Tirsdag d. 11. maj 2021 - �rgang 16

250 til borgermøde i Farsø

20-02-2020

Tekst & foto: Per Lyngby  

Den lokale opbakning til lægevagten på Farsø Sygehus var stor og tydelig, medens der næppe er samme opbakning regionalt, når den vesthimmerlandske lægevagt sammen med flere andre nordjyske lægevagter ser ud til at få dødsstødet med virkning allerede fra den 1. marts.

Det må være konklusionen efter torsdagens paneldebat i Farsø, hvor en række regionsrådspolitikere sad i panelet sammen med vesthimmerlandske byrødder og formanden for det lokale sygehus støtteforening. 250 var mødt frem til mødet i Thit Salen, som ikke kunne rumme alle - derfor måtte et halvt hundrede følge debatten via en højttaler i hallens cafeteria.

Støtteforeningens formand, Kirsten Moesgaard (UP) glædede sig over den store opbakning til mødet og lagde i samarbejde med Gert Hosbond faktuelle tal på bordet, som viser, at lægevagten i Farsø bliver brugt meget - faktisk stort lige så meget som den i Frederikshavn, som bevares. Desuden blev der fokuseret på, hvor store afstande borgerne i Vesthimmerland får til lægevagten i tid og kilometer.

Borgmester Per Bach Laursen (V) pointerede, at det som sådan ikke er kommunens opgave, at stå for samarbejdet med lægerne, men han rettede kritik af den måde, som regionsrådet og de Praktiserende Lægers Organisation, PLO, havde grebet processen an på. Man burde have grebet det demokratisk an og informeret kommunerne og borgerne om, hvad der var i vente. Et forsøg på at komme i dialog med PLO om at forlænge aftalen med 1-2 måneder er ikke blevet imødekommet.

"Lad nu aftalen køre 2 måneder mere, inden man lukker ned, så vi kan få lavet nogle ordentlige løsninger for fremtiden", lød det fra borgmesteren med speciel adresse til sin sidemand i panelet, Mogens Ove Madsen (S), som er regionsrådsmedlem og formand for Akut og Praksisudvalget.

Mogens Ove Madsen kom ikke så meget ind på processen, men forklarede, at man har lavet aftalen af nødvendighed - ikke af lyst. Mangel på læger har nødvendiggjort en anden aftale, og i den situation pegede regionsrådspolitikeren på, at det er vigtigt at se fremad og finde konstruktive løsninger f.eks. ved at kigge på, om skadestuen i Farsø kan bruges mere, om sygeplejersker kan gå ind og være en del af ordningen med back up fra læger og om at tilpasse det akutte beredskab til den nye situation.

Pia Buus Pinstrup (C) understregede også, at en nedgang i antallet af praktiserende læger fra 380 til 300 har gjort det nødvendigt at lave en ny aftale. Hun påpegede samtidig, at man fortsat få en læge i røret, når man ringer til vagtlægen, modsat f.eks, i Region Hovedstaden, hvor man har haft sygeplejersker med i vagtlægeordningen. Der er endvidere også mulighed for, at lægen kører ud til patienten, hvis det er nødvendigt.

Ingen buh-råb
Per Bisgaard, som sidder i regionsrådet for Venstre havde ønsket et åbent regionsrådsmøde, hvor offentligheden kunne følge debatten - men sådan blev det ikke. I den oprindelige indstilling havde der været en pasus, hvor man nævnte muligheden for at udvide på skadestuen i Farsø, men netop det afsnit røg ud af den endelig aftale.

"Vi kan ikke trylle læger frem, så ja, der bliver en forringet service, men vi må så finde løsninger, som er mindst generende for borgerne. Og vi vil gøre noget, også her og nu, det skal ikke vente til efteråret", fastslog Per Bisgaard, som glædede sig over den gode tone og at han ikke var blevet mødt med buh-råb fra forsamlingen.

Palle Jensen(S), Byrådsmedlem og formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerland slog fast, at det er noget, som betyder noget for den vesthimmerlandske befolkning. Han tog den kommunale kasket på og spurgte, om der er noget man fra kommunen side kan byde ind med. Og svarede selv:

"Vi vil række hånden frem og være med til at finde kompenserende tiltag, men vil samtidig sende et skarpt signal om, at dette her er en midlertidig løsning, som skal ændres, den dag der forhåbentlig igen er læger nok i det nordjyske.

Fra salen var der flere kommentarer og spørgsmål til panelet. Ikke mindst transporttiden til Aalborg og den lange ventetid, man kan komme ud for, vakte bekymring. Der var forslag om at uddanne "supersygeplejersker", som kan indgå i lægevagten, hvor der fra andre sider blev suppleret med, at man kunne gøre brug af pensionerede læger og af de læger, der er på sygehusene. Digitale løsninger og konsultation via telefon og skærm var også blandt de muligheder, som der blev peget på. Der var også en ide om, at man kan bruge samme model, som med luftvåbnets piloter, der er kontraktligt forpligtet i en vis periode - det samme kunne man gøre med læger, som på denne måde kunne "udstationeres" en periode til et område med lægemangel.

PLO ikke med til mødet
Der blev fra flere sider fokuseret på, at PLO har kørt aftalen som en fagforening, som har varetaget lægernes tarv på bekostning af borgerne. Derfor undrede det også nogle, bl.a. Pia Buus Pinstrup, at lægerne ikke var repræsenteret i panelet.

Gert Hosbond fra Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus, sagde, at man havde inviteret lægerne til at være med - dog ikke i panelet, hvor man ønskede en dialog med de politikere, som kan gøre noget for borgerne, fremfor en fagforeningsdiskussion af mere teknisk karakter.

For en del borgere i Vesthimmerlands Kommune vil der i fremtiden være nærmere til lægevagten i Viborg end til en lægevagt i Region Nordjylland. Det afstedkom et direkte spørgsmål til Mogens Ove Madsen om, hvorvidt man kunne bruge lægevagten i Viborg. Hertil var svaret ja, det kan man. 

I de afsluttende bemærkninger fornemmede man ikke, at der vil blive ændret på beslutningen, når regionsrådet holder møde på tirsdag. Derimod var der fra panelets side stor velvilje til at finde gode, kompenserende løsninger på problemet, som har sit udspring i et konkret problem:

"Den gordiske knude er lægemangel", konkluderede Palle Jensen, inden mødedeltagerne langsomt sivede ud i den regnfulde og mørke februaraften, hvor den lokale lægevagt sandsynligvis kun fungerer i en god uges tid, inden der lukkes og slukkes for den funktion på sygehuset i Farsø.

Tirsdag tager regionsrådet den endelige beslutning, og i den forbindelse har støtteforeningen arrangeret gratis bustransport til Aalborg, så alle interesserede kan komme med ud og demonstrere den vesthimmerlandske utilfredshed med lukningen af skadestuen i Farsø.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!