Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16

Endelig kan også Folkeuniversitetet åbne igen

31-08-2021

Folkeuniversitetet i Vesthimmerland glæder sig til at præsentere en buket af interessante og spændende foredrag, startende i september med et foredrag om "Kvinderne bag Grundtvig".

Grundtvig var den digter, præst, historiker, politiker, folketaler, myteforsker med mere, som i løbet af sit 74-årige liv nåede at blive Danmarks mest produktive digter med ikke mindre end 1500-1600 salmer! Det var en ulykkelig forelskelse, der satte ham i gang med forfatterskabet, men i det hele taget stod der kvinder bag ham hele hans liv. Tre koner blev det til og fem børn.Institutionspræst Niels Erik Grunnet er den foredragsholder, som vil fortælle om dette emne.

Derefter tager Folkeuniversitetet på udflugt til den nye landsret i Viborg. Ud over den spændende nye bygning, som der er lagt mange tanker i, er både ældre og nutidig kunst en vigtig del af landsretsbygningen. Fru Justitia, gudinden for retfærdighed,tager imod i forhallen, og på turen rundt i bygningen vil man ikke alene møde et alsidigt udsnit af kunstværker fra den tidligere retsbygning, men også mange nyere værker udlånt af bl a Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Museum Jorn og Statens Museum for Kunst. 

Næste foredrag i rækken finder sted i samarbejde med foreningen Norden og handler om Hvalfangertiden i Grønland og Hans Egedes ankomst og virke i
Grønland. Grønland har oplevet tre eskimoiske og en nordisk indvandring. Men hvad var det, der fik nordboerne til at forsvinde? Var det klimaændringer, sygdomme, konflikter med eskimoerne - eller udvandrede de bare til sidst? .Alle disse og mange flere spørgsmål vil lektor og biolog Uwe Lindholdt forsøge at give svar på i sit foredrag.

28. oktober følger foredraget: Lyset og livet-en samtale mellem kristendom og ateisme. Foredragsholderen er cand.theol Kaj Mogensen. I romanerne “At være eller ikke være” (H.C.Andersen, 1857) og “Niels Lyhne” ( J.P.Jacobsen, 1880,) belyses forholdet mellem kristendom og ateisme. De kaster et lys over menneskelivet og er begge eksistensbelysende. Ateisme er aktuel og en udfordring til kristendommen og omvendt og bygger ofte på uvidenhed og fordomme. Foredraget indbyder således til en åben og fordomsfri samtale mellem mennesker og synspunkter.

3. gang er lykkens gang, siges der, og efter to gange aflysning pga Corona, kan museumsdirektør og historiker Anders Bloksgaard nu endelig afholde det med megen spænding imødesete foredrag: Historier fra besættelsestidens Vesthimmerland, som skulle have været afholdt i forbindelse med 75-året for
Danmarks befrielse. Normalt beskæftiger Anders Bloksgaard sig med Limfjordens kulturarv, men har også altid haft et særligt forhold til historien om 2.verdenskrig, både ude og hjemme. Vesthimmerland lå langt fra de store krigsskuepladser, men området er alligevel fuld af historier fra besættelsestiden. De tyske bunkeranlæg ved Aggersund, nedskydning af allierede fly, stikkere, tyske flygtninge, russere i tysk tjeneste, en aktiv modstandsbevægelse - alt sammen fulgt af en mængde forunderlige menneskeskæbner fra Tyskland, Rusland, England og naturligvis Vesthimmerland.

Sidste efterår, da vi stadig måtte have åbent, holdt organist og musikhistoriker Jan Mygind, et meget interessant foredrag, det første i en række, vi vil bringe om musikkens historie. I dette efterår følges det op med et foredrag om klassikken. I klassikken dyrker man det enkle, klare og harmoniske, som ikke stiller for store udfordringer til lytteren, men som samtidig sikrer en god oplevelse til kenderen. Følelse og forstand, men også indhold og form er i balance i kunstværkets udformning, og dette medvirker til at skabe tidløse værker af Haydn, Mozart og Beethoven.

Se mere om tilmelding til foredragene med mere i annoncen her 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!