Tirsdag d. 21. maj 2019 - Årgang 14
Skriv under på Danmarks Naturfredningsforenings kampagne for at bevare vandplanerne. De er vores vigtigste værktøj til at beskytte vores værdifulde vandløb, lød opfordringen på DN Vesthimmerlands årsmøde.

DN samler underskrifter for at bevare vandplaner

09-11-2018

Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland holdt i aftes årsmøde i Aars, hvor der blev opfordret til at støtte op om foreningens underskriftsindsamling for at bevare vandplanerne.

Interessen for naturen er usvækket, hvis man kan måle på deltagerantallet til Danmarks Naturfredningsforenings årsmøde torsdag aften på Kimbrerkroen i Aars. Her hørte en fyldt sal naturvejleder Karsten ”Kortbuks” Hansen fortælle om demokratiets turbulente første 100 år med tråde på kryds og tværs gennem historien med den himmerlandske præst Jeremias Wøldike og hans 600 frugttræer som omdrejningspunkt.

Formand Svend Dahls beretning vidnede om et aktivt år i Danmarks Naturfredningsforening  i Vesthimmerland. Bestyrelsen har haft nok at se til med naturarrangementer, medlemshenvendelser og ikke mindst de 375 sager om natur, vandløb og miljø, afdelingen har taget stilling til i løbet af året.

- De fleste sager kan vi uden videre nikke til, men ind imellem er der problemer, vi må kigge nærmere på. Det gælder for eksempel grusgravene i Blære, som DN gerne ser udvikle sig til natur, når gravningen ophører. Men her er Råstofkontoret i Region Nordjylland uenig – og det har vi så klaget over, fortæller Svend Dahl.

Bent Frost fra Haubro blev nyvalgt til bestyrelsen, der herefter består af formand Svend Dahl, Løgstør, næstformand Hans Borglykke, Blære, Lise Norre, Aars, Jakob Kortegaard, Farsø , Sten Søndergaard, Aalestrup samt Bent Frost.

Mens 2018 blev et travlt år for DN er der udsigt til, at arbejdspresset på bestyrelsen bliver lidt mindre til næste år. fordi Finn Norre, Karen Steffensen, Ellen Poulsen og Margrethe Carstensen med status som nyvalgte suppleanter alle tilbød at give en hånd med i arbejdet.

Årsmødet sluttede med en kraftig opfordring fra Sten Søndergaard til deltagerne om at skrive under på Danmarks Naturfredningsforenings kampagne for at bevare EU’s vandplaner, der er under kraftigt pres fra nogle af medlemstaterne – også Danmark.

- Vandplanernes målsætning om god økologisk tilstand i vandløbene er langt det vigtigste værktøj vi har for at forbedre naturtilstanden i  vores åer og bække. Specielt fordi Vesthimmerlands Kommune i disse måneder er i gang med at revidere regulativerne for alle kommunens vandløb, fortalte Sten Søndergaard.

- Derfor bør alle klikke ind på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside www.dn.dk og skrive under på, at vi bør bevare vandplanerne, opfordrede han.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!