Tirsdag d. 7. juli 2020 - �rgang 15

Høringssvar rokkede ikke beslutning om øget udbud af genoptræning

19-02-2017

Et borgerligt flertal i byrådet besluttede i december at sende 20 procent af den kommunale, almene genoptræning i Vesthimmerland i udbud. Men allerede i torsdags skulle beslutningen til fornyet afstemning.

I forvejen er 10 % af den almene genoptræning i Vesthimmerland udbudt til private aktører. Beslutningen i december betød, at yderligere 20 procent skal sendes i udbud, men efterfølgende har den beslutning været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen. Derfor var sagen igen på byrådets dagsorden.

Det førte til en ny debat for og imod udlicitering. Gruppeformand Palle Jensen (S) førte an i kampen for at undgå flertallets ønske om at sende de 20 % i udbud. Han syntes i det mindste, at man kunne vente til de nuværende udbudte 10 procent skal i fornyet udbud i maj 2016.

- Hvad tror I ikke det koster at lave sådan et udbud, og så lave endnu et til næste år. Det er da tåbeligt, slog han fast.

Han fik støtte af Ninni Lodahl Gjessing, Radikale:

- Jeg har slet ikke forstået, hvorfor vi skal have det i udbud. Der er jo ingen problemer, så hvorfor kan vi ikke bare være glade for det, vi har?

Fra Venstre havde Per Bisgaard en anderledes liberal tilgang til den sag.

- Der er altid tid til udbud, så kan vi få afprøvet, hvordan verden ser ud, sagde Bisgaard, der udtrykte tillid til, at både kommunale og private aktører kan klare opgaven med den almene genoptræning.

Han forslog derfor på vegne af Venstre, at de 20 % bliver sendt i udbud, og at kommunen samtidig laver et kontrolbud for at afgøre, hvem der kan klare opgaven billigst.

Et flertal bestående af Venstre og Konservative minus Kirsten Moesgaard stemte for at sende de 20 % i udbud. Bagefter stemte samme flertal plus Kirsten Moesgaard for, at kommunen laver et kontrolbud på opgaven.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!