Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16
Sommeren 2018 var præget af markbrande

Året der gik 2018

27-12-2018

2018 går på hæld, og her kigger vi tilbage på nogle af de ting, der er sket i Vesthimmerland i årets løb.

Af Jacob Dalgaard

2018 startede med et politisk skifte. Da nytårsklokkerne ringede, overtog Venstre borgmesterposten i Vesthimmerland efter otte års pause. Selv om borgmesterkæden blev på borgerlige skuldre efter den konservative Knud Kristensens regeringsperiode, var der alligevel tale om et markant skifte, da Det Konservative Folkeparti i Vesthimmerland på mange områder står alene mod resten i byrådet. Også da det nye byråd skulle lave sit første budget.

Trods et personligt fint valg valgte Knud Kristensen straks at trække sig fra byrådet af helbredsmæssige årsager. Beslutningen var utvivlsomt et vidnesbyrd om det forpestede samarbejdsklima, der var blevet oparbejdet i byrådet i forrige periode.

Den nye borgmester, Per Bach Laursen, kom fint fra start. Allerede på den 17. dag i stolen fik han den glædelige nyhed om, at Løgstør blev tilgodeset, da Sophie Løhde og resten af regeringen udflyttede 4000 statslige arbejdspladser. Hele 24 af slagsen skulle til Løgstør.

Efter lidt nærmere research viste det sig, at det faktisk var en privat virksomhed, der skulle placeres i Muslingebyen. Miljømærkning Danmark løser opgaver for staten, og dermed var der indirekte tale om statslige arbejdspladser. Mens udflytningen andre steder i landet gav anledning til sure miner, blev meldingen modtaget overraskenede positivt i Nordhavn i København, hvor Miljømærkning Danmark har sit hovedkvarter. Medarbejderstaben valgte endda at holde en stor sommerfest for løgstørianerne på Pavillon ChristiansMinde med gratis mad og underholdning med Hugo Helmig - bare for lige at hilse på.

Ved siden af Pavillon ChristiansMinde lå Løgstør Hallerne indtil starten af 2018. Men de gamle haller havde i tre år ventet på deres uundgåelige skæbne, og da foråret kom var hallerne væk. Dermed var en af  Løgstørs bedst beliggende grunde klar til at give plads til opførelsen af i første omgang et punkthus med 8 ejerlejligheder.

Andre lejligheder i Løgstør gav i 2018 anledning til alvorlige panderynker, for ombygningen af Løgstør Boligforenings afdeling 1 og 6 stak helt af økonomisk. Det fik flere gange kritiske bemærkninger fra byrådspolitikere, som selv havde garanteret for de mange millioner kroner store lån til projekterne. Boligforeningen kunne dog i årets løb også glæde sig over at kunne fejre sin 75 års fødselsdag. Imens kom der endelig gang i de meget omdiskuterede ungdomsboliger i Aars, som i 2019 bliver klar til indflytning.

I Aars er der også gang i villabyggeriet, og byrødderne måtte klandre sig selv for at være kommet for sent ud af busken med at skaffe tilstrækkeligt med jord til at kunne udstykke i takt med efterspørgslen. Den slags koster ekstra kommunale kroner. I den anden ende af kommunen er grundsalget i Løgstør derimod gået helt i stå, og mod slutningen af 2018 blev det besluttet i byrådet at øge markedsføringen af eksisterende grunde og nye udstykninger på Majsmarken.

Løgstør fik faktisk en helt ny udviklingsplan i 2018. Med forrygende borgerinddragelse satte kommunen planarbejdet i gang i april med en busrundtur rundt i byen og efterfølgende borgermøde i Lanternen. Over 200 mennesker deltog. Senere på året var der guidet rundtur til nogle af byens potentielle udviklingsprojekter, og det var også godt besøgt. Kort før jul blev udviklingsplanen godkendt i byrådet, og det mest markante i planen er måske, at det hidtidige marinaprojekt blev lagt i graven til fordel for en knap så ambitiøs udvidelse af den eksisterende lystbådehavn.

En meget omtalt bog så også dagens lys i år. Museumsdirektør Anders Bloksgaard udkom med en glimrende bog om Løgstørs historie.

Løgstørs nye stadion skulle også have set dagens lys på Sdr. Ringvej i 2018. Men anlægget viste sig at være dyrere end budgetteret, så det eneste, byen fik, var en række arkæologiske render, der groede til i ukrudt.

Er der noget 2018 vil blive husket for, bliver det utvivlsomt den ekstremt tørre og varme sommer, som bare blev ved og ved. Det var gyldne tider for issælgere, og parasoller og bordventilatorer var stort set umulige at opdrive. Tørken havde også en bagside, for da landmændene gik i gang med høsten, fik brandmændene travlt.

Den største nyhed kunne have været vores farvel til Aggersund. I foråret ønskede en gruppe borgere i Aggersund at løsrive byen fra Vesthimmerlands Kommune for i stedet at slutte sig til Jammerbugt Kommune. Gruppen af borgere viste sig faktisk at være temmelig lille, og efter en massiv omtale i medierne, ebbede historien hurtigt ud igen, og Aggersund forblev i Vesthimmerland.

Nu vi er i Aggersund, så blev der med et stort borgermøde holdt liv i borgernes krav om at få gjort noget ved brugtvognsforhandler Kenneth Haastrups forurening af byen. Trods gode intentioner lykkedes det dog heller ikke den nye borgmester at løse opgaven i 2018.

Derimod lykkedes det med et snuptag at få en række ulovligheder i Trend gjort lovlige. 85 sommerhusejere havde bygget for tæt på skel i forhold til gældende lokalplan. Det lille problem blev fikst løst ved at ændre lokalplanen, og så var de fleste af byggerierne pludselig lovlige.

Efter flere års tilløb blev der givet grønt lys til at opføre Danmarks største landvindmøllepark. Den skal placeres i Nørrekær Enge, hvor der kommer yderligere 36 store møller de kommende år

Selv om Vesthimmerland ikke var vært for den store golfturnering Made in Denmark i år, fyldte golf alligevel meget på den politiske dagsorden. Først kom en trængt Aars Golfklub og bad kommunen om at få forlænget løbetiden på et gammelt lån, der aldrig rigtigt er blevet betalt af på. Dernæst kom Hvalpsund Golfklub med hatten i hånden for at få tilskud til at erstatte det visne græs efter den tørre sommer. Byrådspolitikerne var bestemt ikke enige om håndteringen, men i begge tilfælde blev kommunekassen åbnet op.

På Løgstør Skole kunne man indvi første etape af den omfattende skolerenovering til over 40 millioner kroner, og på Vilsted Friskole gik forældre sammen med håndværkere selv i gang med at bygge en ny skolebygning. 

I Vester Hornum blev der kæmpet for at få en ny købmand, da Niels Jørgensen efter 27 år bag disken ønskede at gå på pension. Missionen lykkedes ved at oprette anpartsselskabet Vores Butikshus ApS, som er ejet af byens borgere. Dermed kunne Michael Frederiksen i oktober påtage sig selve driften som byens nye købmand.

I Overlade kæmpede man blot for at komme gennem byen, som det meste af 2018 har været gravet op. For en gangs skyld var det ikke arkæologiske udgravninger - men en total udskiftning af kloaknettet. Det arbejde fortsætter langt ind i 2019.

Løgstør BIO kunne i sommer tage en længe ventet ny og supermoderne biograf i brug i Lanternen med et voksende publikum til følge.

Løgstør Menighedsråd havde kort forinden taget deres nye sognehus i brug, som er bygget sammen med Løgstør kirke. Sognehuset fik senere på året tildelt titlten som "godt og smukt byggeri".

Vi skal heller ikke glemme færdiggørelsen af Aars Ringvej, som blev markeret med klipning af rød snor ved borgmester Per Bach Laursen og faldskærmsudspring af tidligere borgmester Knud Kristensen den 8. juli.

Dette var blot et kort resumé af 2018. Her på Lokaltindblik.dk kan du finde langt over 1000 artikler om lokale begivenheder i 2018, og jeg glæder mig til at levere flere i 2019.

Godt 2019!

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!