Onsdag d. 28. september 2022 - Årgang 17

Handicaprådet ønsker dig en demografiaftale

20-09-2022

I denne uge lægges næste uges budget for Vesthimmerlands Kommune, og Handicaprådet har et brændende ønske til politikerne ved forhandlingsbordet.

Af Jacob Dalgaard

Handicaprådet er forud for årets budgetforhandlinger stillet nogle forbedringer i udsigt for den gruppe af borgere, som rådet repræsenterer. Og disse forbedringer har Handicaprådet anbefalet. Men formand Ella Holm Hansen er alligevel betænkelig: 

- Det er en forudsætning for anbefalingerne, at der sker tilførsel af midler for at føre forbedringerne ud i livet. Erfaringerne viser desværre, at forvaltningerne ofte - for at få midler til forbedringer - skal finde besparelser andre steder i forvaltningen. Det er det, vi kalder: “at fodre hunden med dens egen hale”. Hvilket ikke er særligt hensigtsmæssigt. 

Ella Holm Hansen hævder, at handicaprådet de senere år er blevet tilsidesat i forbindelse med forhandlingerne mellem KL og regeringen.

- Man har en demografiaftale på ældreområdet. Det kunne vi også godt bruge på handicapområdet. Vi ved, der bliver flere mennesker med handicap, og når der ikke tilføres flere midler til området, bliver der færre midler til den enkelte. På et eller andet tidspunkt bliver det uværdigt, fastslår hun.

Budgetaftalen for 2023 ventes at være klar på fredag.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!