Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16
Allan Ritter bliver ny formand for Teknik- og Miljøudvalget

Formandsposter i det nye byråd er nu fordelt

19-11-2021

Efter konstitueringen på valgnatten er der nu sat navne på de politikere, der skal besætte de tungeste poster i byrådet. Det ser således ud:

Borgmester
Per Bach Laursen

Viceborgmester
Signe Nøhr

2. viceborgmester
Theresa Berg Andersen

Økonomiudvalget
Formand: Per Bach Laursen (V)
Næstformand: Signe Nøhr (C)

Teknik- og Miljøudvalget
Formand: Allan Ritter (C)
Næstformand: Kirsten Moesgaard (L)

Børne- og Familieudvalget
Formand: Inger Nielsen (V)
Næstformand: Jeppe Korreborg Pedersen (C)

Kultur- og Fritidsudvalget
Formand: Per Nyborg (C)
Næstformand: Karen Clausager (F)

Beskæftigelsesudvalget
Formand: Theresa Berg Andersen (F)
Næstformand: Lars Rem (D)

Sundhedsudvalget
Formand: Asger Andersen (A)
Næstformand: Liselotte Lynge (O)

Vesthimmerlands Forsyning
Formand: Lars Andresen (V)
Næstformand: Niels Krebs (C)

Børne- og Ungeudvalget
Formand: Rasmus Vetter (A)
Næstformand: Morten Mejdahl (V)

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!