Onsdag d. 8. december 2021 - �rgang 16

2u lærte om innovation og ”Nachhaltigkeit” i Farsø

23-11-2021

Man behøver ikke at gå over åen efter vand. Det fandt eleverne i 2u på Vesthimmerlands Gymnasium og HF ud af i sidste uge, da de i et fællesfagsprojekt mellem naturgeografi og tysk tog på ekskursion til virksomheden Genplast i Farsø for at blive klogere på emnet bæredygtighed.

På Genplast tog ejeren Stig Nielsen imod og viste rundt. Han demonstrerede, hvordan man sorterer de forskellige plasttyper, de modtager, for senere at pelletere dem, dvs. smelte plastikken ned til små kugler (pellets). Og ikke nok med det: Han lod sig også interviewe på tysk af de forskellige grupper, klassen var inddelt i for at svare på problemstillingen om plastik og bæredygtighed. Eleverne skulle nemlig arbejde innovativt og med inspiration i tyske links og tekster udarbejde 10 gode råd til, hvordan man lever bæredygtigt. Og da tysk var det ene af fagene, skulle dette selvfølgelig formidles på tysk. Stig Nielsen klarede opgaven til ug med kryds og slange.

Dagen efter, vel hjemme på gymnasiet igen, stod den igen på tysk, da klassen havde besøg af Sabine, der blev student fra VHG for 10 år siden. Hun har boet mange år i Tyskland og i den tid arbejdet med det tyske marked. Herfra kender hun tyskernes fokus på ”Nachhaltigkeit”. Med valget i efteråret er den politiske dagsorden sat, og da Tyskland er en stor spiller i EU-regi, kan man evt. forvente yderligere fokus på bæredygtighed i kommende EU-regulativer. 

Eleverne var både glade for besøget i Farsø og for Sabines besøg i klassen. Dels blev de klogere på hele problematikken omkring f.eks. plastikemballage, dels fik de et spændende indblik i iværksætteri, hvor en innovativ virksomhed er med til at løse et af verdens største problemer, forureningen af havene. Og Sabine gav dem et godt udgangspunkt for at ramme den målgruppe, de skulle henvende sig til ved den senere fremlæggelse med videoindslag: Unge tyskere, der ønsker at leve minimalistisk efter ”zero waste”-metoden.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!