Fredag d. 14. december 2018 - Årgang 13

Grønt lys til vindmølleparker fra Danmarks Naturfredningsforening

13-11-2017

De vindmølleprojekter, der er i støbeskeen i såvel Nørrekær Enge og på Thorup Sletten, får ikke Danmarks Naturfredningsforening til at slå hælene i.

DN Vesthimmerland holdt torsdag aften årsmøde i Aalestrup, hvor et halvt hundrede mennesker var mødt frem for først at høre Kjeld Hansens foredrag, ”Det store Svigt” om 100 års fredninger i Danmark. Foredraget handlede om ufuldstændige og misligholdte fredninger, og om landindvindinger der kostede samfundet formuer at gennemføre og ligeså meget at genoprette, fordi de kun var dyrkbare i få årtier. Eksempelvis Vilsted Sø.

Ved det efterfølgende årsmøde i DN Vesthimmerland blev der aflagt beretning af formand Svend Dahl. Han kunne blandt andet berette, at de to lokale afdelinger af naturfredningsforeningen i henholdsvis Vesthimmerland og Aalborg er enige om, at Nørrekær Enge II kan accepteres i henhold til foreningens energi- og miljøpolitik.

Derimod har lokalforeningen i Vesthimmerland ikke kunnet finde fælles fodslag med søsterforeningen i Jammerbugt Kommune, når det gælder mølleprojeketet på Thorup Sletten ved Aggersund. Også her har DN Vesthimmerland i sit høringssvar vist vilje til at lade projektet gennemføre, mens DN Jammerbugt i sit høringssvar til Vesthimmerlands Kommune har vendt tommelfingeren nedad og udtrykt bekymring for fuglelivet.

På DN Vesthimmerlands årsmøde var der genvalg til bestyrelsen til Hans Borglykke, Blære og Lise Norre, Aars. Bestyrelsen består desuden af Jakob Kortegaard Strandby, Karen Steffensen, Ranum, Svend Dahl, Løgstør og Finn Norre, Aars. Karsten Kjærgaard, Livø og Sten Søndergaard, Tollestrup, blev valgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!