Onsdag d. 28. september 2022 - Årgang 17

Enighed om næste års budget i Vesthimmerland

23-09-2022

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, VestHimmerlandsListen, Nye Borgerlige og løsgænger Liselotte Lynge Jensen står alle bag Budgetforliget 2023.

Der er både lidt til børnefamilierne og psyikiatri- og handicapområdet i Vesthimmerland næste år. 

Det siger borgmester Per Bach Laursen om dagens forlig for kommunens økonomi i 2023:

- Vi har prioriteret at lempe børnefamiliernes betalinger til kommunale tilbud i en tid, hvor økonomien kan være en udfordring. Det har været vigtigt for Byrådet at fastholde interessen for at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier. På Sundhedsområdet har vi afsat 25 mio.kr. til at fastholde vores serviceniveau, der indeholder økonomi til psykiatri- og handicapområdet, hvor vi oplever stigende udgifter – og på erhvervsområdet har vi afsat økonomi til at forstærke erhvervsservicen for vores virksomheder. På anlægssiden fortsætter vi med vores større prioriteringer fra tidligere år, hvor Svømmecenter Vesthimmerland i Aars, en Marina i Løgstør, Sundhedens Hus i Farsø og udbygningen af Aalestrup Friluftsbad er nogle af dem.

Men der var ikke enighed hele vejen igennem forhandlingerne.

- Med store prisstigninger i vores samfund er vi ærgerlige over, at der ikke kunne findes flertal for skattelettelser, der ville give 60 millioner i borgernes egne lommer over de næste fem år i skattelettelser, næsten betalt af staten. I stedet kæmpede vi for, at alle børnefamilier fremover kommer til at betale mindre for at have deres børn i børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Der har aldrig før været et større behov for, at vores borgere kan beholde flere af deres egne penge, siger Henrik Dalgaard fra De Konservative.

Tilfred SF'er

- Det var en lang forhandlingsnat kl. 03.24 var det sengetid, endelig kan vi i dag sætte de sidste streger og skrive under på budgetforliget for 2023. Det er ikke nogen hemmelighed, at dette års budgetforhandlinger har været hårde, og det vigtigste for SF var at afværge nogle af de besparelser, som virkelig ville gøre ondt. Derfor er vi også glade for at forslaget om fælles ledelse på vores skole og på vores dagtilbud blev fejet af bordet, det var vigtigt for SF. Minimumsnormeringer bliver snart fuldt indfaset. Og vi er enige om, at det ikke skal blive dyrere at være forældre i Vesthimmerland, i en tid hvor børnefamilier, som alle andre, har brug for pengene. Så der er sat en flot pulje af til at holde forældrebetalingen i ro., siger Theresa Berg Andersen.

Ledsagerordning kommer - måske

Sidste år blev der afsat penge til en ledsagerodning for handicappede i 2022. Ordningen er dog blevet udskudt og udskudt. Men i dagens aftale har byrådet lovet hinanden at udmønte ledsagerordningen i 2023. 

-    Socialdemokratiet står bag budgetforliget i Vesthimmerland. I 2023 vil kernevelfærden indenfor Ældre-, Psykiatri- og Handicapområdet blive styrket med 25 millioner. Generelt sikrer disse penge serviceniveauet og fremtidige investeringer i velfærdsteknologi. Den udskudte ledsager-ordning bliver nu gennemført efter 2 års udsættelse, med baggrund i et stort økonomisk pres på området. Vi glæder os også over, at der er afsat midler af til ansættelse af flere SOSU-elever, samt fundet en model for en seniorordning, der kan bidrage til at fastholde seniormedarbejdere, lyder det afslutningsvis fra gruppeformand, Asger Andersen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!