Fredag d. 26. februar 2021 - �rgang 16

Foreløbig enighed om historisk budget i Vesthimmerland

11-10-2019

Alle partier stemte for ved førstebehandlingen af budget 2020 i Vesthimmerlands Kommune, som blev kaldt et historisk et af slagsen.

Af Jacob Dalgaard

Stemningen før den endelige budgetlægning i Vesthimmerlands Kommune er næppe oplevet bedre end i år. Økonomien balancerer, og der er endda udsigt til 20 millioner kroner ekstra til anlægsinvesteringer, så det samlede anlægsbudget rammer 110 millioner kroner.

- Vi er glade for, at vi for første gang i denne kommunes historie ikke behøver at skulle lave besparelser. Ikke desto mindre bliver det nok aligevel svært at blive enige om det endelige budget. Men vi har nu en mulighed for at tage de værste torne ud af fra tidligere besparelser, sagde Palle Jensen, da byrådet torsdag sendte budget 2020 videre til andenbehandlingen den 31. oktober.

I mellemtiden skal byrådet mødes til budgetseminar, hvor detaljerne skal fastlægges. Det bliver her, fordelingen af anlægskronerne blandt andet bliver aftalt, og det er også her, der kan flyttes rundt på driftsmidler.

Borgmester Per Bach Laursen opfordrede sine byrådskolleger til at stå sammen om et ansvarligt budget. Den opfordring tog Henrik Dalgaard fra Det Konservative Folkeparti til sig. Hans parti er ikke med i budgettet for indeværende år, og Henrik Dalgaard håber, at borgmesteren vil kigge lidt mere de konservatives vej denne gang. Han fik på mødet i går antydet, at det skal være billigere at bo i Vesthimmerland, hvis de konservative skal være med i budgettet.

Partierne kom under førstebehandligen kun sporadisk ind på, hvor de vil markere sig under budgetforhandlingerne sidst i uge 43. SF's Theresa Berg Andersen understregede, at det i år ren og skær bliver et spørgsmål om at prioritere midlerne, og her bliver det velfærdsområdet og i særdeleshed en højere standard i rengøringshjælpen hos de ældre, der skal vægtes højst.

Venstres gruppeformand Kurt Friis Jørgensen nævnte udvidede åbningstider i daginsitutionerne som en prioriteret indsats, der skal være med til at sikre tilflyttere, så de bedre kan nå at afhente deres børn.

Dansk Folkeparti overraskede ikke, da Liselotte Lynge Jensen fremhævede bedre forhold for de ældre og flere varme hænder som et fremtrædende budgetønske. Partiet vil også bakke op om at få flere ollekoller i Vesthimmerland.

Landets kommuner skal normalt have deres budgetter på plads 15. oktober. Men i år er fristen udskudt tre uger til den 5. november. Den forlængede frist har Vesthimmerlands Kommune udnyttet, idet andenbehandlingen som nævnt finder sted 31. oktober.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!