Torsdag d. 1. december 2022 - Årgang 17
Formand for Løgstør IF Chris Severinsen

Enebarnet har fået søskende

04-11-2022

Fodbold: Løgstør IF har nu haft en hel sæson på det nye anlæg ved Lanternen.

Tekst & foto: Per Lyngby

Når man i mere end 100 år har været enebarn, kræver det lidt tilvænning pludselig at få søskende og en stor familie.

Sådan opsummerer LIF's formand, Chris Hendriksen, situationen her, hvor Løgstør IF har rundet den første sæson på det nye anlæg ved Lanternen efter 25 år på det gamle stadion ved Frederik Den 7's Vej og forud for det en lang tilværelse på stadion ved Limfjordsvej.

Klubhus og anlægsarbejde gøres færdigt

Det er sin sag, at flytte en fodboldklub fra et anlæg med eget klubhus, hvor man selv er herre over tingene og til et fællesskab, som er hele ideen bag Lanterne-projektet. Og det har da også været en proces, som har været noget mere besværlig, end fodboldklubbens bestyrelse måske lige havde regnet med. Kommer man på fodboldanlægget i dag vil man kunne se, at det nye klubhus "Kronborg", som delvis er opført med frivillig arbejdskraft, står færdigt, man mangler dog fortsat ibrugtagningsgodkendelsen fra kommunen. 

Klubhuset er opført med kravene fra BR21, hvilket betyder, at det lever op til de højeste krav til ventilation, brandsikkerhed og isolering. Kravene har dog også betydet, at huset er blevet en halv million kroner dyrere end budgetteret.

Man kan også se, at der mangler en del på udenomsfaciliteterne i form af flisebelægning, trapper og ramper til banerne og ikke mindst bander med sponsorer.

"Det er ting, som vi går i gang med nu, og som gerne skal stå klar, når sæsonen 2023 går i gang. Vi køber os til anlægsarbejdet, men sørger selv for stolper og bander, så vi kan få gjort vores gode sponsorer synlige på det nye stadion, som vi i øvrigt har navngivet Løgstør Stadion, Sparekassen Danmark", fortæller Chris Hendriksen, da Lokaltindblik.dk har sat ham stævne i klubhuset en torsdag formiddag sidst  oktober, hvor fodboldsæsonen går på hæld. 

Kunstgræs med kork

Udenfor klubhuset ligger 5 græsbaner og en kunststofbane, som danner rammen om det daglige liv i fodboldklubben, som tæller i omegnen af 400 medlemmer fordelt på ca 100 seniorer og 300 ungdomsspillere. Der er 75 frivillige, som tager sig af en lang række funktioner i klubben. En vigtig brik er Onsdagsholdet, som er en fast garde af frivillige, der sørger for alt det, ingen andre ser, men som alle bruger, er i orden: Bolde, spillertøj, net i målene og hjælp ved klubbens  byggeopgaver. 

"Vi er jo en del af Lanternen, og det er gennem Lanternen, at vi driver vores pølsesalg på en deleordning, medens vi ikke har cafeteria i klubhuset - det var i øvrigt også en underskudsforretning gennem de seneste mange år på det gamle anlæg, men en service vi bød medlemmerne og gæster", fortæller LIF-formanden, som dog glæder sig over, at man har formået at bibeholde Henrik Skaks Pølsehold, som tænder op i grillen og serverer pølser, når der er hjemmekamp.

Vedligeholdelsen af kunststofbanen klares også af en gruppe frivillige. Banen er opbygget med kork, modsat de øvrige baner i kommunen, som  bruger gummigranulat, der dog har en miljømæssig bagside, som måske på et tidspunkt gør, at de ikke længere kan godkendes. Valget af kork i Løgstør var nødvendigt, da banen ligger tæt på et vandreservoir, og derfor var gummigranulat slet ikke en mulighed. Banen i Løgstør består foruden en 11-mands bane også af en 7-mands bane, hvilket man er glade for i klubben. Det betyder, at der kan være to kampe i gang på anlægget på samme tid, og det giver også spillerne mulighed for at varme op på kunstgræsbanen - selv om der skulle være en kamp i gang inden.

Trods besværlighederne med at flytte er Chris Hendriksen ikke i tvivl om, at det er den rigtige løsning. De unge er vant til at komme i Lanternen, så det er helt naturligt for dem, medens det måske har været lidt sværere for de ældre spillere at opgive tilværelsen som "enebarn".

"I forbindelse med udflytningen arrangerede vi et blå-gult bryllup i form af en fælles fest for fodboldklubbens og håndboldklubbens medlemmer. Det blev en stor succes og en god indgang til at være en del af fællesskabet i Lanternen", siger Chris Hendriksen.

Opvisningsbanen er ikke for kort

Gæstende hold og tilskuere har i sæsonen undret sig over, at klubben ikke har benyttet bane 1 til kampe, når f.eks. klubbens flagskib i herrernes serie 1 har spillet hjemmekamp. Onde tunger har endda påstået, at det skyldes, at banen er for kort - den skal være 105 meter.

"Den er ikke for kort. Den er 105 meter, men rodnettet er ikke færdigudviklet, så vi har ladet den ligge. Der er et område ved den vestlige ende, som vi skal have fyldt jord på, så banen bliver længere, hvilket gør det muligt at flytte den, så vi kan fordele sliddet på græsset. Det er et projekt, som jeg forventer, at vi får klaret inden nytår, og så håber vi, at græsset er klar til måske efteråret 2023", siger formanden, som beklager, at man ikke har kunne få lov til at lave et vandingsanlæg på banen, som kunne have været med til at optimere vækstvilkårene.

Foruden banerne ved klubhuset er der også en lethal med kunstunderlag ved Lanternen.

"Det er faktisk det projekt, som er hele grundlaget for Lanternen. Vi besluttede i sin tid, at anlægge lethallen på det område, hvor Lanternen siden er skudt op med sine mange faciliteter", fortæller Chris Hendriksen, som også erkender, at lethallen ikke bruges så meget til fodbold længere, nu hvor man har fået udendørs anlæg med kunstgræs.

Der er kommet nyt underlag i lethallen, som gør, at den også kan bruges til tennis, og derfor er tennisklubben også jævnlig bruger af hallen, som det fortrinsvis er de yngste LIF-årgange som bruger i dag.

I forbindels med træning og kampe bruges omklædningsfaciliteter i Lanternen, hvor man lejer sig ind, og det er også i Lanternen, at spillerne mødes i cafeteriet efter kamp og træning. Det betyder dog ikke, at LIF-ånden er glemt eller gemt på det gamle anlæg.

"LIF-ånden er skam flyttet med her ud til Lanternen", fastslår Chris Hendriksen, som ser frem til, at man kan starte sæsonen 2023 med de fleste af de løse ender knyttet sammen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!