Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16

Hesselvang er indstillet som et af Danmarks bedste plejehjem

16-10-2021

Landsorganisationen Danske Seniorer står bag nomineringen af friplejehjemmet i Hvapsund.

”Alle skal få de oplevelser, de kan”. Det er visionen for både ledelse og medarbejdere på friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund og en af grundene til, at det nu er indstillet som et af Danmarks fem bedste plejehjem.  

Det er landsorganisationen Danske Seniorer, der står bag indstillingen, og formanden, Per K. Larsen siger, at håbet er, at de bedste plejehjem kan inspirere alle landets plejehjem.

– Medierne er fyldt med historier om problemer på plejehjemmene. Derfor tænkte vi: Lad os finde de steder, hvor både beboere og medarbejdere trives. Vi bad derfor vores medlemmer indstille det plejehjem, de mener er Danmarks bedste, og vi fik langt over 200 forslag. Vores forretningsudvalg har nu udvalgt de 5, og i de kommende dage kan alle gå ind på vores hjemmeside og være med til at pege på det, de anser for det bedste, siger han. 

Der er beskrivelser af og fotos fra plejehjemmene , og noget af det, der står om Hesselvang er, at både ledelsen og de ansatte arbejder efter friplejehjemmets værdigrundlag, og der bliver lagt meget klare linjer ved ansættelsessamtalen: Man skal være fleksibel med etikken på plads. Man skal være villig til at hjælpe med pasning af de kæledyr, beboerne må tage med. Personalet skal spise alle måltider sammen med beboerne - mod en beskeden betaling.

Når man kommer på plejehjemmet, falder meget i øjnene, fx at Hesselvangs leder Pia Nielsen er flittig til at give medarbejderne ros og anerkendelse for deres iderigdom, deres respekt for de ældres ønsker og for deres fleksibilitet. Det er også synligt, at tingene kan lade sig gøre, fordi de ca. 40 frivillige og bestyrelsesmedlemmer stiller op igen og igen. 

Alice Skals, der er næstformand i bestyrelsen, citeres for, at det for bestyrelsen er meget vigtigt, at alle ansatte forstår, at hver beboer kommer med en identitet, en personlighed.

- Den skal de leve videre med og blive respekteret for, siger hun. 

Alice Skals er stolt af de resultater, der er nået, men siger også:

- Nogle vil måske synes, det er et glansbillede, vi tegner. Men det er, som vi fortæller, og efter vores mening er det også sådan, det må blive, når vi ser hver enkelt beboer individuelt og behandler alle med respekt.

De fem plejehjem, der er indstillet, er foruden ”Hesselvang” også det kommunale Lem Plejecenter ved Skive, OK-fondens Dreyershus i Kolding, Håndværkerforeningens plejehjem i København og OK-Fondens Himmelev Gl. Præstegård ved Roskilde. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!