Fredag d. 14. december 2018 - Årgang 13

Arkiv markerer lederskifte med reception

13-03-2018

Den 22. marts bliver der holdt reception i Lokalhistorisk Arkiv Løgstør som markering af lederskifte.

Lokalhistorisk Arkiv i Løgstør skifter arkivleder pr. 1. april.  Nuværende leder Finn Jensen har været medarbejder ved arkivet siden i begyndelsen 1990'erne og leder af arkivet i 10 år. Finn har ønsket at optimere sin tid på andre funktioner i arkivet. Han afløses på posten af tidligere skoleleder Gunnar Villumsen.

Lokalhistorisk arkiv blev opstartet af tidligere bibliotekar N.H. Lindhard, Løgstør. I dag ”bor” arkivet Østergade 5E, 1. sal t.v. i Løgstør. Her har arkivet gode faciliteter, og her mødes de frivillige medarbejdere med interesse for den lokale historie tirsdag formiddag og torsdag eftermiddag. Personalet arbejder primært med registrering og formidling. Formidlingen sker bl.a. via arkivets hjemmeside, logstorlokalarkiv.dk/ og på arkivets Facebook-side.

Finn Jensen har igennem tiden gennemført en række billedforedrag i Løgstør, som har haft en meget stor interesse. På hjemmesiden kan man bl.a. læse alle 100 numre af tidsskriftet Krejl, som blev udgivet igennem 25 år med 4 numre hvert år. Alle numre med unikke lokalhistorisk artikler. 

Lokalhistorikeren Jens Thulstrup Christensens  levende fortælling om Løgstørs ældre historie findes ligeledes  i elektronisk form på hjemmesiden.

Endelig ses resultatet af arkivmedarbejdernes registreringsindsats på siden arkiv.dk.  På denne side kan man se hovedparten af hvad, der er registreret på arkivet i Løgstør. For mange har det store billedmateriale stor interesse. Medarbejderne på arkivet  er i besiddelse af en omfattende lokalhistorisk viden, som man med glæde giver videre. Det kan ske med besøg på arkivet  torsdag eftermiddag.

Løgstør Lokalhistoriske Arkiv har  en stor Johan Skjoldborg samling, som 2 af medarbejderne for tiden er i gang med af registrere med henblik på synlighed igennem Arkiv.dk.

Se annoncen for receptionen

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!