overhalet af deres børns ivrige brug af digitale og sociale meder. Hvad laver børnene? Hvad spiller de? Hvor længe skal man lade dem spille? Hvilken type videoer ser de på internettet? Skal man være bekymret? Spørgsmålene er mange, og bekymringerne er helt naturlige. For det er utroligt svært at danne sig et billede af, hvad der egentlig foregår, når børnene begynder og at indgå i sociale online relationer. 

SSP/Ungeteam vil sætte fokus på, at klæde forældrene på til hvordan man håndtere børnenes online fælleskaber, således det bliver en positiv platform for dem.

Kampagnematerialet som anvendes på skolerne, består af:

•    #VærTjekketPåNettet dialog brætspil – udviklet af SSP/Ungeteamet. 

•    #VærTjekketPåNettet videokonkurrence for 5. – 7. årgang. Hvor dommerne vil være borgmester Per Bach Laursen, forebyggelsesbetjent Henrik Husum og Inge Agerholm Thorup fra DR Ultra. 

•    ”Dit liv på Nettet” – et undervisningsmateriale udviklet af SSP Aalborg og Center for Digital Pædagogik. 
Dette materiale anvendes i dag i nogen grad i skolerne i Vesthimmerland.

•    Digitale forældreoplæg til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingsforældre. 
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!