Mandag d. 15. august 2022 - Årgang 17

100 år med søanlæg i Farsø

10-06-2022

125 mødte op til fejringen af byens grønne oase.

Tekst & foto: Per Lyngby 

Det er i år 100 år siden, at borgerne i Farsø blev enige om, at der skulle anlægges et anlæg med træer, blomster og stier ved byens sø, som har ligget der siden istiden.

Torsdag aften blev den begivenhed markeret i byens grønne oase, som dagligt bruges af mange mennesker - store som små. Omkring 125 mennesker var mødt op på den grønne plæne ved spejderhuset, hvor formanden for Lokalhistorisk Forening for Farsø og Omegn, Bendt Thorup, bød velkommen. Han gav derefter ordet til borgmester Per Bach Laursen (V), som holdt den officielle jubilæumstale.

I sin tale fremhævede borgmesteren anlægget i Farsø som en af kommunens smukkeste pletter. Han kom med det historiske rids tilbage til istiden, hvor store isblokke blev liggende i landskabet efter at isranden havde trukket sig tilbage. Isblokkene smeltede langsomt og efterlod sig såkaldte dødissøer, som den i Farsø. 

Måske inspireret af et lignende anlæg i Aars blev der taget initiativ til lystanlægget i Farsø, hvor der foregik mange forskellige aktiviteter: Man badede, rensede redskaber, vaskede og drak sågar af vandet, som man også kunne bruge til at fiske i, hvilket borgmesteren så var blevet informeret om, at man ikke længere må!

Der blev også tid til at skue fremad på Farsøs fremtid, hvor der snart holdes borgermøde om dette emne - møder, som kommunens førstemand opfordrede de fremmødte til at deltage i, så de akkurat som borgerne for 100 år siden kan være med til at sætte deres præg på byens udvikling.

Efter talen blev de fremmødte delt ind i 4 hold, som gik søen rundt og stoppede op ved nye informationstavler, som den lokalhistoriske forening har fået opstillet i forbindelse med jubilæet. Tavlerne fortæller om søanlæggets historie, om store arrangementer i anlægget og om spejderhuset og mindelunden, som i dag ligger som anlæggets vartegn. Ved tavlerne stod repræsentanter fra lokalhistorisk forening og de blå spejdere og fortalte uddybende om de emner, man kan læse om på infostanderne. I øvrigt er der på plancherne qr-koder, som leder læserne videre til lokalhistorisk forenings hjemmeside, hvor man kan læse mere om søanlægget.

Aftenen blev sluttet af med kaffe i spejderhuset, som slet ikke kunne rumme de mange mennesker. Heldigvis artede vejret sig i de par timer arrangementet varede, så mange kunne står udenfor spejderhuset og nyde kaffen og den smukke udsigt over det 100 år gamle lystanlæg.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!