Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16
Bent Hjort Knudsen har skrevet en bog om sine oplevelser

Bent Hjort Knudsen udgiver bog om sine livsoplevelser

21-11-2021

"Et tilbageblik" er titlen på den bog, som Bent Hjort Knudsen fra Løgstør har skrevet om sit liv med landbrug og slagteri som omdrejningspunkt. Bogen lanceres ved en reception næste fredag den 26. november på Løgstør Lokalarkiv.

Bent Hjort Knudsen har i den seneste tid nedskrevet udpluk af sine livsoplevelser om opvæksten i Augustenborg, skolegang på Statsskolen i Sønderborg, den praktiske landbrugsuddannelse suppleret med den teoretiske del på Gråsten Landbrugsskole, rejsen tværs over USA i en Studebaker, arbejdet på store kvægfarme i Californien, livet som iværksætter og erhvervsdrivende i Californien, hjemkomsten til Danmark i 1969 og etableringen på Thinggården i Næsborg. Bent fortæller meget  gribende om sine mange år i toppen at den danske slagterisektor.

Løgstør Lokalarkiv fik på et tidspunkt en viden om, at Bent Hjort Knudsen var i gang med at skrive lidt om oplevelser fra et  liv i landbrugserhvervet og om udfordring i slagterisektorens udvikling. Bents bog var egentlig tænkt som et skriv tilegnet familien, men Løgstør Lokalarkiv fik mulighed for at læse 1. udkast til bogen. Efter at arkivet havde gennemlæst manuskriptet gav arkivet udtryk for et ønske om at udgive bogen på arkivets forlag.

Det fik arkivet tilladelse til, og Bent arbejdede videre med projektet. Nu foreligger der en færdig bog på ca. 140 sider med en del illustrationer. Bogen er særdeles interessant. Den beskriver flere af de miljøer, som Bent har bevæget sig i, og den beskriver ledelsesstrategier på bestyrelsesniveau i slagterisektoren.

Bag bogen ses også en person, der satte sig mål i livet og  ihærdigt forfulgte disse mål. Man bliver også indraget i baggrunden for de de store beslutninger, der totalt ændrede slagterisektoren fra Bents start som formand for Løgstør Slagteriet til Danish Crown. I bogen beskrives lukningen af Løgstør Slagteri. Bent var ikke egnens mest populære person i den periode, men Bent havde sine gode begrundelser for beslutningen – en beslutning som blev støttet af Løgstør Slagteris andelshavere. Og som Bent siger:

- Som formand for slagteriet stod det mig klart, at min opgave var, at varetage andelshavernes interesser . 

Bogen henvender sig til et bredt publikum, og Løgstør Lokalarkiv afholder reception på ”ET TILBAGEBLIK”  på fredag d. 26. november i Byens Hus i Løgstør.

Se annonce for receptionen her 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!