Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16

Investeringsafkast vender underskud til overskud

09-09-2021

Første halvår af 2021 viser et overskud efter skat på 68,5 mio. kr. i Himmerland Forsikring gs. mod et underskud på 1,3 mio. kr. året før.

Moderselskabet Himmerland Forsikring har haft bruttopræmieindtægter på 124,7 mio. kr. mod 116,7 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 6,9 %. Det forsikringstekniske resultat udgør 21,7 mio. kr. mod 5,1 mio. kr. året før. Forsikringsresultatet for 1. halvår har ikke været påvirket af større vejrlige skader eller i øvrigt større enkeltstående skader. 

Investeringsvirksomheden har i første halvår været positivt påvirket af datterselskabsresultater, resultat af associeret virksomhed samt enkelte strategiske aktieposter. Investeringsafkastet udgør således 58,8 mio. kr. i første halvår 2021 mod -7,8 mio. kr. året før.

Himmerland Forsikrings egenkapital er pr. 30. juni 2021 opgjort til 1.024,7 mio. kr. og selskabets solvensdækning udgør 3,8 gange kapitalkravet.

Himmerland Forsikring-koncernen, der ud over moderselskabet bl.a. omfatter Concordia Forsikring, optjente i første halvår 2021 en bruttopræmieindtægt på 237,3 mio. kr. mod 223,2 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 6,3 %. Det forsikringstekniske resultat for koncernen er opgjort til 41,1 mio. kr. mod 16,1 mio. kr. i 2020. Udviklingen i forsikringsforretningens resultater overstiger de budgetmæssige forventninger og er realiseret med en bruttoskadeprocent på 59,1 og en bruttoomkostningsprocent på 17,5. Koncernens combined ratio er opgjort til 82,4 mod 92,6 året før.

Koncernens investeringsafkast andrager 46,8 mio. kr. mod -15,6 mio. kr. året før. Heraf udgør urealiserede kursgevinster en betydelig del af afvigelsen.
Concordia Forsikrings egenkapital udgør pr. 30. juni 2021 368,7 mio. kr., og selskabets solvensdækning er opgjort til 3,0.
Koncernens solvensdækning er opgjort til 3,5 og koncernens balance udviser 1.529,1 mio. kr., hvoraf egenkapital udgør 1.024,7 mio. kr.

Adm. direktør Ole Færch oplyser, at selskabets ledelse har besluttet ikke at offentliggøre halvårsregnskabet, da dette ikke længere er påkrævet. Ole Færch supplerer dog de regnskabsmæssige oplysninger med at glæde sig over den fortsatte positive udvikling, som koncernen oplever.

”Den er et resultat af mange års vedholdende indsats med fokus på at levere optimale forsikringsløsninger og ikke mindst den store indsats medarbejderne har ydet for at opretholde et højt kundeserviceniveau – også under den lange covid-19 pandemi. En indsats, der også udmønter sig i meget fine tilbagemeldinger fra vores mange medlemmer. Såvel Himmerland Forsikring som Concordia Forsikring er derfor også begge at finde i øverste lag af forsikringsbranchens Top 10 på Trustpilot. Udgangspunktet i denne positive udvikling giver gode muligheder for en fortsat dynamisk udvikling i koncernen til glæde for de mange medlemmer, der støtter op om den gensidige tankegang, som er et stærkt grundlag for nye, kommende initiativer, tilføjer Ole Færch

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!