Torsdag d. 18. oktober 2018 - Årgang 13

Dramauge og skolefest på Vester Hornum skole

25-05-2015

I ugen op til pinse var det almindelige skoleskema afløst til fordel for en dramauge på Vester Hornum skole. Alle eleverne fra 0. - 8. klasse arbejdede under overskriften ”Jorden rundt”, mens 9. klasse holdt sig til bøgerne på grund af den nært forestående afgangseksamen.

Alle klasserne havde forud for dramaugen valgt et land, der blev sat fokus på. På forhånd var det fastlagt, at alle klasser skulle bidrage med et underholdende indslag, hvor der var karakteristiske ting med fra det valgte land. Der blev således lavet rekvisitter, øvet på sange og musik til den store guldmedalje og malet kulisser osv.

I ugens løb begyndte det hele at tage form, og fredag formiddag blev der holdt generalprøve. Herefter måtte eleverne vente spændte til om aftenen, hvor skolen havde inviteret forældre og bedsteforældre til skolefest.

Det blev et tilløbsstykke, for omkring 250 havde fundet vej til Vester Hornum hallen, hvor fortællingen om ”Ivans lange rejse” skulle opføres. 

Alle børnene fra landsbyordningens børnehave kom indledningsvis på scenen med rekvisitter og sang sangen ”Hvor mon appelsiner kommer fra?” Det var en stor oplevelse for de små poder, og nogle var vist så benovede over de mange mennesker i hallen og lysprojektører m.v., at de helt glemte at synge med.

Derefter kom klasserne på scenen i den planlagte rækkefølge. Kreativiteten var stor i bestræbelserne på at vise karakteristiske ting fra lande som Rusland, Australien, Kina, "Arabien" og mange flere.

Hele dramastykket blev flot akkompagneret af skolens eget orkester, som var sammensat til lejligheden. Og tekniske hjælpemidler blev taget i brug. Størst lykke gjorde vist en lånt snemaskine, som blev sat i gang i stykkets finale.

Elever og lærere høstede et meget velfortjent bifald. Skolefesten fortsatte herefter på Vester Hornum skole, hvor skolens støtteforening stod klar med traktement til alle de fremmødte. Salgsboder blev åbnet, og i alle klasser var der indrettet aktiviteter, som på mange måder var inspireret af ugens tema. Klasserne havde været meget opfindsomme. I 0. klasse kunne man eksempelvis få lov til at gå en tur på ”Den Kinesiske Mur”.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!