Tirsdag d. 18. januar 2022 - Årgang 16

Byggesagsbehandlingstiden har kurs den forkerte vej

30-10-2021

Trods løfter om det modsatte, så bliver sagsbehandlingstiden i byggesager i Vesthimmerlands Kommune kun længere og længere. En af årsagerne er, at naboer anmelder hinanden.

Af Jacob Dalgaard 

En ny status på byggesagsbehandlingen i Vesthimmerlands Kommune viser, at der fortsat er store udfordringer på området. I årets første tre kvartaler er tiden, det tager at få behandlet en byggeansøgning, kun steget og steget.

I 1. kvartal var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 47,5 dage. I 2. kvartal var den 57,64 dage, og i 3. kvartal var den 65,55 dage. Stigningen i 3. kvartal tilskrives afvikling af sommerferie, og derfor forventer forvaltningen ikke en yderligere stigning i 4. kvartal. 

I sommer blev der varslet, at sagsbehandlingstiden inden jul ville nå ned på 6 uger, og det ligger altså et pænt stykke fra det nuværende niveau.

I en orientering til Teknik- og Miljøudvalget på mandag skriver forvaltningen, at årsagen til den langstrakte byggesagsbehandling dels skal findes i, at der har været stor udskiftning i afdelingens personale og ledelse. Men også at der har været et stigende antal byggesager i starten af året, og så er der udfordringer med det nye bygningsreglement, hvor der ikke kun sker en sagsbehandling ved indsendelse af en ansøgningen, men at der også er et betydeligt arbejde ved afslutning af sagerne.

Anmelder naboerne

Bygningsmyndigheden i Vesthimmerlands Kommune oplever i stigende grad en afledt effekt af drøftelser om dispensationer i byggesager. Når en ansøger bliver begrænset i sin ansøgning, så anmelder denne øvrige beboere i området, som menes at måtte have bygget på den måde, som ansøger ikke får lov til. Dermed opleves det, at når sagsbehandlingen giver afslag på hele eller dele af ansøgningen, så genererer dette en række nye sager, som Bygningsmyndigheden er nødsaget til at undersøge og i givet fald rejse en lovliggørelsessag på. Hertil medgår der et ganske omfattende tidsforbrug, fremgår det af afdelingens orientering.

Tidsforbruget på lovliggørelsessager bliver i øvrigt ofte "uoverstigeligt", fordi ejerne ikke har nogen interesse i at få lovliggjort forholdene. 

I Vesthimmerlands Kommune ligger der aktuelt 595 lovliggørelsessager, som forvaltningen på den korte bane ikke har ressourcer til at løfte.

Sagerne om lovliggørelse kommer foruden naboer fra konkrete henvendelser fra interessenter eller ved ejendomshandler eller gennem SKATs
geokodning af samtlige ejendomme i Danmark. Geokodningen er en fundamental del af at forberede samfundet på et nyt ejendomsvurderingssystem. Dette kommer til at basere sig på BBR data, hvorfor geokodningen har til formål at sikre korrekte registreringer i BBR. Som konsekvens deraf opdages hidtil uregistrerede bygninger eller bygningsdele, hvilke kun kan lovliggøres gennem en byggesagsbehandling.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!