Tirsdag d. 19. januar 2021 - �rgang 15

Byrådsmedlem ønsker at omdanne erhvervshavnen i Løgstør til boligformål

15-05-2019

Allan Ritter fra Det Konservative Folkeparti vil have sat gang i planerne om at udvikle et nyt boligområde på erhvervshavnen i Løgstør.

I den nye udviklingsplan for Løgstør fra 2018 blev det store marinaprojekt ved erhvervshavnen lagt i graven. I stedet blev der lavet en hensigtserklæring om at udvikle området til boligformål. Det ønsker Allan Ritter nu at få sat skub i.

Derfor har han bedt om at få sagen på dagsordenen i Økonomiudvalget, der holder møde i dag.

Udviklingsplanen skitserer en plan i tre etaper, hvor den første går ud på at få fjernet nogle af de erhvervsbygninger i området, som ikke er i brug. Området skal etableres med græs, og samtidig skal området sikres mod oversvømmelse.

I anden etape indgår opførelse af boligbebyggelse på de mest attraktive arealer nord for Havnevej. I denne etape er der også idéer til at grave en kanal, som vil give de nye beboere mulighed for at have en båd liggende tæt på boligen. Tredje etape er en egentlig udvidelse af etape 2 med flere boliger og en forlængelse af kanalen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!