Fredag d. 7. august 2020 - �rgang 15

Hjerteforeningen Vesthimmerland er i gang igen

19-07-2020

Efter lang tids nedlukning er Hjerteforeningen Vesthimmerland i gang igen. Generalforsamlingen var i januar, og det konstituerende møde skulle være 24. marts, men der kom en coronaepedemi i vejen. Derfor har de valgte måttet vente flere måneder, inden man kunne mødes til konstituerende møde.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, og allerede i midten af august starter en af hjerteforeningens meget vigtige aktiviteter - nemlig hjertemotion.
Bestyrelsen se på billedet: Forrest fra venstre er det Helen Schøning, formand; Rita Frederiksen, kasserer; Ilselil Pedersen, kontakt til kommunens rehabilitering; bagerste række fra venstre: Peter Christiansen, suppleant; Paul Schøning, sekretær og PR; Ellen Nørgaard, næstformand.

Dorte Bak, bestyrelsesmedlem og Per Sørensen, suppleant var ikke til stede ved fotograferingen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!