Torsdag d. 1. december 2022 - Årgang 17

Breve på vej til borgere med olie- eller gasfyr

10-11-2022

I starten af december kan vesthimmerlandske borgere med olie- og gasfyr se frem til at få brev om deres muligheder for at få fjernvarme.

Af Jacob Dalgaard

Når omkring 1.900 hustande i Vesthimmerland til december får et brev fra Vesthimmerlands Kommune, vil kun en meget lille del af modtagerne kunne glæde sig over budskabet i brevet. I hvert fald hvis de går og drømmer om at få skiftet deres gas- eller oliefyr ud med billigere fjernvarme.  

670 af de 1900 hustande ligger allerede i et område med fjernvarme, som de kan koble sig på. Godt 1.000 hustande får besked om, at der ikke er planer om fjernvarme på deres matrikel. 

Tilbage står omkring 190 hustande i Ullits og Fandrup, som kan skimte et håb om at få fjernvarme fra Farsø Fjernvarme.

Men selv de 200 hustande i Ullits og Fandrup kan ikke vide sig sikker. Det siger Allan Ritter Andersen, der er formand for Teknik- og miljøudvalget i Vesthimmerland. 

- Når Farsø Fjernvarme begynder at detailplanlægge udrulningen af fjernvarme til de to byer, så er det op til borgerne at tilslutte sig. Hvis det viser sig, at kun 40 procent ønsker at være med, så bliver det jo ikke til noget, for vi kan ikke længere lave tilslutningspligt, siger formanden. 

Det er en regeringsaftale fra april 2022, der pålægger kommunerne inden nytår at udsende brev til borgere med olie- eller naturgasfyr i gasforsynede områder om deres muligheder for fjernvarme eller ej. På foranledning af forvaltningen har Teknik- og Miljøudvalget godkendt at brevene udsendes allerede i starten af december, så borgerne kan nå at komme i kontakt med kommune eller varmeselskab med eventuelt uddybende spørgsmål inden jul.

Varmeplan på vej

Som en del af regeringsaftalen skal kommunerne også lave en varmeplan inden nytår. Foreløbig tyder det på, at kun Ullits og Fandrup har potentiale som nye fjernvarmeområder. Aalestrup Fjernvarme undersøger derudover udvidelsespotentialet i byerne Østrup, Østerbølle, Klotrup og Fjelsø.

I de områder, hvor der ikke udbredes fjernvarme, kan der muligvis være potentiale i at etablere fælles lokale løsninger. Administrationen undersøger derfor mulighederne for etablering af mindre energifællesskaber i mindre bysamfund uden for fjernvarmeområderne. Ellers må gas- og oliekunderne forvente at varmeplanen for deres vedkommende bliver en opfordring til at finde individuelle løsninger, hvis de vil af med deres nuværende gas- eller oliefyr.

Varmeplanen ventes endeligt vedtaget i byrådet den 15. december.

Kort over de gasforsynede byer i Vesthimmerlands Kommune

Røde områder er naturgasområder og blå er fjernvarmeområder.

Blå cirkel: De byer der kan konverteres til fjernvarme (Ullits + Fandrup) I alt ca. 190 bygninger.

Rød Cirkel: De byer som ikke på nuværende tidspunkt kan konverteres til fjernvarme og derfor opfordres til fælles lokale varmeløsninger eller individuelle løsninger. 
De med gas- eller oliefyr i ”de røde ”strenge i det åbne land vil også modtage brev. De vil dog pga. de store afstande mellem ejendommene sandsynligvis blive nødt til at finde individuelle alternative varmeløsninger. Samlet vil dette brev blive sendt til ca. 1900 bygningsejere.

Fjernvarmeområder: De forbrugere med naturgasfyr eller oliefyr indenfor fjernvarmeområder vil ligeledes modtage brev om, at de kan komme på fjernvarme. Det omfatter i alt ca. 670 bygninger.
 

Hvad mener du om varmeplanen i Vesthimmerland?
Har du en mening eller et forslag, som du gerne vil have Lokaltindblik.dk til at tage op, så send en mail til
info@lokaltindblik.dk

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!