Onsdag d. 23. januar 2019 - Årgang 13

Farsø Erhvervsråd har fordelt posterne

17-04-2018

I sidste uge mødtes den nyvalgte bestyrelse i Farsø Erhvervsråd for første gang med formålet at konstituere sig. Konstitueringen forløb sådan, at formandsposten blev på vante hænder, da Brian Otte (direktør i Messecenter Vesthimmerland) blev genvalgt til posten. På næstformandsposten skete der dog en ændring, idet Mads Øgaard (ejer af Øgaard El) takkede ja til posten.

Til generalforsamlingen blev den tidligere suppleant Ole Kuhr (filialdirektør i Spar Nord) valgt ind, da Knud Erik Markussen (medejer af Danilift) havde valgt at træde ud af bestyrelsen.

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev der ligeledes nedsat et PR-udvalg, der skal have til formål at give foreningens medlemmer et indblik i, hvad bestyrelsesmøderne bliver brugt til. Det er desuden intentionen, at der i det kommende bestyrelsesår skal afholdes et eller flere arrangementer i foreningen. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!