Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16

Grundtvig og kvinderne

07-09-2021

I det første foredrag i efterårssæsonen i Folkeuniversitetet Vesthimmerland rettes spotlyset mod kvinderne bag Grundtvig. Foredragsholderen er Niels Eric Grunnet, der er sogne- og institutionspræst ved Holmegaardsparkens kirke i Ordrup. 

Der er næppe nogen, der ikke får en række associationer, når Grundtvigs navn nævnes. Om det er hans teologiske betydning, som salmedigter, som skole- og dannelsesmand eller hans politiske engagement og indflydelse, så er vi alle stødt på ham i forskellige sammenhænge livet igennem. Men Grundtvig var ikke Grundtvig uden de kvinder, der prægede hans liv fra vugge til grav. 

Grundtvig var et følsomt gemyt, og hans fascination af det kvindelige skænkede ham ikke kun tre ægteskaber med tre forskellige intelligente og stærke kvinder, men blev også en digterisk metafor for det livsoplysende, livsbekræftende og livsskabende mennesker imellem og mellem Gud og mennesker.

Foredraget afholdes i festsalen på Ranum Efterskole torsdag den 9. september kl. 19. (Se annoncen under meddelelser)

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!