Torsdag d. 28. oktober 2021 - �rgang 16
Panelet bestod af Jens Erik Laustsen (VestHimmerlandsListen), Per Bach Laursen (Venstre), Karsten Kjærgaard (Radikal Venstre), Per Godiksen (Liberal Alliance), Allan Ritter (Det Konservative Folkeparti), Theresa Berg Andersen (SF), Martin Sørensen (Retsforbundet), Liselotte Lynge Jensen (Dansk Folkeparti), Per Jensen (Socialdemokratiet) og Ole Høgh Sørensen (Borgerlisten Vesthimmerland.

170 til det sidste vælgermøde

17-11-2017

Der var omtrent fuldt hus, da Lokaltindblik.dk i aftes havde inviteret 10 politikere til vælgermøde på Pavillon ChristiansMinde.

Af Jacob Dalgaard

De fleste partier støtter op om en udvidelse af vindmølleparken i Nørrekær Enge, som blev et af temaerne på vælgermødet. Men hos Radikale Venstres Karsten Kjærgaard var der modstand mod møllerne. Ikke fordi han og de radikale er mod vindmøller, men fordi der er lokal modstand mod dem. Hos Retsforbundet vil Martin Sørensen gå så langt som til at lægge beslutningen om vindmøllerne ud til en lokal folkeafstemning.

Annika Jensen var også mødt op til vælgermødet og hun spurgte politikerne om, hvad de vil gøre for at højne ældreplejen. Her erkendte Theresa Berg Andersen, fra SF at hun havde været med til at stramme visitationsreglerne, således at det var blevet sværere at komme på plejehjem. Men hun tilføjede, at det var "en ommer", som hun sammen med det øvrige byråd har slækket på igen i det nye budget.

Socialdemokratiets Per Jensen kritiserede alligevel Theresa Berg Andersen for at have stemt for besparelser på ældreområdet. Per Jensen fik dog det svar, at når eller hvis han selv kommer i byrådet, vil han også blive nødt til at skulle foretage ubehagelige prioriteringer.

På mødet blev der fra Henrik Dalgaard spurgt til en opgradering af Aars-vejen med flere spor. Ingen i panelet havde lyst til at udtrykke ønske om mere asfalt.

Et af aftenens varme emner, som fik kandidaternes puls til at stige var byrådets tidligere beslutning om at flytte det psykiatriske plejehjem Vestervang til Aars. Borgerlisten Vesthimmerlands Ole Høgh Sørensen mente, at byrådet med tre afstemninger havde stemt indtil det landede i Aars.

Den meget omtalte marina i Løgstør blev bragt på bane. Den konservative Allan Ritter forklarede, at investeringen hurtigt kan forrentes af relativt få ekstra indbyggere - eller færre fraflyttere i kommunen. Han langede også ud efter de siddende byrådsmedlemmer, som har haft fire år til at sætte projektet i gang uden at gøre noget. Fra flere andre kandidater var der imidlertid vigtigere ting end en marina at bruge kommunens midler på.

Borgmesterposten blev også på dette vælgermøde bragt til diskussion. Venstres Per Bach Laursen overvandt sin beskedenhed og sagde, at han vil pege på sig selv i sin egenskab af Venstres spidskandidat. Knud Kristensen kan det under ingen omstændigheder blive, sagde Per Bach Laursen. Skulle de konservative på valgnatten bringe en anden af partiets valgte kandidater i spil, ville et samarbejde med Konservative - også om borgmesterposten - måske under visse omstændigheder kunne komme på tale.

Vælgermødet , der så vidt vides er det sidste i år, kunne have fortsat hele aftenen men efter to en halv time fik panelet og tilhørerne fri. Kommunalvalget afholdes på tirsdag, hvor godt 29.000 stemmeberettigede i Vesthimmerland kan vælge 27 byrådsmedlemmer blandt 81 kandidater.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!