Søndag d. 30. april 2017 - Årgang 12

Nye almennyttige boliger i Farsø

26. april 2017: Medlemmerne af Økonomiudvalget; Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Uffe Bro og Therese Berg Andersen, skriver:

Med stor tilfredshed har den habile del af Økonomiudvalget konstateret, at det pres, vi har lagt ind i sagen om Aars Boligforenings byggeri på bl.a. borgmesterens grund i Farsø, nu har bevirket, at huslejerne nu kan sænkes med omkring 7.000 kr. om året i forhold til det oprindelige forslag. Vi mener derved, at vi har levet op til vores forpligtelse som kontrolmyndighed på området for almene boliger.

Sagen er dog ikke færdig hermed. Nu kommer licitationerne, og hvis disse bliver for høje, kan vi blive nødt til at revurdere vores beslutning, således at det forventede prisfald ikke ”ædes” op af forøgede håndværker- og entreprenøromkostninger.


Hovedet under armen

23. april 2017: Børne-Skoleudvalget i Vesthimmerland ved Rasmus Wetter, Inger Nielsen, Niels Heebøll, Ilse Skadhauge og Henrik Dalgaard skriver:

Svar til Peter Rasmussen byrådskandidat for DF:

I sidste uges aviser udtrykte du i dit indlæg store bekymringer omkring ansættelsen af vores nye skole dagtilbudschef Anders Norup fra Rebild. Først vil udvalget gerne gratulere dig med dit kandidatur til byrådet, men så er der heller ikke flere skulderklap herfra.

En ting er, at du på den måde i den offentlige presse angriber en af vores embedsmænd, som jo naturligt ikke kan svare igen, en anden ting er, at du sætter spørgsmålstegn ved både hans og forvaltningens dømmekraft.

Du skriver i din overskrift, at han har en ben i hver lejr. Ja, da hellere det end som dig, der render med hovedet under armen.

Der er mange faktuelle fejl i det du skriver, men det vigtigste er nok, at når du antyder, at han har ansvaret over økonomien, så må jeg skuffe dig. Det er os valgte politikere, der har det. Anders Norup sidder de sidste 7 mdr som menig medlem af Rebild byråd og har efterfølgende valgt ikke at genopstille.

Så udvalget er meget enig i, at den erfaring som Anders Norup har som skoleleder og 20 år i lokal politik med ansvar for børn og ungeområdet er en styrke for Vesthimmerland.
Så hvorfor ikke se det positive i, at han kan tage gode erfaringer fra Rebild med over til os, så vi i endnu højere grad løfter vores niveau.

Skriv hellere om hvad du vil bidrage med, hvis du bliver valgt? Så skal vi nok styre den sidste del af perioden roligt i havn.


Stadigvæk tvivl om kasketterne

20. april 2017: Peter Rasmussen, formand og byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Foulumvej 42, 9640 Farsø,skriver:

Kære Theresa

Jeg beklager hvis jeg har stødt dine følelser ved at skrive direktør istedet for chef. Det var ikke min hensigt.

Desværre misser du i din iver på at spille forurettet, helt pointen i mit indlæg, eller du forholder dig ihvertfald ikke til den.

Om man er chef for en afdeling eller om man er direktør, spiller sådanset ikke nogen rolle i den her sammenhæng, for som chef for området er Anders Norup stadig med til at træffe beslutninger om hvordan området skal kørers både politisk og økonomisk, ellers var der vel ingen grund til at have en mand på den post.

Om Anders Norup er dygtig til sit job eller ej har jeg slet ikke forholdt mig til, da jeg ikke har nogen forudsætninger for at udtale mig dette. Endnu, Og han skal nok få lov til at vise sit værd. Jeg forholder mig udelukkende til de problemstillinger der er i at ansætte en mand med så stærke politiske holdninger på BU som chef for børn og skole, for det er stadig en mand med flere kasketter på og det synes jeg der har været pollimik nok af den sidste tid, hvor de involverede ikke har husket at tage den ene kasket af inden de har taget den anden på.


Måske et upassende navn

17. april 2017: Herbert Fischer, Løgstør, skriver:

Kære ruteplanlægger for Himmerland Rundt.
Hvor er det dejligt at se at både Ålestrup og Løgstør, som 2 af de større byer I Himmerland, er fritaget for at se cykelløbet Himmerland rundt. Så er løbet også fritaget for at se og høre jublen fra menneskemængden langs ruten i kommunens næststørste og fjerde største beboelsesområde. Måske skulle man omdøbe løbet til "Års og omegns løbet". Bare et forslag.


Mere psykologhjælp til unge

17. april 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF Vesthimmerland og folketingskandidat, skriver: 

For mange skoleelever oplever hovedpine, mavepine og sidder med en følelse af ikke at kunne leve op til de krav, der bliver stillet. Flere har svært ved at falde i søvn om aftenen, mens andre kæmper med hjertebanken og en følelse af at være udenfor. Flere børn bliver fysisk syge, fordi de mistrives. Læge har skrevet over 150 lægeerklæringer til børn, der må sygemeldes fra timer i skolen.

Det viser nogle af de besvarelser, som TV2 nyhederne fremlagde en  påskesøndag. Jeg tror der kan være mange grunde til ovenstående.

I dag lever 122.000 børn og unge i familier med alkoholproblemer. Andre lever i fattige familier, hvor mor og far er ramt af en kontanthjælpsreform, som rammer hamrende skævt.

En anden grund kan være høje krav fra samfundet eller måske endda fra forældre; Jeg tror vi alle har hørt det, eller sagt dette til vores børn: "Hvor er du heldig, at være født i et land som Danmark, verden ligger for dine fødder, og du har alle muligheder"

 - Men hvad nu hvis barnet eller den unge ikke formår, at tage de rigtige valg? Hvis er skylden så - deres egen?  For vi har jo belært dem om, at de er heldige og har alle muligheder. Dette vil også kunne knække den unge.

Den digitale udvikling er gået stærkt, en udvikling vi ikke kan og skal skærme vores børn for. Men også her skal børn leve op til andres idealer om hvordan man skal se ud på den perfekte snap chat eller lignende. Vi voksne har ansvaret. Det gør mig trist og samtidig bliver jeg bekræftet i, at der er noget vigtigt at kæmpe for og imod.

Den borgerlige fløj har indført en kontanthjælpsreform som rammer hamrende skævt, en reform som rammer de svage i vores samfund - 7000 børn i Danmark kommer til at voksne op i fattigdom.
De borgerlige har lavet et uddannelsesloft som gør, at unge skal vælge uddannelse rigtigt første gang - ellers er det bare ærgerligt.

Er der noget, at sige til, at de unge i dag har det svært? Og der er ingen hjælp at hente i blå blok.

SF har i Vesthimmerlands kommune fået indført gratis psykologhjælp til unge – meget tyder på, at det er en nødvendighed at denne udvides. Der er meget at kæmpe for – vores børn og unge har brug for os!!


Kom ind i kampen, DF

15. april 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, skriver:

Så er der igen gang i DF - en sammen blanding af direktør og chefer som bevidner, at DF ikke helt forstår opbygningen af den kommunale struktur.

Peter Rasmussen sætter tvivl og mistillid ved ansættelsen af den ny chef i børn og skole i Vesthimmerland. Men jeg kan glæde dig hr. Rasmussen. Anders Norup er ikke blevet ansat som direktør for området. Som du så flot beskriver. Men blot som chef. Og det er jo en helt anden stilling. Det er jo direktøren som refererer til det politiske niveau. Og ikke Anders Norup.

Anders Norup virker som en ganske dygtig chef. Med en masse erfaring som vi kan nyde godt af i Vesthimmerland. Han vælger samtidig, at stoppe sin politiske karrierer til fordel fordel for sit nye job. Lad nu manden vise sit værd i vores kommune før i hagler ham ned.

Kom nu ind i kampen DF - i kan bruge tiden op til kommunalvalget på, at kigge på hvordan vores kommune egentlig er opbygget.


Direktør med et ben i hver lejr

15. april 2017: Peter Rasmussen, formand og byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Foulumvej 42, 9640 Farsø,skriver:

Hvad man havde håbet på var en aprilsnar, viste sig desværre at være den skindbarlige sandhed.

D.1 April 2017 tiltrådte den nye direktør for skole – og dagtilbud i Vesthimmerland. Den nye mand på posten, Anders Norup, som er blevet præsenteret som en erfaren mand på området med 21 år som skoleleder og erfaren lokal politikker i Rebild, hvor han bla. Har siddet som formand for børne – Unge udvalget frem til hans ansættelse i Vesthimmerland, hvor han trådte ud af BU udvalget i Rebild, men fortsat er en del af Rebild byråd og har to fra hans egen liste siddende i BU udvalget.

Er han så neutral nok til at forholde sig upartisk i hans ageren som direktør i Vesthimmerland? Og kan hans tavshedspligt i begge lejre overholdes, i takt med at han har to kasketter?
Vesthimmerland og rebild har meget naturligt et samrbejde på flere områder, bla. På skoleområdet hvor der selvfølgelig er nogen mellem reginger begge veje.

Som Direktør på området i Vesthimmerland har han det overordende ansvar for økonomien på skole området, og det samme har han jo som byrådsmeldlem i Rebild komune. Er det optimalt?


Lad os få gang i skoledebatten i Aars by

10. april 2017: Torben Nørgaard, Kong Frederiks Vej 7, 9600 Aars, skriver:

Siden nytår har begge skoler i Aars by bedt om – og fået dispensation af Vesthimmerlands Kommune til at have deres egne regler for klassedannelser i det kommende skoleår. Aars Skole, fordi de simpelthen ikke kan have alle de børn der gerne vil gå der – og Østermarksskolen fordi elever fra andre kommuner søger til.

Samtidig har byrådet tilkendegivet at der er en ny skolestruktur for Aars by klar til brug, når vi rammer skoleåret 2018-19. Det haster dog lidt med en debat og en beslutning om hvad der skal ske, hvis ikke vi skal få en hovsaløsning. Skolerne skal jo kende deres fremtid allerede til november i år, så byrådet bør få gang i processen, så forældre, tilflyttere og borgere ved hvad de har at rette sig efter i fremtiden.

Det kan forhåbentlig også rette byrådets arbejde i en konstruktiv retning, i stedet for det ævl og kævl vi nu har hørt på i alt for lang tid. Ja, borgmesteren har været inhabil, ja, retningslinjerne for udbud har været mangelfulde og fulde fejl, som glimrende journalistik har afdækket – og ja, en række politikere synes ikke det er i orden. Vi har fattet det, lad os nu komme i gang med at kigge fremad og skolestrukturen i Aars By er et glimrende sted at tage fat, det er jo trods alt mere end 25 procent af kommunens børn det drejer sig om.

Jeg synes personligt at man skal lave ét skoledistrikt og en skolebestyrelse med skoler på to matrikler fra 0. – 9. klasse med tre spor i hver. Det kræver i første omgang nogle små rettelser, i anden omgang én ny skole baseret på de prognoser over befolkningsudvikling inden for de to skoledistrikter, der er tilgængelige. Om 10 år vil der være så mange børn i Aars, at der i hver årgang skal være 6 spor – lokalplanen med plads til en ny skole er lavet, så lad os komme i gang med processen. Vi nyder jo alle gavn af, at Aars er motoren i udviklingen af Vesthimmerlands Kommune.


Vindmøller mellem Aggersund og Gøttrup

8. april 2017: Liselotte Visnes Husted, Gøttrup Strandvej 160, Fjerritslev, skriver på vegne af flere naboer til vindmølleområdet:

Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner er mættet med vindmøller. Allerede i dag producerer de opstillede møller elektricitet til op mod ti (10) gange antallet af husstande i kommunerne.

Opstillingen af møllerne vil være i klar modstrid med Vesthimmerlands og Jammerbugt kommunes bosætningspolitik for områderne Løgstør, Aggersund, og Gøttrup. Et område med 4.000 – 5.000 indbyggere vil blive betydeligt mindre attraktivt at bosætte sig i, befolkningstallet vil falde og ejendomspriserne vil blive mærkbart reduceret.

Meget tyder på, at selv om støjreglerne overholdes er der risiko for sygdom, dårlig trivsel og livskvalitet for både mennesker og dyr. Politikerne er medansvarlig for borgernes trivsel så sig nu STOP for flere vindmølleprojekter og vent til Kræftens Bekæmpelses sundhedhedsundersøgelse er afsluttet.


Gå planken ud, Knud

3. april 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Pilevej 4 B, 9620 Aalestrup, skriver:

Er det niveauet, spørger du i et læserbrev, 1.april .
Helt ærligt Hr. Borgmester, jeg troede det var en aprilsnar.
For det første. Du har selv lagt niveauet.

For det andet. Hvis du og andre fra den Konservative gruppe havde fulgt love og regler, var disse situationer aldrig opstået.
Men, havde i fingrene dybt nede i kagedåsen?. Alt er jo gået fint hidtil, men nu er legen slut. Og så prøver du tillige, at give andre skylden for dine uanstændigheder. At du vil være dig selv bekendt.

I stedet burde du vise dig som et mandfolk. Det gør du ikke. Det er hele tiden de andres skyld. Enten er det Administrationen, Økonomiudvalget eller en brist i dit eget firma. Aldrig dig selv.

Jeg fristes til at citere fra Bibelen : Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men ikke bjælken i dit eget?.

Forhåbentlig har Borgerne i Vesthimmerlands Kommune snart fået nok af de Konservatives eskapader og undskyldninger. Du har vist Knud Kristensen, at du ikke favner hele Vesthimmerland. Du og dit parti prioriterer hele tiden Aars. Det er der mange beviser på.

Men nu svigter du alligevel Aars, for nu vil du flytte 13 arbejdspladser fra Aars til Hornum, for at retfærdiggøre din nye administrationsbygning Ulstruplund. Endvidere skal der ansættes 12 nye medarbejdere ved Ulstruplunds beskæftigelsesafdeling. Er det for at fylde alle de tomme lokaler ud?. Det er det glade vanvid. Det vil sige 33 ansatte flytter til Ulstruplund.
Hvem skal betale gildet Knud Kristensen ?.

Vi har Danmarks næststørste skatteprocent. Tror du det vil fremme tilflytningen til Kommunen?. Du vil også bruge mange penge på film, hvor du profilerer dig selv. Mon ikke en sund økonomi sammenholdt med alle de andre goder vi har her i Vesthimmerland, er et bedre trækplaster ?.

Vesthimmerland trænger til en ny Skipper på broen.


Politik for udbud vedtaget

3. april 2017: Kirsten Moesgaard (K), byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget, skriver:

Der har igennem nogen tid været udtalt kritik af den måde, hvorpå Vesthimmerlands Kommune har håndteret udbud af entreprenøropgaver.

Den kritik har byrådet nu handlet konkret og konstruktivt på. I byrådsmødet i sidste uge blev der på denne baggrund vedtaget en politik inden for området.   Politikken arbejder med principperne ligebehandling, saglighed og gennemsigtighed.  

Formålet med regelsættet er også at give medarbejdere i forvaltningen et godt redskab til at tilrettelægge arbejdet, når der skal udføres arbejder for kommunens regning.

Formålet er således ikke at genere eller udelukke nogen fra at udføre håndværkerarbejder for kommunen.  Tværtimod. Et af hovedformålene er at sikre, at kommunen får den bedste ydelse til den laveste pris.


Hvor bliver toiletbygningen af?

1. april 2017: Pigerne i Danmission Genbrug, Torvegade 5, Løgstør, skriver:

For ca 3/4 år siden blev der i Skoleengen lige op af vores bagindgang støbt en plads med nogle rør , der stak op. De der lavede det sagde, at når betonen var tør ville der komme et hus, fiks og færdigt. Det skulle være den nye toiletbygning,helårs forstå's,og erstatte sommertoiletvognen, som vi plejede at henvise mange trængende kunder til.

Vi spejder stadig efter huset og det er vel de færreste mænd, der kan ramme et 5 tommer rør.

Så ringede vi til kommunen og spurgte om hvem der ''sad på de offentlige toiletter '' om vi så må sige.Efter lidt snak med forskellige fik vi fat i Jan og han kunne se det fra den humoristiske side. Få dage efter havde vi toiletvognen tilbage,lige inden mere end tusinde gæster ville til muslingefest.Tusind tak til Jan Flindt fra Teknisk Forvaltning.Nu håber vi at huset dukker op så Skoleengen kan blive pæn igen, inden turisterne kommer.

Nu kan vi koncentrere os om at vise kunderne vores nye udvidede butik.
M.v.h. de frivillige i Danmission genbrug Løgstør .


Svar til ØK omkring Farsø grunden i denne uges aviser

31. marts 2017: Knud Kristensen skriver:

Er det niveauet i økonomiudvalget?

Når jeg læser læserbrevet fra resten af økonomiudvalget i sidste uges aviser omkring min ageren på ved salget af grunden i Farsø, så ryster følgende formuleringer mig meget:

"Man ser for sig borgmesteren og Aars Boligforenings formand og direktør sidde sammen i et skummelt rum og aftale prisen, så den nøjagtig passer til projektets maksimumpris. Keine Hexerei nur Behändigkeit!"

"Vi tror naturligvis ikke, at de har siddet i et skummelt rum og aftalt prisen, men det synes som om, der har været en vis forståelse mellem parterne. Uanset om der har været tale om det ene eller det andet eller noget helt tredje, ser resultatet ikke pænt ud."

Hvad er det økonomiudvalget insinuerer her?

I mine øjne er det på kanten af injurier fra en personkreds hvor Uffe Bro og Kirsten Moesgaard endda er i besiddelse af en juridisk embedseksamen. Det overrasker mig at to så ellers veluddannede mennesker kan være medunderskrivere på noget så nederdrægtigt.

Det eneste saglige i læserbrevet er at jeg har meddelt Nordjyske at jeg ikke vil give dem mere aktindsigt i mine private forhold, hvilket er meget naturligt og normal praksis for en privat virksomhed.

Jeg blev dog glad for at læse at Farsø avis har lagt alle tallene objektivt frem i sidste uge og her fremgik det ganske tydeligt af regnestykket, at jeg har tjent præcis 972.000 kr. På Morten Nielsens grund i Farsø, hvilket stemmer 100%.

Økonomiudvalgsmedlemmerne er selvfølgelig i deres gode ret til at spørge om hvad som helst gennem pressen - men er det her niveauet?
Jeg undrer mig over, at Kirsten Moesgaard, der selv er ejendomsmægler og kender markedet for byggegrunde i Farsø, ikke selv har erhvervet sig grunden og udviklet den i løbet af de 10 år den var til salg?

Med håbet om en ordentlig tone og et konstruktivt samarbejde fremadrettet til glæde for alle - og især borgerne i Vesthimmerland.


Der er noget skævt i toppen

 
31. marts 2017: Karen Clausager, Niels Heebøll, Pernille Vigsø Bagge og Theresa Berg Andersen, byrådsmedlemmer for SF Vesthimmerland, skriver:
 
SF har i hele denne byrådsperiode forsøgt at føre politik. Og det er da lykkeligvis også lykkedes os, at få gode ting igennem.
 
Vi kan nævne:
• Et ungeråd – som er blevet et STORT aktiv for Vesthimmerland
• Gratis Psykologhjælp til unge – meget efterspurgt og psykologerne har haft rigeligt at se til
• Mad tilbage på vores ældrecentre - fordi en værdig ældrepleje er vigtigst
• Landsby coach – som skal hjælpe med, at styrke vores små landsbysamfund
• Fleksibel arbejdstid for Vesthimmerlands kommunes ansatte
 
Men det bliver sværere og sværere at bedrive politik i en kommune, hvor økonomiudvalget konstant må bruge tiden på at håndtere borgmesterens utallige fejl, forglemmelser og sager om inhabilitet. Når man som borgmester ikke bare en, ikke bare to, ikke bare tre men endnu flere gange har knoldet rundt i sit embede, så er man fristet til at spørge sig selv, om det dog ingen ende vil tage?
 
Oven i det forsøger den konservative gruppe at få alle andre til at fremstå, som om vi ikke forstår spillet.
Bedst som vi tror, at der er ro på bagsmækken – sidder vi onsdag den 29. marts 2017 til endnu et ØK møde.
Der skal træffes beslutninger om hvorvidt Ulstruplund skal renoveres for 1,5 Mio kr.
 
Borgmesteren har oplyst, at hans firma har tilbagetrukket et ellers tidligere fremsendt tilbud vedr. renoveringen. Dette viste sig så ikke at være sandt, for der var kommet et nyt tilbud.
 
Det beklagede borgmesteren, men det ændrer ikke ved det faktum, at borgmesteren igen har siddet med omkring bordet på et tidligere møde, hvor han skulle have været erklæret inhabil.
 
Så starter rouletten forfra.
Og igen kan et økonomiudvalg risikere at komme til at fremstå som de rene banditter.
Vi ønsker ordenlighed – og synes i bund og grund, at der er behov for et nyt styre i Vesthimmerland.
Vi ønsker et Vesthimmerland i balance – derfor tager vi konsekvensen, og citerer John Mogensens sang:
Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til, at skiftes ud (Knud)

Vi peger på sprit nye tanker i Vesthimmerland – en ny borgmester.
En ny leder for Vesthimmerland.
Og vi går ikke af vejen for at pege på en SF´er. Det er set før med gode resultater.


 

Tag ansvar, hr. borgmester

29. marts 2017: Per Bach Laursen (V), Per Bisgaard (V), Palle Jensen (A), Uffe Bro (A), Kirsten Moesgaard (K) og Therese Berg Andersen (SF) skriver:

Det er i realiteten din ageren, der er den direkte årsag til frustrationerne i forvaltningen.

Nordjyske har nu i en længere periode haft et kritisk lys på forvaltningen af Vesthimmerlands Kommune. Det synes vi såmænd kan være sundt nok, og det vil vi heller ikke kritisere. Det arbejde, som vi udfører, skal vi som offentlig institution og myndighed kunne håndtere. Borgerne/skatteyderne skal være sikre på, at vi ikke misbruger de midler, der stilles til vores rådighed - vi skal jo forvalte midlerne til gavn for fællesskabet.

Vi skal imidlertid også kunne acceptere, at der ind imellem begås om end ikke graverende fejl, så dog fejl. Vi begår alle fejl, hvis vi ellers laver noget! Konstateres dette, skal det naturligvis rettes. Vi og forvaltningerne skal lære af fejlene.

Det er imidlertid også vores forpligtelse som arbejdsgiver for over 3.000 medarbejdere, at bakke dem op, således at de kan føle sig trygge i deres arbejde. Stressede og bange medarbejdere kan ikke lave et godt og fokuseret stykke arbejde.

Det er vores helt klare overbevisning, at alle vore medarbejdere gør, hvad de kan med de midler og inden for de rammer, vi som politikere stiller op, således at de på bedste måde kan udføre det arbejde, de skal til glæde og gavn for kommunens borgere.

Vi er nødt til som politikere i almindelighed og som økonomiudvalgsmedlemmer i særdeleshed at bakke vore medarbejdere op – og det gør vi! Vi har fuld tiltro til, at alle medarbejdere hele tiden gør deres bedste, men det kan vi kun forlange, hvis også vi lever op til vores ansvar.

Når der i den sidste periode har været så stort fokus på Vesthimmerlands Kommune, skyldes det primært, at borgmesteren sidste år ikke ville indrømme, at han var inhabil i sagen om ungdomsboliger i Aars. Vi synes, at Borgmesteren meget sent har tråde i karakter og bakket forvaltninger op. Det skete faktisk først i lørdags i Nordjyske. Efter vores opfattelse har borgmesteren ikke levet op til sit ansvar som kommunens øverste politiske og administrative chef, formentlig fordi der hele tiden trækkes linjer til hans private firmas aktiviteter i Vesthimmerlands Kommune.

Det er alt for sent, at borgmesteren kravler ud af sit ”flyverskjul” og markere, at han er chefen og, at han som sådan – på samme måde som vi andre – påtager sig ansvaret for ledelsen af kommunen, og i den forbindelse fuldt og helt bakker forvaltningerne op, og samtidig også tager ansvar for den skade, hans ageren i visse byggesager og mangel på agern i kritikken heraf, der i realiteten har forvoldt usikkerheder og frustrationer i forvaltningen.


Borgmesterens grund i Farsø

28. marts 2017: Per Bach Laursen og Per Bisgaard, (V), Palle Jensen og Uffe Bro, (A), Kirsten Moesgaard, (K) og Therese Berg Andersen, (SF)

Efter at have læst søndagens artikel i Nordjyske må vi - igen - konstatere, at der er noget helt galt i den sag. Vi ser to store problemstillinger.

  1. Boligforeningen udtalte, at den sådan set er ligeglad med prisen på grunden. Den ser kun på, hvad den er ”værd for dem”. Det betyder i realiteten, at den først ser på grundprisen, når den har regnet selve byggesummen ud, hvorefter resten - op til maksimumsprisen - er, hvad den vil give for grunden. Den fremgangsmåde giver rig mulighed for at betale overpris.
  2. Borgmesteren har som grundejer først meddelt Nordjyske, at han kan dokumentere de omkostninger, han har afholdt til oprydning på grunden, men så har han nu angiveligt meddelt, at han alligevel ikke vil oplyse det. Det giver mistanke om, at omkostningen slet ikke har været så høj, som han tidligere har udtalt.

Kombinerer vi disse to udsagn, kan man ikke blive andet end mistænksom. Man ser for sig borgmesteren og Aars Boligforenings formand og direktør sidde sammen i et skummelt rum og aftale prisen, så den nøjagtig passer til projektets maksimumpris. Keine Hexerei nur Behändigkeit!

Vi tror naturligvis ikke, at de har siddet i et skummelt rum og aftalt prisen, men det synes som om, der har været en vis forståelse mellem parterne. Uanset om der har været tale om det ene eller det andet eller noget helt tredje, ser resultatet ikke pænt ud.

For at undgå myter, misforståelser og grimme tanker, skal vi opfordre både borgmesteren og Aars Boligforening til offentligt at fremlægge alle dokumenter i sagen, herunder for grundens oprydning, således at vi på et helt objektivt grundlag kan vurdere den igen. Kun derved kan borgmesteren, Aars Boligforening, byrådet og kommunens borgere få ro om sagen.

Vi ved, at der er behov for grundens bebyggelse og behov for lejlighederne. Indtil videre er det borgmesteren og Aars Boligforening, der står i vejen for udviklingen i Farsø.


Udmelding omkring Ulstruplund - kom nu ØK

28. marts 2017: Pia Buus Pinstrup, gruppeformand for Konservative i Vesthimmerlands kommune, Hedevej 15, 9640 Farsø, skriver:

Jeg er helt enig med økonomiudvalgets medlemmer i, at det er ærgerligt at der er skimmelsvamp i kælderen på Ulstruplund. Det er altid træls når der sker noget uforudset, der medfører en udgift, som det fremgår af Nordjyske d.24/3.  Men så ophører enigheden. Der er jo ingen der ligesom kan "gøre for" at vi er endt her. Uanset om CKA(center for kompentence og afklaring) skal være der eller ej, så skal årsagen til skimmelsvampen vel fjernes af hensyn til de øvrige aktiviteter i huset? Tag ikke fejl - konservativ synes CKA har den helt rigtige plads på Ulstruplund, sammen med både børnehave og socialforvaltning.

Jeg synes det ville klæde økonomiudvalgets medlemmer, at inddrage bare nogle af de mange faglige argumenter der har været drøftet i fagudvalgene, som baggrund for beslutningen i ØK.

I Beskæftigelsesudvalget, som jeg står i spidsen for, har vi for 2 år siden, taget en beslutning om at opgradere vores virksomhedsrettede indsats, således at vi hurtigst muligt kan hjælpe folk fra offentlig forsørgelse tilbage på arbejdsmarkedet. Og indsatsen virker. Men det gør det kun fordi beskæftigelsesmedarbejderne arbejder hårdt for sagen.

Jeg synes det er ærgerligt, at Palle Jensen ikke giver sig tid til at læse de udmærkede bilag til dagsordenen, hvoraf det fremgår hvorledes den beskæftigelsesrettede indsats er sammensat. Så vil Palle Jensen vide at hans udtalelser om, at "CKA bare kan være hvor de er i dag" (på Løgstørvej i Aars) ikke holder vand - det kan nemlig ikke lade sig gøre pga. manglende plads. For over 2 år siden, da vi besluttede at opgradere denne indsats, var det tanken at der skulle udvides i pavilloner på Løgstørvej, men dette blev så afløst af løsningen på Ulstruplund, til glæde for medarbejderne, der alt andet lige får et bedre arbejdsmiljø i nogle bygninger fremfor i nogle midlertidige pavilloner.

Per Bach Laursen er ked af at sagen er gået for hurtigt? Til det må jeg sige at alt selvfølgelig er relativt, men i min optik er det ikke gået specielt hurtigt. For som det også fremgår af sagsforløbet, så startede sagen i november 2015 og nu skriver vi jo som bekendt 2017.

Beslutningen om at samle opgaver fra 3 forskellige forvaltninger har indtil nu været en kæmpe succes. Jeg synes netop at byrådet har været visionære med denne beslutning om, at samle forskellige funktioner på Ulstruplund, det afføder nogle synergier i mellem forvaltningerne. Endelig kunne vi gøre op med "silo" tankegangen i de respektive forvaltninger og i stedet arbejde sammen på tværs til gavn for borgerne.

Men stor respekt for at økonomiudvalget nu vil have syn for sagen på onsdag når de besøger Ulstruplund, som det eneste udvalg der endnu ikke har set bygningen vi taler om. Men bedre sent end aldrig.


Usandhed om Idémøde om vindmøllepenge

16. marts 2017: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør skriver:

Det fremgår af en indbydelse i Vesthimmerlands Folkeblad 15. marts 2017, at idémødet arrangeres af Urland i Tolstrup Forsamlingshus 23. marts 2017. Det oplyses, at idémødet er løsrevet fra den konkrete planlægning og igangværende miljøundersøgelser fra selve vindmølleprojektet i Nørrekær Enge.

Det er usandt, når Urland for Vattenfall deltager i sagsbehandling om 40 stk nye 150 meter høje møller i Nørrekær Enge.

Landskabsanalysen fra 2016 og en åbent høring viser, at landskabet i Nørrekær Enge ikke er egnet til opstilling af flere møller. Derfor stillede Christian Overgaard Jensen fra Urland spørgsmål til landskabsanalysen, og han fik svar på sine spørgsmål den 13. januar 2017.

I den forbindelse oplyser han, at den samlede landskabsanalyse for Vesthimmerlands Kommune er i kontrast til ønsket om nye møller. Derfor mener han, der er: "Brug for en snak om hvordan vi håndterer dette."

Den oplysning er vel en opfordring til mere politiker-luskeri fra de politikerer, der ifølge Urland har bedt om flere møller i Nørrekær Enge.

Idémøde i Tolstrup Forsamlingshus er ikke løsrevet fra den konkrete planlægning. Det er tilsyneladende arrangeret af Vattenfall og Vattenfalls sagsbehandler Urland og måske en utroværdig politiker.


Stop for besparelser

15. marts 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, skriver:

Hvert år ved de årlige budgetforhandlinger vender og drejer vi hver en krone, for at det kommunale budget skal gå op. Gang på gang må vi finde pengene på vores kernevelfærd.

Ældre- og sundhedsområdet i Vesthimmerlands kommune er blot et af de områder som hvert år er under et enormt pres. Vi strammer visitationsregler så det er svært at komme på plejehjem, vi strammer reglerne for hjælp i hjemmet. Vi taler om at lukke plejecentre, og sætter store analyser i gang for, at belyse hvor der kan findes penge.

Det samme gælder på psykiatriområdet.

Kommunerne kan ikke blive ved. Skal vi sikre bedre balance i den kommunale økonomi - så kræver det handling NU.

Det handler om, at give kommunerne fred for besparelser og dermed arbejdsro, så de ikke igen-igen skal mødes med krav om at finde besparelser på de i forvejen skrabede budgetter. Det skal ske ved at droppe den besparelse på en halv milliard, som moderniserings- og effektiviseringsprogrammet hvert år pålægger kommunerne.

Hvis næste valg giver et rødt flertal, bør det være enden for Moderniseringsstyrelsen.

I SF tror vi på "afbureaukratisering og godt arbejde" frem for al den målstyring som kommunerne styres efter i dag. Derfor skal Moderniseringsstyrelsen  nedlægges, og tåbelige besparelser skal stoppes.  De ansatte skal have mere tid til vores børn, vores ældre, vores syge, og de skal kunne bruge deres  faglighed på omsorg og ikke længere på kolonner, skemaer og stopure.


Opbakningen til vindmølleforeninger er stor

12. marts 2017: Emil Olsen, Aggersund og Helge Christiansen, Kølby, skriver på vegne af bestyrelsen for Nørrekær Enges Vindmølleforening:

Opbakningen til Nørrekær Enges Vindmølleforening har aldrig været større. Foreningen har i løbet af den seneste uge passeret 900 medlemmer, og der tegnes hele tiden flere medlemmer. Hertil kommer en øget tilgang af foreninger, så der nu er 17 foreninger med.

Vindmølleforeningen arbejder for, at vindmøllerne i Nørrekær Enge skal komme alle til gode. De skal være løftestang for lokal udvikling. Det er os som borgere i lokalområdet, der skal leve med vindmøllerne som naboer – derfor skal vi også have del i overskuddet. Det betyder, at vi arbejder på at etablere vindmøller ejet af en lokal udviklingsfond stiftet og styret af borgerne omkring Nørrekær Enge. Foreningen har fået udformet et budget, som tegner lovende for fremtidig fondsaktivitet. Foreningens budget stemmer overens med de budgetter for afkast fra folkelige møller, der er blevet udformet af danske forskningsinstitutioner.

Vi ønsker, at vores vind skal skabe velstand i vores område.

Forskellige interesser
Der er i lokalområdet to andre og mindre grupper af borgere med andre interesser.
De, der har en købsoption med Vattenfall om køb af deres huse, har en økonomisk interesse i, at projektet med de op til 40 møller gennemføres fuldt ud. Tidligere bestyrelsesmedlem Gunnar Villumsen er en del af denne gruppe.
Og så er der en gruppe, der ønsker, at der slet ikke opstilles møller i Nørrekær Enge. I foreningens levetid har vi oplevet 9 udmeldelser af medlemmer, der er blevet af den overbevisning, at de slet ikke ønsker vindmøller.
Den kendsgerning, at der er forskellige interesser på spil, må vi alle forsøge at håndtere på en måde, så vi står tilbage som et styrket lokalsamfund med et stort sammenhold, når politikerne om forventeligt et halvt års tid forholder sig til Vattenfalls ansøgning om at opstille møller i Nørrekær Enge. Vi skal også leve og tale med hinanden efter den tid.

Pres på Vattenfall
Vindmølleforeningens bestyrelse fastholder, at fondstanken er det helt centrale punkt i foreningens virke, som det har været fra den dag, foreningen blev stiftet.
Hovedopgaven lige nu er derfor at lægge et pres på Vattenfall, da det er en forudsætning for fondstanken, at Vattenfall accepterer, at der afsættes jordlodder i engen til, at vi kan opstille lokale fondsmøller.
Vi sidder derfor i øjeblikket i nogle afgørende forhandlinger med Vattenfall.

Store udfordringer

Der ligger således flere store udfordringer og venter, og der er lang vej endnu. Vi vil i bestyrelsen på vore medlemmers vegne arbejde hårdt for at opnå fondsmøller og vil tillade os med en forsigtig optimisme at tro på, at det vil lykkes.

De påstande, der den seneste uges tid har været fremme om splittelse og utopi, kan bestyrelsen ikke genkende. Tværtimod bliver foreningen mødt af stor opmærksomhed og positiv opbakning.
Foreningen har fået positiv opbakning fra såvel vores eget lokalsamfund som fra andre lokalsamfund og kommuner, der vil kopiere foreningens model.
Vi er blevet mødt med positiv opmærksomhed fra lokalpolitikere, uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesserede finansieringsparter og andre aktører fra energisektoren samt fra lokale, nationale og internationale medier, fx fransk nationalradio, der har bragt en radioudsendelse om foreningen.

Derfor er bestyrelsen optimistisk på lokalsamfundets vegne, selv om der stadig er mange forhindringer.

For at sikre størst mulig sammenhold i lokalsamfundet vil der i den kommende tid blive indkaldt til medlemsmøder med henblik på at træffe afgørende beslutninger i fællesskab.


Saglighed

10. marts 2017: Gunnar Villumsen, Haugårdsvej, 9670 Løgstør, skriver:

Kære borgere i Nørrekær Enge.

At være saglig er en værdifuld personlig egenskab. Mit indlæg d. 6. marts  her i Lokaltindblik.dk skal naturligvis være saglig og er saglig.
I mit indlæg anføres: ” jeg har indhentet information fra Hvide Sande, Troldhede samt Ærø. Her lyder det entydigt, at fondsmølleideen er alt for dyr og kan absolut ikke anbefales . Der vil tidligst komme afkast for et af projekterne i 2029.”
Det er altså ikke som påstået af Lea Vangstrup tale om, at jeg specifikt anfører, at der ikke kommer overskud fra den Ærøske fond. Jeg har ej heller anført, at jeg har været i dialog med den Ærøske fond.
Jeg har bl.a. talt med Henrik Steen- Knudsen vedr. de 3 projekter.( projekterne på Ærø, Troldhede og   Hvide Sande) Henrik er daglig leder af Ærø Vind 4 i/s og har kendskab til de 3 nævnte projekter.


Stift egen udviklingsfond i Nørrekær Enge

8. marts 2017: Lea Vangstrup, Direktør i Wind People, skriver:

Kære borgere i Nørrekær Enge

Den almennyttige organisation Wind People har nu i et halvt år støttet Nørrekær Enges Vindmølleforening med at forsøge at opbygge et lokalt forankret vindmølleprojekt fra bunden, med henblik på at lokalsamfundet
på sigt skal få mulighed for at få en lokal udviklingsfond. Denne fond, som I selv skal bestyre, er tænkt til at skabe lokaludvikling i jeres samfund som kompensation for, at I borgere i engen er dem, der skal leve med
at vores samfund har brug for at få opsat vindmøller.

Dette er en meget stor opgave, og jeres bestyrelse i foreningen har arbejdet meget hårdt på jeres vegne. Jeg vil opfordre jer til at være stolte af dem.

Wind People er en lille organisation med en unik erfaring mht. fondsmøller, og denne erfaring vil vi gerne have, at I får chancen for at benytte jer af, I stedet for at I alternativt får et stort Vattenfall-projekt i engen, som kun giver jer urimeligt små midler på max 480.000 kr. om året til lokal udvikling, mod at I skal leve med et stort antal møller og de gener, det måtte medfølge.

Wind People kan ikke med god samvittighed stå på sidelinjen og se til, når et lille lokalsamfund er ved at blive løbet over ende af en institution, som I bund og grund kun arbejder på egen profit uden hensyntagen til
lokalsamfundet.

I Wind People ved vi, at hvis vi i tide kan få mobiliseret de rette finansieringspartnere, og hvis I som borgere kan få Vattenfall til at afgive vindmøllearealer til et lokalt fondsprojekt til en sober pris, og endelig, hvis der
kan opnås blot den samme strømafregningspris som forudsættes i alle andre vindmølleprojekter, vil I kunne opnå markante midler til lokaludvikling, der kan mærkes.

Men Rom blev ikke bygget på én dag, og finansieringspartnere opnås ikke uden, at der er udarbejdet et sagligt budget, hvor der er indhentet priser fra rådgivere og leverandører. Dette budget er nu godt på vej, trods Vattenfall nægter at oplyse borgerne om, hvad huserstatninger, gamle møller og lodsejererstatninger koster. Derfor er der nu, via dialog med lokalsamfundet samt ved at indhente markedspriser, ved at tegne sig et faktisk lovende budget.

Wind People kan derfor kun beklage at tidligere bestyrelsesmedlem Gunner Villumsen ikke har haft tålmodighed til denne proces.

Mht. til Wind People’s rådgivning og relation til andre projekter, kan jeg konstatere at Gunner Willumsen ikke udtaler sig sagligt i hans tidligere læserbrev om Wind People i Lokaltindblik.dk. Villumsen har ikke, som han fortæller, været i dialog med den Ærøske fond baseret på vindmøller. Undertegnede har siden 2003 siddet som formand i fondsbestyrelsen.

Om denne lille fond kan jeg oplyse, at den med baggrund i en investering i, hvad der svare til en 1,4 MW vindmølle for den nette sum af 10 mio. kr., i dag kan uddele ca. 1 mio. kr. om året til almennyttige formål. Denne lille fond er dog etableret på et tidspunkt med gode strømafregningsregler og vil derfor ikke direkte kunne sammenlignes med et projekt i Nørrekær Enge. Men med de budgetter, der tegner sig for et projekt i engen bestående af flere fondsmøller, vil der så absolut være potentiale for interessante udviklingsmidler til Nørrekær Enge. Men I som borgere er nødt til selv at arbejde for dette.

Wind People vil fortsætte sit alt andet end lette arbejde med at prøve at finde finansieringspartnere, og jeres opgave som borgere er at lægge et pres på Vattenfall, for at I kan få nogle jordlodder i engen, hvor I kan opstille lokale fondsmøller.

Generelt vil Wind People opfordre både borgere og politikere til at forholde sig meget årvågent til Vattenfalls projekt. Wind People er i dag af tekniske fagfolk blevet oplyst, at et projekt på 30 møller kun kræver 2 fuldtidsansatte at servicere og altså ikke dette store servicecenter, politikerne er blevet stillet i udsigt. Samme rådgivere kunne informere om, at et moderne mølleprojekt nærmest kun kan benytte lokal arbejdskraft til tilvejebringelse af sand og andre materialer. Alle andre entrepriser som vejanlæg, fundamenter etc. kræver fagekspertise, der uhyre sjældent vil forefindes i lokalsamfundet.

Wind People kan derfor kun opfordre politikere og lokalsamfundet til at få så meget lokalt medejerskab i møllerne i engen som muligt, for det er reelt kun her, at I for alvor vil kunne få gavn af møllerne. Wind People ønsker jer det bedste med jeres projekt.


Vindmølleforeningen for Nørrekær Enge har vist sig at være en utopi

6. marts 2017: Gunnar Villumsen, Haugårdsvej, 9670 Løgstør, skriver:

Nørrekær Enges Vindmølleforening blev stiftet i 31. august 2016. Der blev udarbejdet en idealistisk målformulering for foreningen. En af pindene i målformuleringen er ” at styrke sammenholdet i lokalsamfundet”.
Denne sætning var alfa og omega for mig. Det var en af begrundelserne for, at jeg sluttede op omkring foreningen. Jeg var meget bevidst om, at opgaven kunne være udfordrende. Foreningen skulle rumme  personer,  der ikke kan tåle at se toppen af en mølle og personer, der ser en fremtid i vindenergi  og vedvarende energi i form af flere vindmøller.

Lige fra første møde  i Tolstrup  Borgerhus fortalte Lea Vangstrup fra Windpeople, at økonomien ikke var noget problem. Fondsmøller kunne financieres 100%. Det lød da super flot.
Jeg har nu i et halvt år forsøgt at få en dokumentation for finansieringen af fondsmøller.  Det har ikke været muligt, at få denne dokumentation frem på bordet.
Jeg har information om at Vindmølleprojektet i Hvide Sande absolut ikke anbefaler en fondsmodel, det samme er tilfældet med projektet i Troldhede og projektet på Ærø.(projekter beskrevet på Windpeoples hjemmeside)
Jeg anmodede derfor foreningens formand om at få følgende punkt på dagsordenen:

Omlægning af foreningens strategi. Fondsmølleideen frafaldes.
Som erstatning for fondsmølleideen skal foreningen arbejde sammen med Vattenfal om at få det årlige grundbeløb pr mølle hævet ud over de 15.000 kr
Begrundelse.

Jeg har indhentet information fra Hvide sande, Troldhede samt Ærø. Her lyder det entydigt: Fondsmølleideen er alt for dyr og kan absolut ikke anbefales. Der vil tidligst komme afkast for et af projekterne i 2029.

Forslaget blev fremsendt af hensyn til foreningens troværdighed.  Hvad skete der ? Jeg blev orienteret om, at man ikke ønskede dette punkt drøftet.  Jeg har i stort set hele foreningens levetid fremført, at finansieringen af fondsmøller skulle have 1. prioritet. Windpeople ved Lea Vangstrup har holdt os hen med, at nu havde hun kontakt til et pensionsselskab, som var meget interesseret. Mødet med dette pensionsselskab blev aflyst med begrundelsen sygdom. Ok. Nu  har foreningen eksisteret i  6. måneder. Der er intet sket.
 
For mig at se, har der  ikke på noget tidspunkt været mulighed for at opnå konsensus i bestyrelsen. Det resulterede bl.a i at Bjarke Bollerup Madsen udtrådte af bestyrelsen.
Når jeg ser på på foreningens målsætning stritter den jo også i flere retningen, som er uforenelige. Desuden er der i målsætningen indbygget en mistillid til myndighedsbehandlingen.
Foreningens målsætning:

Foreningen vil derfor arbejde for:
- indledningsvis at foretage en afklaring af, om det er lovligt at opstille vindmøller i Nørrekær Enge
- at hvis der kan opstilles vindmøller i Nørrekær Enge, så skal en så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, komme lokalsamfundet til gavn.
- at sikre medbestemmelse på antallet af planlagte vindmøller, størrelse, placering og model.
- at sikre retten til selv at lave vedtægter for og evt. projektere/etablere de 20% naboandele
- at sikre andele til lokal udvikling udover de 20% til naboer.
- at arbejde for skærpede støjbegrænsninger for vindmøllerne bl.a. ved at sikre at møllerne har så stor afstand som muligt til nærmeste beboelse.
- at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.

I begyndelse af 2017 udarbejdede formanden Emil Olsen og næstformanden Helge Christiansen egenhændigt og uden at orientere den øvrige bestyrelse et læsebrev som blev sendt til bladet Energiwatch.(det sker samtidig med at man er i en fdialog med Vattenfall – absolut ikke fremmende for fortsat dialog)
Bestyrelsen blev orienteret efter at læserbrevet var afsendt.
Jeg har stor respekt for bestyrelsesmedlemmers forskellige holdninger – det er fremmende, hvis man lytter, men respekten falder til et nulpunkt, når man tilsidesætter øvrige bestyrelsesmedlemmer på den måde.

Foreningen har ikke i hele sin levetid formået at yde noget til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet – snarere tvært imod. Det kan jeg ikke stå på mål for.

Foreningsmedlemmer.
Jeg har på det seneste erfaret at flere medlemmer er udmeldt af foreningen med den begrundelse, at man ikke kan støtte op om foreningens målsætning.

Jeg har derfor meddelt foreningen, at jeg fra dags dato udmelder mig af foreningen. 2 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer svarende til 1/3 af bestyrelsen har dermed forladt Vindmølleforeningen for Nørrekær Enge.

NB: der skal også fremadrettet arbejdes på  et lokalt sammenhold.


En faktuel oplysning

3. marts 2017: Emil Olsen, formand Nørrekær Enge Vindmølleforening, skriver:

Nørrekære Enges Vindmølleforening har ikke modtaget nogen form for kommunalt tilskud. Foreningen forespurgte ved sin opstart såvel Vesthimmerlands Kommune som Aalborg Kommune om muligheden for et driftstilskud. Begge kommuner meddelte, at forespørgslen ikke kunne imødekommes, da foreningen ikke opfylder betingelserne for at modtage kommunalt tilskud.


Eftersøgning af 15 lokale foreninger

26. februar 2017: Brit Olesen, Haugårdsvej 46, 9670 Løgstør, skriver:

Sekretær i Nørrekær Enges Vindmølleforening Gunnar Villumsen kan tilsyneladende ikke oplyse, hvilke lokale foreninger, der har tegnet medlemskab i Nørrekær Enges Vindmølleforening, så derfor eftersøger jeg de 15 ”hemmelige” lokale foreninger her.

Jeg vil ikke risikere på nogen måde at støtte nogen, som har tegnet medlemskab i Nørrekær Enges Vindmølleforening.

Kort fortalt handler det for Nørrekær Enges Vindmølleforening om ligesom Vattenfall, at ødelægge Nørrekær Enge ved at sætte flere møller op. Foreningen har samarbejdet med Vattenfall, indtil foreningen nu er blevet bedt om at stille en bankgaranti fra et anerkendt finansieringsselskab inden 19. april 2017.

Det virker meget underligt, at man ikke kan få oplyst, hvilke 15 lokale foreninger det er. Det er også mærkeligt at en af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen selv er i direkte forretning med Vattenfall på en kontrakt.

Formanden i foreningen Emil Olsen oplyser, at målet snart er nået. Hvilket mål er det?

Aalborg Kommune vil støtte foreningen med 10.000 kroner, og det ser jeg som bestikkelse, men når en kommune vælger at bidrage, bør en medlemsliste også være tilgængelig.

Som minimum bør man kunne få at vide, hvilke lokale foreninger der har tegnet medlemskab. Gør venligst opmærksom på jer selv her og stå ved jeres medlemskab, så man kan gøre sit frie valg, og fravælge jer som støtter opsætning af flere møller.


Ud med plastposerne og ind med stofposer

25. februar 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør skriver:

HVORFOR DOG IGEN IGEN DAGLIGT betale dagligvareforretningerne imellem kr. 2,- og 4,-for plastposer, og på den måde agere reklamesøjle for dem, når en stor rummelig stofpose udført i kraftig bomuld med stærke syninger kan
fremstilles til kr. 26,50 ved et oplag på 1500, og med trykt budskab, der reklamerer for din by?

Plastposerne kan ikke længere anvendes som affaldsposer, idet den nye renovationsordning kræver, at poserne med køkkenaffald er lukkede når de lægges i containerne, og pynter tillige heller ikke i naturen. En stofpose som nævnte, tåler maskinvask igen og igen, og har en meget lang levetid.

Budskabet på stofposerne bør gå rent ind, og KAN være som angivet på den naive tegning. Hver gang man pynter på udformningen stiger prisen. Derfor vist denne grundmodel. Overgang til stofposer udelukker naturligvis ikke de respektive detailhandlere i at sætte deres særprægpå egne poser. Det er i dagligvareforrretningerne plastposerne bæres ud i tusindvis hver dag!


Fleksibel arbejdstid i kommunen

24. februar 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, skriver:

Der er ca. 3700 ansatte i Vesthimmerlands kommune. Politisk har vi det mål, at vi vil øge bosætningen i kommunen. Hvorfor så ikke gøre kommunens egne arbejdspladser endnu mere attraktive og fleksible?
SF Vesthimmerland fremsætter på næste byrådsmøde et forslag om fleksibel arbejdstid:

Der kan være tidspunkter i livet, hvor vi har brug for en anden balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Det kan være, at vores forældre er syge, og har brug for ekstra pleje. Det kan være, at vi får øje på mulighederne for at åbne nye karrieredøre. Det kan også bare være, at vi vil have mere tid til, at være sammen med vores børn, mens de er små.
Livet er uforudsigeligt, og det kan give en tryghed at vide, at man kan tilpasse sit arbejdsliv til de udfordringer og muligheder som viser sig undervejs.

Københavns kommune har implementeret fleksibel arbejdstid og det viste sig, at kommunen sagtens kunne få vagtplaner og opgavefordeling til at hænge sammen, og som en ekstra gevinst oplevede medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, øget tilfredshed og større arbejdsglæde.
Det viste sig at en fjerdedel ønskede at regulere deres arbejdstid.

Det kan gøres let.
For eksempel kan den ansatte i oktober bede om, at få sjette ferieuge udbetalt i maj det efterfølgende år. Det samme kan gøre sig gældende med reguleringen af arbejdstiden. Arbejdsleder får tid til at tilpasse arbejdsskemaer og hvis det viser sig, at der er resttimer bidrager vi til at flere kommer i arbejde. Altså ren win-win.

Flere faglige organisationer bifalder forslaget. Formand i DJØF Offentlig, Sara Vergo, har udtalt:

 »Fleksibilitet er noget, der fylder mere end løn for vores medlemmer. Både i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen, men også i forhold til at få work-life-balance på længere sigt. Hvis man har nogle medarbejdere, der har små børn, er det et godt værktøj,«

Vi håber og tror på, at vores politiske kollegaer i byrådet, uanset parti, vil give forslaget en chance - en forsøgsordning på 2 år.

Lad os forsat gøre Vesthimmerland til en attraktiv arbejdsplads.


Ragnarok i Vesthimmerland

20. februar 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver: 

Ulla Skov, det er så dejligt, at vi har en Konservativ Gruppe i Vesthimmerland, som du er medlem af, der er så meget klogere end de forskere, der arbejder med lovgivningen.
Det er jeg meget tryg ved ( dit læserbrev af 6.feb. 2017).

Det har jo slet ikke været nødvendigt for Kommunen, at indhente en dyr advokatrapport, som har kostet kr. 159.000,00. Vi kunne bare have spurgt dig og resten af den Konservative gruppe.
Men nu til virkelighedens verden.

Er I totalt hjernevaskede af Borgmesteren?
Når du siger, Borgmesteren ikke har været inhabil, hvilket han nu langt om længe har indrømmet, at han var, må du være et sandt orakel. Du overgår Jeres Gruppeformand Pia Buus Pindstrup.
Jeg går ud fra, at du har læst artiklen i Nordjyske, søndag 19.februar, hvor de to journalister Caspar Birk og Lars Teilmann skriver om den lange ventetid på aktindsigt. Kalder du også det underlødig journalistik ?. Det er i høj grad lødig journalistik og tusind tak for det.

Det fremgår hvordan Vesthimmerlands Kommune med Borgmesteren i spidsen, tilsidesætter gældende love og regler (tilsidesættelse af offentlighedsloven).
At den Konservative gruppe endnu ikke har forstået alvoren af hvor galt det er fat, er ganske enkelt utroligt.

Grunden til, at Kommunen ikke frigiver oplysninger i.h.t. offentlighedsloven, nu med mere end 100 dages overskridelse, kan jo være fordi Udbudsloven også er overtrådt og at det - måske- har givet Borgmesteren og andre i den Konservative gruppe, en indtægt, som de ikke burde have haft - altså - at andre virksomheder ikke har været indbudt.

Mediejurist Oluf Jørgensen udtaler i Nordjyske søndag, hvor vigtigt det er, at få klarhed over omfanget af de forretningsmæssige forbindelser mellem Borgmesterens virksomhed og Kommunen.
Indenrigsministeriet har udtalt, at politikere, der i deres private hverv har VÆSENTLIGE og HYPPIGE forretningsforbindelser med Kommunen, kan være afskåret fra at indtage en Borgmesterpost, siger Oluf Jørgensen.
Men de taler for døve øren, for i Vesthimmerlands Kommune fastsætter de Konservative deres egne love og regler.


Underlødig journalistik

6. februar 2017: Byrådsmedlem Ulla Skov (K), Kirkevangen 53, 9620 Aalestrup skriver:

Nordjyske bragte igen søndag d. 5. februar en ikke just objektiv artikel om Borgmester Knud Kristensen og hans firma.

Hvor er det kedeligt, at en avis som jeg indtil for nyligt har anset som troværdig - falder så dybt som til at føre Ekstra Blads journalistik.

Jeg tænker på de gentagne ensidige beretninger om Borgmesterens forhold. Det er åbenbart svært for de ellers så dygtige journalister Caspar Birk og Lars Teilmann, at bruge de mange faktuelle oplysninger de har fået rådighed og alligevel vælger de ikke at anvende det - kedeligt.

Hvorfor ikke sammenligne med andre virksomheder? Jeg kan henvise til håndværkerlisterne, som forvaltningen har lagt et stort arbejde i, at få fremskaffet, hvor man kan læse, at ingen bliver forfordelt, heller ikke Borgmesterens firma.

Derudover bruger man igen og igen den såkaldte ekspert Roger Buch, der udtaler sig på et spinkelt grundlag, eller ligefrem mod bedre vidende om inhabilitet. I søndagens artikel syntes han at forvaltningen BØR være inhabile. Jeg kan kun sige han skal ikke syntes noget, men i stedet vide.

Udbuddet af kommunens pengeforretning, blev også kørt helt ud af proportioner, hvor der er gældende regler for EU udbud, som ingen økonomiudvalgsmedlemmer eller Borgmester kan ændre på, ej heller forvaltningen.

Igen forholdt man sig ikke objektivt.

Måske var spørgsmålet stillet på et andet grundlag og svaret, rettet til af de gode journalister, hvem ved?


Vi skal rive uddannelsesloftet helt ned

6. februar 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, skriver:

SF har slået store sprækker i uddannelsesloftet og det er godt nyt i vores område.

Men uddannelsesloftet skal helt væk, hvis vi skal have mulighed for at løse nogle af de udfordringer, som vi står overfor i Vesthimmerland.

I Vesthimmerlands kommune ønsker vi det bedste for vores unge mennesker. Vi ønsker, at de unge bliver så dygtige de kan, og at de udnytter deres fulde potentiale.

For vi har mange dygtige unge i Vesthimmerland.

 

Vesthimmerland er ikke det rigeste folkefærd, altså dem med det højest indtægts grundlag. Og uddannelsesniveauet er heller ikke højt, det højnes da slet ikke når regeringen mener, at 1 uddannelse er alt hvad samfundet vil bidrage med.

I Danmark er og skal vi ikke være rig på olie ol. Vi er rig på viden, og det skal vi udnytte.

 

Vores unge skal kunne videreuddannes hvis de ønsker det. Vi mener at vores unge håndværkere, skal have muligheder for at blive ingeniører hvis de får lyst  - vores sygeplejersker skal kunne vælge at blive læge hvis de lyster osv.

I Danmark slås vi med stor ungdomsarbejdsløshed. Muligheden for at tage en ny uddannelse kunne skabe nye muligheder for at de unge kan komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Uddannelsesloftet har til formål at få unge til at tænke sig grundigere om, inden de vælger uddannelse.

I SF tror vi på, at de unge vælger uddannelse med både hjerte og stor omtanke. Når man sætter sig på skolebænken i årevis med en SU-indkomst til at dække både de sure og de sjove udgifter, så gør man det ikke for at uddanne sig til kontanthjælpsmodtager. Man gør det for at få mulighed for at bruge det man har brugt flere år på, og man gør det for en dag at få en rigtig lønindkomst.

 

Hvad der er det rigtig valg er umuligt at forudsige i en verden under hastig forandring, og med et meget omskifteligt arbejdsmarked. Risikoen er stor for, at de job, som en studerende stilede efter ved studiestart er væk eller på vej væk, når de står med eksamensbeviset i hånden.

Derfor skal vi blive ved med at arbejde for at uddannelsesloftet rives helt ned, så alle får mulighed for at uddanne sig til arbejdsmarkedet og til deltagelse i fælleskabet.

 

Som samfund bør vi kvittere for den investering ved, at give folk muligheden for at tage en uddannelse mere.


Flødeskum

24. januar 2017: Palle Rønde Møller, Søndergade 22, 9600 Aars, skriver:

Henrik Dalgaard (formand for uddannelsesrådet) burde melde sig til Bagedysten. Hans læserbrev i Nordjyske d. 24. jan. handler om at smøre fløde på og få en rævekage til at glide ned, selv om han er på borgmesterens parti. - Uforståeligt.

Det kan godt være at sagen om ungdomsboliger har været længe undervejs, men for at klaske den såkaldt inhabile konservative borgmester valgte økonomiudvalget ’over night’ i et snuptag at pege på ungdomsboliger i Søndergade-Assersvej. Med en udtalelse om, at ungdomsboliger naturligt burde ligge i midtbyen og være integreret i det øvrige samfund. Dette blev fremført helt uden argumentation - for at imødegå befolkningens protester?

Stedet blev valgt, fordi der i forvejen var lavet en lokalplansændring til ære for en privat grundejer, som økonomiudvalget bekvemt kunne udnytte. (Imod denne lokalplansændring er der naturligvis gjort indsigelser). At Boligselskabet Nordjylland har lagt slæberne ind kan man kun se som en sidegevinst for økonomiudvalget. Sådan ser gud og hver mand i Aars på den sag.

Økonomiudvalget, der nu kaldes Basta-udvalget, og igennem længere tid har pudset sin glorie i forhold til borgmesteren, har i denne sag handlet helt usagligt under dække af begrebet inhabilitet.

Formanden for uddannelsesrådet, der er partikammerat med borgmesteren, smører denne pinlige sag ind i creme og fløde og løber fra sit politiske tilhørsforhold for at få et helt uovervejet ungdomsprojekt til at glide ned i forhold til befolkningen.

Hvorfor skal Henrik Dalgaard føre sig frem inden byrådsmødet om udløsning af grundkapital til almene ungdomsboliger d. 26. januar?

Endnu en gang svigtes demokratiet af hensyn til det såkaldte fremskridt, byudviklingen af Aars by,
igen løber man fra den byplanlægning, man selv har vedtaget.


Endelig ungdomsboliger i Aars

24. januar 2017: Formand Henrik Dalgaard skriver på vegne af Uddannelsesrådet:

Efter mange års forberedelse og et utal af møder med ungerådet, boligforeningen, uddannelsesinstitutionerne og mange andre interessesanter ser det ud til at den sidste sten ryddes ad vejen på byrådsmødet torsdag.
Byrådet skal godkende skema A, der udløser grundkapital til almene ungdomsboliger.

Det har længe været et kæmpe ønske og ikke mindst et behov i uddannelsesbyen Aars. Projektet er planlagt med 25 lejligheder nu, og med mulighed for yderlig 25 senere. De første 25 boliger muliggør så det ønske erhvervsskolerne har, nemlig at overtage de 29 sidste kolligeværelser på Vølundsvej. Erhvervsskolerne har de sidste år været i kæmpe bekneb med at finde egnede overnatningsmuligheder til deres 5000 årlige kursister.

Det er et rigtig fint projekt som boligselskabet Nordjylland har præsenteret os for. 2 værelses lejligheder på ca. 40kvm, samt mulighed for parkering og adgang til et depot rum i kælderen. Projektet passer rigtig fint ind i den byfornyelse der i dag er i gang for Aars midtby.

I uddannelsesrådet vil vi ikke bruge mere tid på hvorfor det har været en så langsommelig proces, men kun glæde os over at vi nu får det vi har arbejdet så benhårdt for, nemlig centralbeliggende boliger til en overkommelig husleje. Prisen ligger på 3100kr/mdr, men med mulighed for boligsikring op til 600kr/mdr.
Nu venter uddannelsesrådet bare på invitationen til første spadestik.


Gør som tandlægen...

18. januar 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

Jeg har vanskeligt ved at få armene ned i begejstring og lettelse over, at Uffe Bro, Per Bach Laursen,  Per Bisgaard, Palle Jensen, Therese Borg Andersen og Kirsten Moesgaard - medlemmer af Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg,  har gjort et nødvendigt og påkrævet oprydningsarbejde efter borgmester Knud Kristensens obskure eskapader.

Det er i høj grad foruroligende, at Danmarks næstdyreste/fattigste kommune skal styres af en førstemand, der dels giver sig af med noget så odiøst som storvildtjagt (og ydermere causerer over det) - uopfordret tilbyder, at der graves atomaffald ned i den Vesthimmerlandske hede, fejlagtigt politianmelder et andet medlem af byrådet, har indgået "besynderlige" aftaler til egen benefice med et lokalt pengeinstitut samt igen igen har gjort sig skyld i bevislig inhabilitet, men hårdnakket nægter.

Når borgmester K.K. blæser til lang valgkamp, skyldes det udelukkende et ønske om at få opmærksomheden fjernet fra egne utilgivelige bommerter, og ikke andet!

De små formålsløse "pip" fra K.K.s politiske meningsfæller/sympatisører flytter intet, og renser ikke borgmester K.K.!!! Det er facts der tæller!!!
Næh, gør som tandlægen, der ikke kan redde en bullen tand - Han trækker den ud!!!


Det er fakta

17. januar 2017: Niels Krebs Hansen, (K), fmd. for Teknik og Miljøudvalget, skriver:

Der er efterhånden mange , der har spurgt undertegnede om følgende: " Hvad er det lige, der er omkring håndværkerlisterne og så Borgmesterens firma HME."

Jeg kan godt forstå, hvis man baserer sin viden på Nordjyskes artikler, skrevet af Lars Teilmann og Casper Birk, at man undrer sig.  De to har jo deres egen dagsorden, og fred være med det, men objektive kan man ikke ligefrem beskylde dem for at være. Så for god ordens skyld er her beløbene fra håndværkerlisterne fra 2014,2015 til medio 2016, som Iøvrigt kan findes på kommunens hjemmeside.

I den nævnte periode er anlægudgifterne 168.650.206kr. Der er ca 80virksomheder, der har udført opgaverne. Af de 168 millioner kr, har HME haft opgaver for ca 6%, i runde tal 10 millioner.

I den samme periode er driftudgifterne 52.869.647kr. Der er 290 virksomheder, der har udført opgaverne. Af de små 53 millioner kr, har HME haft opgaver for ca 3,5%, i runde tal 1,7 million

Det er fakta.


Skatteborgerne betaler for politianmeldelse

17. januar 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Borgmester Knud Kristensens politianmeldelse af mig er nu endt med, at Nordjyllands Politi har standset efterforskningen mod mig.Begrundelsen er, at "der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart".

Under normale omstændigheder, skal en borger, som vil anklage en anden for æreskrænkelser, gå til sin egen advokat og anlægge en retssag. Men Borgmester Knud Kristensen var mere snu. Han anmeldte det til politiet, så det var det OFFENTLIGE - altså SKATTEBORGERNE - der nu har betalt Borgmester Knud Kristensens grundløse politianmeldelse. Dermed sparede Borgmester Knud Kristensen de mere end 100.000,00 kr, som en sådan sag ville koste.

Det viser blot, hvor smart Borgmester Knud Kristensen er, når det gælder hans egen pengepung.

Jeg forventer selvfølgelig at få en undskyldning fra Borgmester Knud Kristensen for den tort, jeg har lidt ved en politianmeldelse.


Nytårshilsen fra Liberal Alliance i Vesthimmerland

11. januar 2017: Lars Viborg, formand/spidskandidat for Liberal Alliance i Vesthimmerland, skriver:

Liberal Alliance i Vesthimmerland vil gerne ønske alle borgere, vælgere og medlemmer i Vesthimmerland et godt nytår.

Sidste år var et rigtigt godt år for Liberal Alliance, ikke bare i Vesthimmerland, men også på landsplan. Vi har valgt at indtræde i regeringen og dermed tage et stort ansvar for Danmarks fremtid. Ved at indtræde i regering, er det, det samme som at indtræde i et forhold. Man skal finde mange kompromiser, for at få tingene til at kører, men man har stadig sin egen mening om tingene.

Liberal Alliance i Vesthimmerland havde også et godt år, sidste år. Vi fik muligheden for at komme i byrådet i en kort periode og var med til at sikre at Strandby, Overlade og Blære kunne etablerer friskoler i byerne.
Friskolerne er et utroligt godt tilbud for ikke mindst for udkantsområderne, hvor det kan være svært, at få transport til “centralskolerne”. Det er også helt afgørende for tilflytningen, at der er en skole, og med en friskole, vil man kunne tilbyde noget specielt til nye borgere.

Efter at Liberal Alliance havde et læserbrev i de lokale aviser i september måned, om at fjerne bureaukratiet for institutionerne i kommunen, kunne der et par måneder efter læses i børne-/skoleudvalgets dagsorden, at de ville nedbringe antallet af processer, for at skabe en bedre hverdag for de ansatte.

Dette er yderst positiv for borgerne at disse processer gåes igennem, for at pengene bliver brugt på borgeren og ikke på systemet. Liberal Alliance i Vesthimmerland vil også satse mere på borgerne, end kommunen, forstået på den måde, at vi skal have flytte flere penge fra administrationen og ud til borgeren i form af sundhedspersonale, pædagoger, bedre veje osv. Dette er ikke noget man bare gør fra dag et, men det skal gøres over tid, så flest mulig penge er ude ved borgerne i kommunen.

Lidt malurt i bærgeret, kom der dog. Et enigt byrådet har valgt at bruge næsten 1 million kroner, på at drive en kokkeskole, hvor at fædre kan lave mad med deres børn. Dette er ikke en opgave for kommunen og heller ikke en opgave for skatteborgernes penge.

Liberal Alliance havde hellere set at disse midler var brugt på steder, hvor der virkelig er brug for dem, f.eks på misbrugsområdet. Der skal en endnu stærkere styrkelse af området, for at hjælpe dem, som har brugt for at kommunen tager hånd om disse.

Med dette vil Liberal Alliance i Vesthimmerland endnu engang ønske godt nytår og ser frem til et rigtigt travlt år, nu da det er kommunalvalg til november. Nogle frygter at det bliver en lang og nådesløs valgkamp i år, vi vil dog fokusere på politikken i valgkampen og ikke på personer.

Alt for mange politikere er præget af frygt for vælgerutilfredshed, og det forhindrer udvikling. Vi skal turde at forandre og gøre op med modviljen mod nytænkning. Turde tænke nye veje, have høje ambitioner og store drømme – og ikke mindst turde sige dem højt.

Liberal Alliances politik vil være præget af frihed og tillid. Vi bør have mere tillid til hinanden og hylde det selvstændige initiativ, og så vil vi i byrådet bruge vores kræfter på de mange dejlige mennesker, ildsjæle og drivkræfter vi hver dag omgiver os med, nemlig; jer, borgere i Vesthimmerland.


Borgmesteren og sparekassen

9. januar 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Efter at have læst Nordjyske den forgangne weekend, har jeg valgt at rette henvendelse til Finanstilsynet for at få Tilsynets udtalelse til Borgmester Knud Kristensens samarbejde med tidligere Sparekassen Himmerland.

Borgmester Knud Kristensen påførte iflg. avisen bankens kunder og aktionærer, et tab på 20 millioner kroner, samtidig med, at han forhandlede med banken om Vesthimmerlands Kommunes
likvide midler.

Jeg mener, at Borgmester Knud Kristensen, burde have fortalt Økonomiudvalget om sin store gæld og afhængighed af banken. Jeg er ikke i tvivl om, at Økonomiudvalget så ville have erklæret Borgmesteren INHABIL.

Når Finanstilsynets udtalelse foreligger, vil jeg orientere offentligheden om svaret.


Teflon Ulla

8. januar 2017: Formand for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Peter C. Rasmussen, Foulumvej 42, 9640 Farsø, skriver:

Jeg er mildest talt rystet over den arrogance og ligegyldighed Regionsformand Ulla Astman fra Socialdemokratiet lægger for dagen da hun i weekenden blev konfronteret med den dårlige akutberedsskabs dækning hun er bannerfører for kom frem i medierne i forbindelse med at flere områder i Himmerland,Thy og Mors må vente i op til 30minutter på en ambulance i tilfælde af hjerstop eller blodpropper.

I det efterfølgendeindslag på TV2 optræder Ulla Astman med en attitude og arrogance der bedstkan beskrives som en ”hvad rager det mig” holdning og problemet preller af på hende som som vand gørpå teflon.

Jeg står tilbage med den forståelse at De af os der har valgt ikke bo i storbyerne IGEN bliver gjort tilligegyldigt fedekvæg, hvis eneste opgave er at betale skat som Ulla så kan forvalte efter eget ønske, mens hun så kan lukke de lokale sygehuse og lade folk ligge og dø på gaden. Det er åbenbart det der er Ullas og socialdemokratiets opfattelse af god og ansvarlig sundhedspollitik. Vor herre bevars.

Hun forsvare så hendes holdning med, at for at det vil koste 1000sygeplejersker at sikre god dækning til alle?.. Nej det vil det ikke Ulla. Der er mere end godemulighedder for at oplacere en ambulance, til feks.lokale brandstationer. Det kosterikke 1000 sygeplejersker. Der også rig mulighed for t fjerne noget af den 635.000.000 storeadministration du er leder for, ligesom derkunne kigges på at omfordele nogen af de midler der går til de enkelte sygehuse. F.eks. får Aalborg universitetshospital tilført flere midler end sygehus Vendsyssel, Thy/Mors, psykiatrien og øvrige enheder på sundhedsområdet får TILSAMMEN!

Tag skyklapperne og teflonbelægningen af Ulla og tag det ansvar du er er valgt til.


Takker Løgstør Handelsstandsforening for tilliden

4. januar 2017: Theresa Berg Andersen, Vilsted og Per Bach Laursen, Overlade, skriver:

Løgstør gjorde det igen ! Nemlig ved juleskibets ankomst. Søde og forventningsfulde børn i hundrede vis, men også unge og voksne tog godt i mod Juleskibet på en decemberdag i 2016.

Juleskibet måtte i 2016 undværer musik ved Løgstør Garden, da denne jo har valgt at stoppe sine aktiviter. Derfor var vi meget glade for, at Løgstør Handelsstands forening inviterede os, til at agerer konferencier på havnen i Løgstør - det var en meget fornøjelig oplevelse.

På en usædvanlig vejrvenlig decemberdag, kunne vi fra havnen i Løgstør følge Juleskibet fra Aggersund med skipper Carsten Jensen ved roret, blive frigivet fra Aggersund. Skibets dyrebare last, Julemanden og Julemandens kone alias Birthe Kjærsgaard, samt alle nisserne i Hansens Juleorkester var om bord. De sejlede i et roligt tempo i det fjordblikstille vand, mod Løgstør. Tut og Frode Sønderstrup stod for forplejningen af både skipper, julemand og nisser på sejladsen.

På havnen i Løgstør havde Morten "Fiffi" Jørgensen opsat højtaleranlæg, således at vi kunne berette om dagens program. Med Juleskibet i baggrunden, ankom dagens æresgæst Poul Erik Hansen, samt tre musketerer - Mogens Lynge, Heine Pedersen, og  Svend Todberg til hyldest af folket. Formand for handelsstanden Birgitte Tetzlaff, afholdt en flot tale, først for Poul Erik Hansen som er idemanden bag Juleskibet og herefter for hver af de tre musketerer, for deres store indsats gennem mange år, for positiv omtale af Løgstør. Efter hyldesten blev der uddelt de gyldne kringler - som Bager Groes stod bag. Alt imens holdt skytterne fra Løgstør skytteforening vagt om højtideligheden.

Vi er imponeret over, at Løgstør endnu engang formår, at gentage en succes som denne år efter år. Mange mennesker hjælper til for, at enderne når sammen på en sådan dag - og der er lagt mange kræfter i.
Lige fra en Holger Pedersen som fortøjer Juleskibet, en politibetjent Bjarne som dirregerer trafikken sikkert til hovedegaden, en Jørgen Balle som udlåner sin limousine bil, til en Christian Gregersen som køre det lokale Mini tog, også Hansen juleorkester spillede og skabte den rette stemning, og FDF hjalp det bedste de havde lært - og sidst men ikke mindst kom Falck med deres brandbiler som kunne få et glimt frem i øjet hos et hvert drengebarn.......

Men ej at forglemme har en gammel bagermester Keld Dal også trukket i alle ender og fået det hele til at klappe, så flot.

Med dette skriv vil vi blot TAKKE FOR TILLIDEN - Løgstør har gjort det igen. Og det bukker vi os i støvet for. TAK!


Svar til Uffe Bro

29. december 2016: Jan Bech Rump, Bredgade 61, 9670 Løgstør, skriver:

Tak til Uffe Bro, der som medlem af økonomiudvalget vil give sig tid til at kommentere mit læserbrev fra den 21/12.
Jeg kan kun være enig i at nogen må tage stilling, hvis man som borgmester eller på andre folkevalgte poster misbruger sin position for egen vindings skyld, også forstående for at det kan være ubehageligt at være nødt til at tage stilling.
I den slags sager kan jeg dog godt som menigmand undres over at den eneste dom her er vælgernes.
Jeg glædes da over at Uffe også ønsker forsoning og godt samarbejde, så hvis det giver afsmitning på borgmester og resten af økonomiudvalget, er der måske en mulighed for at Vesthimmerlands Kommune kan komme ud af denne valgperiode med værdighed.
4 år mere af det samme vil næsten være uudholdeligt.
Godt nytår


Man må tage stilling

27. december 2016: Uffe Bro, medlem af økonomiudvalget for S

Jan Bech Rump ønsker den 21. december forsoning i byrådet. Jeg ønsker såmænd det samme. Jan tager derimod ikke stilling i sagen om uenigheden mellem borgmesteren og de øvrige medlemmer af økonomiudvalget. Det er selvfølgelig også det nemmeste; men jeg er naturligvis nødt til at tage stilling som medlem af udvalget.
Selvom det er ubehageligt, er vi nogle, der bare hverken kan eller må se igennem fingre med, at et andet medlem af udvalget, nemlig borgmesteren forsøger at misbruge sin position til at opnå personlig vinding i kraft af sin folkevalgte position. Hvis vi vil bevare vores folkevalgte system, er der ingen, der ikke bør lade være med at tage stilling!
Med hensyn til samarbejdet må jeg bare konstatere, at der jo skal ”to til en tango”!


Forsoning ønskes

21. december 2016: Jan Bech Rump, Bredgade 61, 9670 Løgstør, skriver:

Uden at tage stilling eller parti i de enkelte beskyldninger og politianmeldelser, fra snart den ene og snart den anden part i det kommunalpolitiske cirkus i Vesthimmerland, kan jeg godt få den tanke, hvem skal det egentlig gavne?
Hele cirkuset højner på ingen måde respekten for de involverede, og i denne søde juletid, kunne jeg godt som en ekstra lille gave ønske mig, at der kunne findes forsoning, og dermed grobund for evt yngre kræfter, som kunne tænkes at tage over fra næste valg.

En valgforsker udtalte for år tilbage at gamle sår i Vesthimmerland ikke ville læges, og han har stadig ret. Det klæ'r absolut ingen.

God jul.


For få midler til Højvej

19. december 2016: Theresa Berg Andersen / byrådsmedlem for SF Vesthimmerland, skriver:

Ja SF bakker op om et nyt botilbud, for dobbeltbelastede unge, på Højvej i Løgstør. Men det er ikke uden en vis skepsis og bekymring. Vi tror nemlig, at der er afsat for få midler for at projektet bliver en succes. Projektet har modtaget 1,3 mio kr. over 3 år af Sundhedsministeriet. Den oprindelige ansøgning lød på et ønske om 1,3 mio kr. Årligt. Men nu skal pengene altså fordeles over 3 år. Og derfor udtrykte vi vores bekymring på sidste byrådsmøde.

Misbrugende unge, med psykiske lidelser skal behandles med omtanke. Og derfor tænker SF, at der skal være døgnbemanding i et hus som dette. Også i det tidsrum hvor den unge skal i aktivering. Vi skal huske på, at de unge ikke nødvendigvis er raske og stoffrie når de ankommer til huset. Og derfor kan vi tvivle på om alle unge er klar fra 1. dag på et aktiveringsforløb.

De unge kan have behov for perioder hjemme - og derfor skal der være ansatte i huset døgnet rundt, således der ikke opstår en mulighed for et misbrug i huset.

Formand for sundhedsudvalget Palle Jensen - ærgrede sig på byrådsmødet over, at SF talte projektet ned inden det var startet. Vi taler ikke projektet ned - men bekymre os om de ansattes vilkår og de unges trivsel.
SF bakker op om projektet men ønsker en tæt opfølgning - vi kunne have ønsket flere midler til døgnbemanding. Det er ofte en god ide at forebygge før skaderne måtte ske.

SF kalder ikke dette projekt for en forbedring af nuværende indsats for unge med misbrug, men istedet et nytænkende forsøg, hvor Vesthimmerlands kommune fra start skal skabe de nødvendige rammer for en succes, sammen med Sundhedsministeriet.

De unge skal hjælpes godt på vej og det koster, men vi glæder os til at følge projektet TÆT.


Vi fører ikke valgkamp

19. december 2016: Per Bach Laursen og Per Bisgaard fra V, Palle Jensen og Uffe Bro fra S, Kirsten Moesgaard fra K og Therese Berg Andersen fra SF skriver:

Borgmester Knud Kristensen, du tager fejl i dit sidste læserbrev om din inhabilitet – vi fører ikke valgkamp; men vi kan godt forstå, at det må være bekvemt for dig at kalde det valgkamp, når du nu ikke vil indrømme, at vi andre i Økonomiudvalget konstaterede, at du løj om din inhabilitet i sagen om evt. at bygge ungdomsboliger på din grund i Aars.

Vi kan også forstå, at det åbenbart specielt er Uffe Bro, du mener, der er den store skurk, og det er måske også fair nok, da det jo var ham, der afslørede, at du faktisk ejede Himmerlandsgade 33, selvom du havde sagt, at den var solgt, og at du derfor ikke var inhabil i behandlingen af sagen. Imidlertid er det en alt for stor ære at tillægge Uffe Bro alene. Det var hele Økonomiudvalget bortset fra dig selv, der var chokerede, da sandheden gik op for os, og det er os, der i enighed har skrevet de indlæg, der har været.

Når du kalder det valgkamp, manipulerer du med sandheden. Vi i Økonomiudvalget driver ikke valgkamp i denne sag. Vi passer bl.a. bare det arbejde, som vælgerne har sat os til – nemlig at sikre, at skattekronerne anvendes bedst muligt til gavn for borgerne i Vesthimmerlands Kommune og ikke misbruges.


Det er ikke i orden, Knud

15. december 2016: Gruppeformand Niels Heebøll skriver på vegne af SF's byrådsgruppe i Vesthimmerland:

Der har i den seneste tid været en del opmærksomhed omkring borgmester Knud Kristensens mulige inhabilitet i Vesthimmerlands kommune. Som tingene har udviklet sig, betyder det, at vi i SF’s byrådsgruppe ikke længere kan have tillid til borgmesteren, og derfor vil SF fremover tage skarpt afstand fra beslutninger, hvor borgmesteren har personlige økonomiske interesser.

Reglerne om inhabilitet skal forebygge, at der kan opstå mistanke om en sammenblanding af kommunale og private interesser. Her er reglerne måske, måske ikke blevet overholdt rent juridisk, men der er tilsyneladende opstået en kultur, hvor reglerne er blevet udfordret og bøjet så meget f.eks. i sagerne, omkring opkøb og videresalg af jord og valg af kommunal bankforbindelse, at vi i SF må sige fra.

At der undervejs er blevet udvist megen kreativitet omkring til lejligheden oprettede selskabskonstruktioner øger ikke vores tillid til, at der er tale om ordentlighed og overholdelse af en rimelig armslængde mellem kommunens interesser og private interesser.

Det ligger vel i jobbeskrivelsen for den konservative gruppe i Vesthimmerland, at den skal støtte op om borgmesteren, og senest argumenteres der med, at der ikke kan være tale om inhabilitet omkring valget af kommunens bankforbindelse, fordi flere var med til at træffe beslutningen. Det vil med andre ord sige, at der aldrig kan blive tale om inhabilitet, uanset hvad borgmesteren eller andre har af private økonomiske interesser i en beslutning, for der er jo altid flere om at træffe beslutningen, enten det er i økonomiudvalget eller i byrådet. Hvis det virkelig er den konservative gruppes holdning, giver det anledning til undren og bekymring.

SF var ikke med i de konstitueringsforhandlinger efter sidste valg, som gjorde Knud Kristensen til borgmester, og hvis vi får muligheden efter næste valg, siger vi også nej tak. Det skal selvfølgelig ikke forhindre, at SF fortsat vil arbejder for at få gennemført sin politik og fortsat deltager i en konstruktiv dialog i de udvalg og sammenhænge, hvor SF er repræsenteret.

Om kritikken af borgmesterens ageren skader kommunen? Måske, men SF mener, at det skader endnu mere at holde mund, når man får kendskab til kritisable forhold.


Det bliver en meget lang valgkamp, basta

13. december 2016: Borgmester Knud Kristensen skriver:

Jeg har aldrig haft behov for at tale usandt eller for at komme med forkerte oplysninger overhovedet. Jeg opfatter dog heller ikke mig selv som en ren uskyldighed, men balladen om mødet i økonomiudvalget den 14. september, at jeg kun kan se det seneste læserbrev fra Uffe Bro og de øvrige medlemmer af økonomiudvalget som startskuddet på en meget lang valgkamp frem mod kommunalvalget i november næste år.

Derfor er jeg nødt til at tage til genmæle og beskrive, hvordan jeg oplevede mødet i økonomiudvalget den 14. september 2016.

Her fremgik det af dagsordenspunktet, at vi skulle indkalde de fire fremsendte forslag til placering af ungdomsboliger i Aars. Der var IKKE lagt op til et besluttende møde.

Da jeg havde åbnet punktet og oplyst, at der var indkommet fire forslag, som vi så kunne indkalde til næste økonomiudvalgsmøde, udbrød et udvalgsmedlem ”Jeg er klar til at tage beslutning her og nu, og du (Knud) er inhabil, da du stadig ejer ejendommen Himmerlandsgade 33.  Det var jeg inde på tinglysningen og konstatere i aftes.”

Inhabilitets spørgsmålet ville næppe være opstået, hvis økonomiudvalget havde varslet, at man ville ændre indstillingen til, at der skulle træffes en beslutning. Men det var ikke det der var på dagsordenen.

Jeg en fejl, idet jeg forsøgte at svare på de spørgsmål, der blev stillet, og ja, jeg er ejer af ejendommen indtil aftalen er tinglyst. En aftale som Investeringsselskabet Hjejlevejen skulle beslutte tidspunktet for.

Jeg slutter med bemærkningen: ”Vil I tage beslutning i dag, går jeg ud.” Jeg undskylder, jeg har forklaret mig upræcist. Det tror jeg faktisk godt Uffe Bro og de andre medlemmer kan huske.

At den konservative gruppe bakker op om deres ”borgmester, frelser og forsoner”, som det hedder i læserbrevet af 7. december, skyldes formentlig, at jeg har fortalt dem om forløbet, som jeg hermed også gør her i avisen.

Da jeg den 19. august 2016 får en underskrevet optionsaftale retur fra Investeringsselskabet Hjejlevejen, oplyser jeg dette til kommunaldirektøren.

Vel ganske naturligt, da der siden den 12. februar 2014 har været arbejdet i kommunalt regi med at planlægge ungdomsboliger på adressen Himmerlandsgade 33. Begreberne ”option” og ”køber” optræder begge i optionsaftalens tekst.

Efter mødet den 14. september 2016 kontakter jeg selvfølgelig kommunaldirektøren og spørger, om man i et udvalg kunne ændre en udvalgsindstilling, såfremt ikke alle medlemmer er indstillet herpå. Det var selvsagt først efter et flertal i økonomiudvalget havde ændret punktet til et beslutningspunkt, at jeg havde brug for rådgivning om det omtalte forløb. Derfor har jeg meget svært ved at se, hvordan det kan fremlægges som et forsøg på manipulation.

Jeg kan garantere, at den konservative gruppe ikke lukker øjnene for noget. 

Vi har drøftet dette spørgsmål og hele forløbet flere gange, og vi har meldt ud, hvordan vi vil arbejde for at genskabe et gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Er det et sprængende punkt at politianmeldelsen af Anette Valgren trækkes tilbage, ja så gør jeg gerne det. Men det undrer mig stadig, hvordan ikke medlemmer af økonomiudvalget kan være så opdateret om, fortrolige oplysninger fra økonomiudvalgsmøderne.

Det undrer mig, at de øvrige medlemmer af økonomiudvalget vil være medafsender på indlægget fra Uffe Bro, når det er så langt fra at være faktuelt korrekt. Men det kan meget vel skyldes, at indlægget er første udspil fra Uffe Bro i det der tegner til at blive en både lang og nådesløs valgkamp.
 
Nu har jeg givet min version af forløbet på mødet den 14. september, så er det op til læserne selv at vælge hvem de tror på, præcis som det vil være den 21. november næste år, når der igen er kommunalvalg.


Borgmesteren inhabil igen - igen

12. december 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

I den forgangne uge, har man igen kunnet læse nyt om den konservative Borgmester Knud Kristensen i dagspressen. Denne gang en sag om valg af pengeinstitut for vores Kommune.
Hvor må Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune dog føle sig ført bag lyset.

De sidder i et økonomiudvalgsmøde, med den konservative Borgmester for bordenden og diskuterer, hvilket pengeinstitut Kommunen skal vælge.
Borgmesteren deltager i diskussionen, men undlader at fortælle, at han på det tidspunkt havde en gæld på 35 millioner kroner til daværende Sparekassen Himmerland, som han gik ind for, skulle forvalte Kommunens penge.
Hvorfor oplyste den Konservative Borgmester Knud Kristensen ikke om sin store skyld til Sparekassen Himmerland ?.

Nordjyske har også afdækket, at den Konservative Borgmester, har fået eftergivet en gæld på 20 millioner kroner. En gæld som jeg er sikker på, andre kunder og aktionærer i daværende Sparekassen Himmerland, ikke er glade for at høre om.

Men pyt....det betyder ingenting for den Konservative Borgmester.

Ridderen af Dannebrog, skøjter bare videre, som om ingenting er hændt. Kan vi være ham bekendt ?.
Skal ikke undlade at fortælle, det naturligvis blev daværende Sparekassen Himmerland, som blev valgt til at forvalte Vesthimmerlands Kommunes penge.


Efterlysning

7. december 2016: Johannes Dalgaard, Troldbjergvej 70, 9681 Ranum skriver:

Jeg vil gerne sende en stor tak, samt en kraftig anmodning til de mennesker, som turde at sende endnu en underretning til Vesthimmerlands Kommune vedr. overgreb på plejebarn på Ejstrupvej i Farsø.
Der er kommet en meddelse mere fra pålidelig kilde, som understøtter jeres underretning, men jeg står meget magtesløs.

Jeg er medunderretter til Tilsyn Nord, men der sker intet, det er som om, der bliver lagt et tykt røgslør over hele denne sag. End ikke de ansvarlige i kommunen, som har tilsynet med plejebarnet, har kontaktet nogen, som har familiemæssige relationer til plejebarnet, ej heller har Tilsyn Nord i forbindelse med underretningerne.

Jeg har tidlige skrevet et indlæg i avisen, og været til samtale med kommunes øverste ledelse, Else Marie Lauring m.fl  for over halvandet år siden. Det som blev aftalt på mødet med Else Marie Lauring m.fl, er aldrig blevet udført, tværtimod, så er jernringen omkring plejebarnet blevet manifisteret grundigere. Jeg fik mundkurv på, for så ville alt løse sig. Det troede jeg på.

Plejebarnet bliver 4 år til foråret, og har været i plejefamiliens varetægt næsten siden fødsel.

Jeg er meget bekrymret for barnets udvikling, og hvordan det kan påvirke barnet på længere sigt,  og hvilke psykiske følgeskader der opstår. Så jeg beder jer indtrængende om at stå frem, så der kan komme lys på denne sag. Jeg er villig til at gå hele vejen, indtil sagen er belyst. Men jeg mangler jeres fremtræden, så kontakt venligst undertegnede.

MVH. bedstefar til plejebarn
Johannes Dalgaard
telf:     23234045
Mail:  Jatilmigselv@gmail.com


Borgmesterens opførsel appellerer ikke til godt samarbejde

6. december 2016: Inger Nielsen (V), medl. Af børne- og skoleudvalget i Vesthimmerland skriver:

Borgmester Knud Kristensen forventer dialog og samarbejde i byrådet. Siden 14. sep. Har han på alle mulige måder prøvet at snakke udenom, og kommet med forskellige forklaringer på hans habilitet. Nu gør han total grin med byrådet ved at skrive at han talte allerhøjst uklart. Han har dog erkendt sin inhabilitet den 14. sep.  Alligevel går han så vidt at han politianmelder et byrådsmedlem, for at skrive et læserbrev, der omtaler hans vildledende og usande forklaring i ØK. Borgmesteren mener åbenbart at man kan skræmme folk til at opføre sig som han ønsker, og hvis ikke……. Så bliver de politianmeldt.


Basta

6. december 2016: Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Uffe Bro, Kirsten Moesgaard og Therese Berg Andersen, medlemmer af Økonomiudvalget, skriver:.

Vi har godt nok skrevet, at vi vil standse debatten, men så læste vi borgmesterens skrivelse til Statsforvaltningen, så og hørte hans udtalelser til pressen og nu sluttelig læste vi den konservative gruppes pressemeddelelse med borgmesterens beklagelser, og herunder også hans udtalelser til Aars Avis, hvor han fortsat benægter at have talt usandt.

Det er ganske uhørt, at en borgmester kan opfatte sig selv som en ren uskyldighed efter klart at have løjet om sin inhabilitet. Derfor bliver vi nødt til endnu engang at indsende et indlæg om sagen. Det beklager vi naturligvis, men vi opfatter reglerne om habilitet som et yderst vigtigt værn mod, at magtmennesker får mulighed for at omsætte denne magt til personlig vinding til skade for de mennesker, der har valgt vedkommende til at bære kommunens ”gyldne kæder”.

Det er naturligvis beundringsværdigt, at den konservative gruppe bakker op om deres ”frelser og forsoner”, borgmesteren, men det er forstemmende at konstatere, at der ikke er noget forsonende ved opbakningen. Vi må bare konstatere, at den konservative gruppe bakker op om borgmesterens manipulationer og fordrejninger af sandheden.

Det er også beundringsværdigt, at borgmesteren beklager to af sine fejl, men det er forstemmende, at borgmesterens undskyldninger ikke er helt ærlige samt ikke er fyldestgørende. Det mest beklagelige er imidlertid, at han ikke beklager, at han har løjet overfor Økonomiudvalget.

Lad os fastslå følgende:
Borgmesteren løj om sit ejerskab til Himmerlandsgade 33, Aars både overfor Økonomiudvalget og kommunaldirektøren.
BASTA!

Borgmesteren undlod at fortælle Statsforvaltningen, at når kommunaldirektøren sagde god for hans habilitet, var det fordi, han samtidig havde sagt til kommunaldirektøren, at han ikke ejede ejendommen. Vi stoler på og har tillid til kommunaldirektørens udlægning. Borgmesteren løj altså.
BASTA!

Borgmesteren siger nu, at han huskede forkert, og at det først var dagen efter mødet den 14. september, at han rådførte sig med kommunaldirektøren. Det giver ganske simpelt ikke mening at få rådgivning om sin habilitet dagen efter, at rådgivningen skulle have været brugt! Borgmesteren manipulerer altså med sandheden.
BASTA!

Borgmesteren udtaler, at han havde talt med Per Bach Laursen dagen før udvalgsmødet, nemlig den 13. september, om man kunne indkalde alle fire projekter til en gennemgang af deres projekter for Økonomiudvalget. Det passer ikke. Det var ugen før i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenen. Det giver ganske simpelt heller ikke mening at spørge om sin habilitet, når man samtidig i pressen har udtalt, at ejendommen var solgt – for var den det, ville han jo ikke være inhabil.
BASTA!

Borgmesteren fortæller, at det gik så hurtigt i Økonomiudvalget, at han blev smidt ud uden, at han kunne nå at tænke sig om. Det passer ikke. Vi diskuterede længe spørgsmålet om hans habilitet, og det var først, da vi kunne dokumentere ved udskrift fra tingbogen, at han stod som ejer af ejendommen, at han måtte bøje sig for realiteterne.
BASTA!

Økonomiudvalget vidste indtil den 14. september ikke, at andre end Knud Kristensen og Aars Boligforening var interesseret i at bygge ungdomsboliger (vel at mærke alt for dyre ungdomsboliger). Hvis den konservative gruppe vidste det, hvorfor sagde de så ikke noget? Deres borgmester er jo formand for Økonomiudvalget, men hans interesse gik jo tilsyneladende ikke ud på, at andre skulle have opgaven. Økonomiudvalget vidste det først efter annonceringen. Derfor var pengene til annonceringen yderst godt givet ud, selvom den konservative gruppe åbenbart mener noget andet!
Den konservative gruppe siger også, at vi jo skal huske på, at borgmesteren er en person, der berøres dybt af anklagerne. Det tror vi gerne, men vi mener også, at dette hensyn burde tages over for vores kollega Annette Valgren, som borgmesteren jo har politianmeldt, uden at ville trække anmeldelsen tilbage, selv om Økonomiudvalget kan føre sandhedsbevis for hendes udtalelse om borgmesterens løgn.
BASTA!

Når den konservative gruppe lukker øjnene for fakta og støtter borgmesterens udlægning af forløbet, siger den jo samtidig, at vi andre lyver om sagsforløbet. Det hænger dårligt sammen med gruppemedlemmernes udtalte ønske om, at vi skal lægge sagen bag os og igen samarbejde med dem.
BASTA!

PS: Basta kommer fra italiensk og betyder ”det er nok”. Bruges her som kategorisk slutbemærkning for at fastslå, at vi ikke ønsker at høre mere vrøvl og bortforklaringer fra borgmesteren og han venner i den konservative gruppe.


Øregas og ren propaganda

28. november 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Efter at have læst gruppeformanden for De Konservatives indlæg i dagspressen om den stakkels Borgmester, der er kommet i "uføre", føler jeg mig hensat til Nordkorea. Diktatoren Kim Jung-UNs propaganda maskine kunne ikke have gjort det bedre. Gruppeformanden skriver, bl.a, at nu er der sat endeligt punktum for sagen mod Borgmesteren. 

Nej, må jeg desværre sige. Den er først lige begyndt. Pia Buus Pindstrup og resten af den Konservative gruppe , har åbenbart ikke fattet endnu, hvad sagen her drejer sig om. Sagen er, at Borgmester Knud Kristensen på det groveste forsøger at dreje fakta som er, at han ville tiltuske sig en fordel frem for andre kommunale entreprenører og håndværkere. DET ER SAGENS KERNE.

I forsøg på at manipulere offentligheden og gøre mig bange, anmelder Borgmesteren mig til politiet for injurier. Borgmesteren har nu erkendt, at han VAR INHABIL, men nægter, at trække anmeldelsen mod mig tilbage. Hvor sølle.

Pia Buus Pindstrup skriver endvidere, at vi jo skal huske, der står et menneske bag. Mon Borgmesteren og for den sags skyld andre Konservative i Byrådsgruppen har det i tankerne, når små erhvervsdrivende ikke for arbejder for Kommunen?

Men mon ikke  de Konservative er ved at være gennemskuet af offentligheden?

Slutteligt vil jeg sige tusind tak for alle de tilkendegivelser jeg får fra borgerne i Vesthimmerland.
Det varmer.


Åbent brev til Økonomiudvalget

27. november 2016: Borgmester Knud Kristensen skriver:

Dags dato (26. nov., red.) har jeg afholdt evalueringsmøde med min gruppe efter den seneste tids mediestorm, hvor vi gennemgik sagen fra start til i dag.  Herved er jeg er blevet opmærksom på, at jeg har begået 2 fejl.

Den første fejl består i, at jeg har oplyst til tilsynet, at jeg havde rådført mig med min kommunaldirektør om habilitetsspørgsmålet, inden jeg gik til økonomiudvalgsmøde d. 14/9. Dette er ikke sket før efterfølgende.

Dernæst indledte jeg procespunktet med at informere om de 4 interessenter, der skulle have foretræde for økonomiudvalgets næste møde, for netop at præsentere deres projekter – samtidigt vælger jeg at oplyse økonomiudvalget om, at det ene af projekterne ligger i et industriområde. Denne oplysning betyder at jeg går ind i sagsbehandlingspunktet, hvilket er 2. fejl, da jeg så er med i behandlingen af punktet og dermed inhabil. Det beklager jeg inderligt.

Det ændrer ikke ved tilsynets svar og konklusion. 

Jeg har dernæst noteret mig, at økonomiudvalget ikke længere har tillid til Borgmesteren, hvorfor jeg vælger at underrette jer i dette åbne brev.

Jeg vil for eftertiden gøre, hvad jeg kan for at genoprette tilliden, som jeg oplyste på TV nord forleden. Denne proces vil starte med tre nedenstående initiativer:

1) For eftertiden vil jeg indkalde viceborgmesteren, Per Bach Laursen til formøde for at udforme økonomiudvalgsdagsordener i et samarbejde.

2) Jeg vil gennemgå dagsordenspunkterne i tættere dialog ved endnu mere minutiøst og omhyggeligt med de pågældende embedsmænd i forvaltningen.

3) I bestræbelsen på at genskabe det gode samarbejde og dialogen i byrådet, vil jeg opprioritere formandsmøderne.


Nu er der sat et punktum i inhabilitetssag

26. november 2016: På vegne af den konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland skriver gruppeformand Pia Buus Pinstrup:

Spørgsmålet om Borgmesteren Knud Kristensens habilitets har i den sidste tid fyldt meget i medierne.

Nu ligger der et svar fra tilsynet – som ikke ønsker at gå ind i sagen. Dog forholder tilsynet sig til, at såfremt der var tale om et beslutningspunkt i den konkrete sag, så vil Knud Kristensen være inhabil. Det har vi hele tiden været bekendt med.

I den konservative gruppe ser vi naturligvis med alvor på denne sag. Vi forholder os til at det aldrig har været Knud Kristensen´ hensigt, at ville være med til at tage beslutning om, hvor ungdomsboligerne skulle ligge.

Ved mødets start i økonomiudvalget(ØK) var punktet kun et procespunkt, men undervejs ændrer ØK punktet, så det nu pludselig er et beslutningspunkt. Borgmesteren er ikke tilstede under selve beslutningen, hvilket er afgørende for os. Vi er glade for at der endelig blev taget en beslutning om placeringen af ungdomsboliger, da vi i den grad har brug for ungdomsboligerne. Vi undrer os over at økonomiudvalget har valgt at bruge mange midler på annoncering, når man alligevel ikke vil bruge det til noget. Det har været kendt hele tiden, at den eneste af de 4 omtalte placeringer der i forvejen havde lokalplanen på plads – var på Søndergade.

I den konservative gruppe er vi optaget af at få genskabt et godt samarbejde på tværs af hele byrådet. Det tror vi på er mest givende for vores borgere. Som gruppeformand er jeg ked af, at der bliver udtrykt mistillid til resten af den konservative gruppe, samt at man forsøger at fremstille et unuanceret billede af enkelte personer i byrådet. Avisskriverier fremmer ikke ligefrem samarbejdet. Vi har i byrådet gennem denne byrådsperiode arbejdet meget seriøst med en bosætningskampagne, der i ordets betydning skal få flere til at flytte til kommunen. Al den negative presseomtale tror jeg desværre har den modsatte effekt.  Den konservative gruppe er stadig stolte af vores borgmester og hans politiske resultater. Men vi skal lære af en sag som denne, så vi kan agere anderledes i fremtiden.

Vi synes det er vigtigt at byrådet ser fremad herfra. Nu er der sat definitivt punktum for denne sag og dermed også slut med at forfølge en byrådskollega på denne måde. Man skal huske at der er et menneske bagved. Byrådsarbejdet skal være for alle, både pensionister, offentlige ansatte og erhvervsfolk, så det afspejler et bredt og mangfoldigt udsnit af borgerne i Vesthimmerland. Det er på tide at gå efter bolden i stedet for efter manden.


Borgmesteren habilitetsproblem er borgmesterens troværdighedsproblem

22. november 2016: Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Kirsten Moesgaard, Palle Jensen, Uffe Bro og Therese Berg Andersen, alle medlemmer af Økonomiudvalget i Vesthimmerland, skriver:

Da det angiveligt er umuligt at få borgmesteren til at erkende, at han talte usandt om sin habilitet i forbindelse med sagen om ungdomsboliger i Aars, kan vi kun opfatte det, som om han forsøgte at opnå en uberettiget fordel og få Økonomiudvalget til at medvirke hertil.

Det har skabt og vil også fremover skabe en stemning af forsigtighed og mistænksomhed overfor alt det, som borgmesteren efterfølgende forslår, og det vil skade samarbejdet – herunder også med den konservative gruppe, der med sin tavshed tilsyneladende bakker borgmesteren 100 % op. Vi vil imidlertid gøre, hvad vi kan, for at det ikke også skal komme til at skade Vesthimmerlands Kommune.

Vi kan ikke gøre mere ved sagen og stopper diskussionen her, medmindre Statsforvaltningen på et senere tidspunkt måtte ønske at høre vores mening om sagen.

Vi er dog tilfredse med, at sagen om ungdomsboliger i Aars i realiteten ikke blev forkludret af borgmesterens ageren, og ser frem til, at projektet bliver realiseret til glæde for de uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne i Aars.


Undren over manglende politianmeldelse

22. november 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Efter nu at have været afhørt af Nordjyllands Politi angående Borgmester Knud Kristensens anmeldelse af mig for injurier, i sagen om ejendommen Himmerlandsgade 33 Aars, som han fortsat står som ejer af, og som han ønskede skulle gå forud for alle andre, til opførelse af ungdomsboliger, undrer jeg mig.

Jeg undrer mig meget over, at Borgmester Knud Kristensen ikke har politianmeldt hele Økonomiudvalget, herunder specielt Advokat Uffe Bro, der udtalte den 4.november 2016, at Borgmesteren LYVER.

Jeg udtalte IKKE at Borgmesteren lyver. Jeg "nøjedes" med at udtale, at Borgmesteren taler USANDT, hvilket jeg stadig fastholder.

Derfor spørger jeg dig Borgmester Knud Kristensen. Hvorfor har du ikke anmeldt Advokat Uffe Bro og resten af Økonomiudvalget, herunder din egen partifælle Advokat Kirsten Moesgaard.


SF afventer miljøredegørelse for Nørrekær

21. november 2016: Theresa Berg Andersen (SF), medlem af byråd og økonomiudvalg og Karen Clausager (SF), medlem af byråd og teknik- og miljøudvalg skriver:

Brit Olesen undrer sig i Lokaltindblik den 16. november over at kun 7 ud af byrådets 27 medlemmer har kunnet sætte gang i opførelsen af 40 vindmøller i Nørrekær Enge. Det kan vi godt forstå hun undrer sig over - det ville vi også gøre - hvis det var tilfældet.

Indtil videre har Aalborg og Vesthimmerland Kommuner sat gang i en miljøredegørelse (VVM) og en planproces. Miljøredegørelsen skal belyse alt omkring virkningerne på natur, miljø og landskab ved at opføre nye store møller ved Nørrekær Enge. Når redegørelsen er færdig vil den komme i offentlig høring, og det samme vil lokalplaner og kommuneplantillæg, inden de kommer for et samlet byråd til en endelig politisk beslutning. Der er altså ikke truffet beslutning om noget endnu.

Fra SFs side afventer vi med stor spænding VVM-redegørelsen, da vi er fuldt klar over de problemstillinger der i Nørrekær Enge, både når det drejer landskab og natur. Så det bliver godt at få belyst alle disse områder grundigt. Og selvfølgelig skal alle regler og love følges!


Stor opbakning til vindmølleforening

21. november 2016: Emil Olsen, Aggersund og Helge Christiansen, Kølby skriver på vegne af Nørrekær Enges Vindmølle-forening:

Nørrekær Enges Vindmølle-forening har i løbet af kort tid opnået en meget stor lokal opbakning, idet over 700 personer i lokalområdet samt et stort antal lokale foreninger har ønsket at tegne et medlemskab. Vi er selvfølgelig meget glade for den store lokale opbakning, der er til foreningens arbejde. Vi håber og tror på, at det kan give os den styrke og legitimitet, der er nødvendig, for at bestræbelserne på at sikre fondsmøller til lokal udvikling nås. Vi fortsætter med at tegne medlemmer de kommende uger. Der er stadig en del beboelser i lokalområdet, vi ikke har besøgt endnu.

Den kun tre måneder gamle forening, inviterer medlemmerne til møde i Huset i Farstrup torsdag aften den 1. december. På mødet vil bestyrelsen orientere om arbejdet i de tre måneder, der er gået, siden foreningen blev stiftet.
Medlemmerne vil blive præsenteret for foreningens bud på vindmøllepark Nørrekær Enge II. Desuden gives en orientering om samarbejdet med Vesthimmerlands og Aalborg Kommune, ligesom der orienteres om et indledende møde med repræsentanter for Vattenfall, der har ansøgt om tilladelse til opstilling af vindmølleparken i Nørrekær Enge.

Nørrekær Enges Vindmølle-forening arbejder for at samle borgerne i og omkring Nørrekær Enge for på den måde at få mest mulig medbestemmelse på vindmølleplanlægningen i Nørrekær Enge, således at lokalområdet kompenseres for de ulemper et så stort vindmølleprojekt medfører. Det skal ske på en måde så en så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, kommer lokalsamfundet til gavn.

Vi ønsker derfor lokalt medejerskab til projektet i form af fondsmøller. Det provenu, fonden genererer, skal bruges til at skabe øget lokal udvikling i området. På mødet den 1. december ønsker bestyrelsen en drøftelse med medlemmerne af, hvordan foreningens mål med sikring af fondsmøller til lokalområdet bedst nås.


Vindmøllegalskab i Nørrekær Enge

16. november 2016: Brit Olesen, Haugårdsvej 46, Næsborg, 9670 Løgstør skriver:

Økonomiudvalget - Borgmester Knud Kristensen, Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Uffe Bro, Palle Jensen og Teresa Berg Andersen har sat gang i sagsbehandlingen vedrørende 40 nye kæmpemøller i Nørrekær Enge.

De 13 etablerede vindmøller var oprindeligt planlagt som 15 stk, men efter indsigelser fra Staten, Kirken, Naturfredningsforening og flere borgere, blev der fjernet 2 vindmøller. Hvordan er der nu blevet plads til 40 nye møller?

I forbindelse med de 13 møller blev der givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Forklaringen på det var, at landskabet ind mod stenalderskrænterne skulle friholdes for vindmøller.

Siden opstillingen af de 13 møller har skatteborgerne betalt 170 millioner for at fjerne højspændingsmaster 3 kilometer ind i landet på begge sider af Limfjorden, for at forskønne det kulturhistoriske landskab med blandt andet Næsborg Kirke.

40 nye vindmøller i Nørrekær Enge vil ødelægge landskabet fuldstændigt. De 22 vindmøller i Klim Fjordholme vindmøllepark er et voldsomt syn. Nørrekær Enge projektet vil blive værre, og det vil ødelægge landskabet totalt, og gøre hele området omkring Nørrekær Enge ubeboeligt.

Vi har fra kommunens sagsbehandler Annette Kümpel fået oplyst, at sidste frist for henvendelse vedrørende projektet var i oktober 2014. Efterfølgende har borgmester Knud Kristensen og en rådmand fra Aalborg Kommune deltaget i et møde i Tolstrup Forsamlingshus sammen med Vattenfall angående projektet.

I næste uge afholder Vattenfall et møde for udvalgte borgere i Tolstrup Forsamlingshus vedrørende projektet.

Det virker helt tosset, at kun 7 af byrådets 27 medlemmer har sat projektet i gang. Det er altså 20 medlemmer i byrådet, der bliver holdt helt udenfor indflydelse om Nørrekær Enge projektet. I Aalborg Kommune foregik det på nøjagtig samme måde 31 byrådsmedlemmer, der ikke blev hørt i Aalborg og kun 4 stemmer i et specielt udvalg var for igangsættelsen.

Det er føles som magtmisbrug, at særligt udvalgte ikke skal følge gældende regler og lovgivning. Offentlighedsfasen sluttede for to år siden, og så indbyder Borgmesteren her til en ny åbning for de udvalgte. Hvem kan man stole på? Skal man ikke følge loven, selvom man er et svensk firma?

En helt ny situation..., ja, og med endnu flere vindmøller på det indleverede projekt. Nu bør hele offentlighedsfasen gå om, så alle byrådsmedlemmer deltager, inden der arbejdes videre på noget som helst. Alt, der foregår i Vattenfall projektet, er i strid med tidligere afgørelser.

Er det Vattenfall eller byrådet der træffer beslutning om, hvordan vores levesteder, natur og kystlandskab skal se ud, og om vi skal have mulighed for fortsat at bo her?


Misinformation for at redde borgmester

4. november 2016: Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Uffe Bro, Kirsten Moesgaard og Theresa Berg Andersen (alle medlemmer af Økonomiudvalget) skriver:

Den Konservative byrådsgruppe i Vesthimmerlands Kommune med gruppeformand Pia Buus Pindstrup i spidsen har udsendt en pressemeddelelse, hvori der bl.a. står, at Kommunernes Landsforening (KL) har udtalt, ” …. at der foreligger et svar, der entydigt peger på, at der ikke er foregået noget juridisk forkert omkring borgmesterens habilitet i sagen omkring ungdomsboliger i Aars, da der er tale om et orienteringspunkt på dagsordenen og ikke et punkt, hvor der skal tages beslutning.”

Kommunaldirektøren har til os på given foranledning skrevet, at der alene har været tale om en mundtlig drøftelse mellem kommunens jurist og KL, hvor der alene har været spurgt til generelle forhold. Desuden drøftedes dagsordenspunktet den 14. september, hvor borgmesteren blev erkæret inhabil af Økonomiudvalget (ØK). Her gav KL udtryk for, at der ikke var noget problem i forvaltningsmæssig forstand, da beslutningen jo var gyldig, fordi borgmesteren blev udelukket fra punktets behandling.

For os at se, forsøger den konservative gruppe gennem misinformation og misbrug af den kommunalt ansatte jurist, at redde deres borgmester. Det er ikke ordentligt, og ordentlighed, troede vi ellers, var en konservativ mærkesag!

Det er heller ikke korrekt, at der var tale om en orienteringssag. Der var lagt op til en beslutning om, at de fire ansøgere skulle have lov til at forelægge deres projekter for ØK. Det betyder i realiteten, at borgmesteren som direktør for sit selskab, der ejede (og stadig ejer) en af bygningerne, skulle have lov til at præsentere sit forslag for ØK og samtidig som medlem af ØK være med til at beslutte, hvilket projekt, vi ville søge fremme.  Hvis der ikke i en sådan situation foreligger inhabilitet, er inhabilitetsreglerne intet værd!

Vi forstår ganske simpelt ikke, at den konservative gruppe vil indbringe dette spørgsmål for Statsforvaltningen. Som vi ser det, er der ganske simpelt tale om misbrug af en offentlig myndighed. Årsagen hertil er, at borgmesteren blev erklæret inhabil og beslutningen derfor er gyldig.

Det eneste, der står tilbage, er borgmesterens (og snart også den konservative gruppes) troværdighed – og Statsforvaltningen kan jo ikke rette op på enkelte byrådsmedlemmers troværdighed. Det ligger helt enkelt udenfor Statsforvaltningens kompetence.

Vi skal sluttelig opfordre den konservative gruppe til at få sagen afsluttet, så den ikke skal fortsætte i halve eller hele år i Statsforvaltningen uden af det formentlig bringer nyt til sagen.


Kunst til borgerne og “borgen”

1. november 2016: Lars Viborg (Liberal Alliance i Vesthimmerland), Vestervang 15, 9600 Aars skriver:

Nu kommer der snart et nyt rådhus i kommunen og dette bliver godt for kommunen, idet der samles funktioner der lå spredt i Aars. Der bliver et bedre arbejdsklima for medarbejderne, der på det nuværende rådhuset, sidder i træk og på for lidt plads. Ligeledes kan det også blive godt for kunstnerne i Vesthimmerland!

Udsmykning af det nye rådhus skal holdes inden for anlægsbudgettet og der er således ikke afsat penge direkte til udsmykning. Dog vil der blive søgt nogle fonde om midler til udsmykning, hvilket også fører til indirekte udgifter for kommunen.

Men disse penge kan kommunen spare, ved at lade kunstnere fra Vesthimmerlands kommune udstille deres kunst på rådhuset. Det vil være en oplagt ide, at lade kunstnere vise deres kunst frem, samt at de også får mulighed for, at sælge deres kunst og på denne måde skabe vækst og virksomhed i kommunen.

Kunstnerne skal selv have opgaven med at udvælge, hvilken kunstnere, der skal udstille på forskellige tidspunkter. Der behøves ikke et embedsapparat til, at udvælge kunstværker, der kan udstilles i forskellige perioder. Jeg er sikker på, at kunstnerne i Vesthimmerland, selv kan skabe denne samling af kunstnere, for at vise deres kunst på rådhuset.

Byrådet var meget enig om, ved vedtagelsen af kommunebudgettet, at det er vigtigt at der er kultur i Vesthimmerland. Så dette forslag vil være noget som byrådet helt sikkert bør støtte op om. Så lad os gøre en forskel og invitere kunstnere indenfor i det nye rådhus og lade kulturen blomstre i Vesthimmerland.


Våbenhvile

30. oktober 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Stor er min forundring. Jeg læser i Nordjyske, den 27.10.16, at der skulle være "våbenhvile" i grundsagen Himmerlandsgade 33, Aars.

Du, Borgmester Knud Kristensen, har for nogle dage siden, beskyldt Tinglysningen for at være for langsommelig. Det skulle være grunden til, du stadigvæk stod som ejer af ovennævnte ejendom.
Nu siger du noget helt andet. Du siger, at dit selskab er solgt og at der derfor slet ikke skal tinglyses.
Hvornår er du kommet i tanke om det Borgmester Knud Kristensen?

Fordi, i Nordjyske den 27.10.16, siger du, at der slet ikke skal tinglyses, fordi du har solgt HELE selskabet incl. ejendommen Himmerlandsgade 33.
Skal man nu tro på det Borgmester Knud Kristensen?

Fordi Knud Kristensen, sådan en overdragelse skal INDEN 14 dage fra aftalens indgåelse, registreres i Erhvervs og Selskabsstyrelsen.
Jeg har smugkigget.....og gæt hvad jeg så? Du er minsandten STADIG registreret som ejer af selskabet og hermed OGSÅ Himmerlandsgade 33, Aars.
Vidste du det Borgmester Knud Kristensen?.

Det er lige til Klods Hans. Jeg ved godt, der efterhånden er stillet mange spørgsmål til dig, fra min side. Men hvor bliver svarene af?


Hvad pokker foregår der i Vesthimmerland?

25. oktober 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

På Byrådets møde, den 13.oktober 2016, var et af punkterne på dagsordenen, udbetaling af en såkaldt erstatning til en hytte ejer i Rønbjerg.
Et beløb på kr. 1.5 mill. plus 312.407,13 kr. i sagsomkostninger, altså over 1.8 mill. kr.
Det var et beløb, som Byrådet ikke var vidende om skulle udbetales, da vi var på budget seminar den 29 og 30 september 2016.
Borgmester Knud Kristensen, havde "glemt" det, var forklaringen den 13. oktober.
Hvordan kan man glemme 1.8 mill. kr. ? Er det Ebberød Bank ?.

Ydermere har Borgmesteren allerede udbetalt pengene den 30.juni 2016. Altså er de udbetalt UDEN godkendt bevilling i Byrådet. Godkendelsen kom først den 13. oktober 2016, hvor 2 Byrådsmedlemmer stemte imod.

Iflg. Styrelseslovens paragraf 40 stk 2, skal der foreligge en godkendt bevilling fra Byrådet, før der kan udbetales erstatning. Det er jo ikke dine egne midler Borgmester Knud Kristensen. Men Borgerne i Vesthimmerlands Kommunes penge.

Ydermere står hytte ejeren Ole Høeg Sørensen, den 8. Oktober 2016 og fortæller til Nordjyske, at han intet kender til udbetaling af erstatning. På det tidspunkt har han allerede fået pengene. Hvad pokker er det der foregår i Vesthimmerland ?? Har Borgmester Knud Kristensen sine egne love og regler?. Eller hvad??.

Derfor spørger jeg dig ligeud : Har du overtrådt Styrelseslovens paragraf 40 stk. 2  ?? Jeg forventer et svar.


Hvor bliver håndværkerlisterne af?

25. oktober 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Før sommerferien bad jeg for første gang, Administrationen i Vesthimmerlands Kommune, om de såkaldte Håndværkerlister, lister hvoraf det fremgår, hvilke firmaer der har udført arbejder for Kommunen.
Både udbudt og indbudt licitation, samt andre arbejder. Jeg rykkede igen for dem på Byrådsmødet, den 13.oktober 2016.

Nu lever vi jo ikke på Gutenbergs tid, med fjerpen og blæk. Med den nuværende teknologi, er det bare et tryk på en knap, så bliver alt spyttet ud, eller hvad? Hvorfor skal vi vente så længe på de lister?

Som jeg fremførte på Byrådsmødet, er der rigtig mange der venter på de lister. Måske allermest de håndværkere i Vesthimmerland, der aldrig har været inde i varmen, og har fået arbejder for Vesthimmerlands Kommune.
Se nu og komme ud over stepperne Borgmester Knud Kristensen. Lad os få de lister.


Knud og politiet

22. oktober 2016: Morten Mejdahl, byrådsmedlem for Venstre, skriver:

Som mange nyhedslæsere ved, har borgmester Knud Kristensen politianmeldt byrådsmedlem Annette Vahlgreen for injurier. Det skyldes, at Annette Vahlgreen har beskyldt borgmesteren for at tale usandt omkring ejerforhold i forbindelse med placering af ungdomsboliger i Aars. Efterfølgende er økonomiudvalgets 6 medlemmer kommet med samme beskyldning mod borgmesteren.

Bemærkelsesværdig er det, at Knud Kristensen adskillige gange – med rette – har efterlyst politiressourcer til Vesthimmerland og samtidig vil bruge politiets kræfter på at dysse et byrådsmedlem ned.

Spørgsmålet er nu, om borgmesteren også vil politianmelde økonomivalget eller om borgmesteren gør forskel på byrådsmedlemmer.

Knud Kristensen kunne også vælge at tilbagetrække sin politianmeldelse, så politiets ressourcer kan bruges på at skabe ro og orden udenfor rådhusets fire vægge.
Hvad mon Knud vælger?


Borgmesterens inhabilitet i sagen om ungdomsboliger i Aars

18. oktober 2016: Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Uffe Bro, Theresa Berg Andersen og Kirsten Moesgaard (Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune med undtagelse af Knud Kristensen) skriver:

Der er angiveligt ved at brede sig den opfattelse, at kommunens økonomiudvalg hele tiden er på jagt efter borgmester Knud Kristensen især på grund af dennes inhabilitet i sagen om ungdomsboliger i Aars. Denne opfattelse har tilsyneladende fået næring af borgmesteren selv, der åbenbart opfatter sig som den rene uskyldighed i sagen.

Da sagen har været behandlet på lukkede møder, har vi hidtil forholdt os tavse om sagens rette sammenhæng, men da det efterhånden har udviklet sig til, at det er os i økonomiudvalget, der har handlet urimeligt overfor borgmesteren, har vi besluttet at redegøre for de faktuelle forhold om habilitetsproblemet i sagen.

Sagen tager sin begyndelse i foråret, hvor vi får forelagt et projekt fra Aars Boligforening på borgmesterens ejendom Himmerlandsgade 33 i Aars. Borgmesteren oplyste selv om det forhold, at han ejer ejendommen og vi andre erklærede ham inhabil, hvilket han i øvrigt var enig i.

Projektet forkastede vi imidlertid, da vi fandt, at ungdomsboligerne blev for dyre i forhold til, hvad en studerende på SU måtte forventes at kunne betale.

Vi besluttede i stedet offentligt at indkalde forslag og opstille nogle krav, som vi ønskede opfyldt, for at kommunen økonomisk ville støtte et projekt - herunder især, at huslejen ikke måtte overstige ca. 2.500 kr. om måneden.

Både Aars Boligforening og borgmesteren udtalte bagefter, at vi tilsyneladende måtte befinde os milevidt fra virkeligheden, da den krævede huslejepris var urealistisk lav.  De oplyste endvidere offentligheden om, at de ikke længere ville have noget med sagen om ungdomsboliger at gøre. Aars Boligforening ville ikke fremkomme med et andet projekt; og borgmesteren oplyste, at han havde solgt sin ejendom og for fremtiden ikke ville investere i kommunen.

Stor var imidlertid vores glæde, da vi til mødet i Økonomiudvalget den 14. september kunne se, at fire havde lagt bilet ind på at få lov til at gennemføre et projekt, der opfyldte de krav, vi havde stillet.

Ved starten af punktets behandling, hvor borgmesteren forelagde sagen, blev der fra borgmesterens side intet oplyst om en eventuel inhabilitet. Dette kunne måske forsvares, da dagsordenen ikke lagde op til nogen beslutning. Imidlertid udtalte alle - bortset fra borgmesteren - at vi var klar til at træffe en beslutning. Derefter spurgte vi for en sikkerhed skyld borgmesteren, om det var rigtigt, at han ikke længere ejede ejendommen. Dette bekræftede han.

Årsagen til spørgsmålet var, at vi i tingbogen havde set, at han stadig stod anført som ejer, selvom han tidligere til avisen havde oplyst, at ejendommen var solgt. Efter lidt snak indrømmede borgmesteren, at den nok ikke var blevet ”rigtig” solgt, men at ”en person vestfra”, som han formulerede det, havde fået en option på ejendommen. Optionen har vi ikke set. Vi besluttede derfor, at borgmesteren var inhabil, hvorefter han forlod mødet. Derefter spurgte vi kommunaldirektøren, om han ved udfærdigelsen af punktet i dagsordenen havde sikret sig, at borgmesteren ikke længere var inhabil. Det havde han spurgt borgmesteren om, og borgmesteren havde svaret, at ejendommen var solgt.

Vi var alle ret chokerede over bormesterens forsøg på at påvirke en sag, som han havde en væsentlig økonomisk interesse i blev løst på en for ham gunstig måde, men vi ville nok have ladet sagen stoppe her, da der jo trods alt ingen skade var sket.

Vi ser så to dage efter, at borgmesteren udtaler i dagspressen, at han så sandelig havde solgt ejendommen, men at langsom sagsbehandling i Tinglysningsretten måtte være årsag til, at overdragelsen ikke var blevet registreret. Det var jo direkte i modstrid med det, han havde indrømmet overfor udvalget.

Vi kan blot konstatere, at enten taler han usandt overfor udvalget, eller også taler han usandt overfor avisen og dermed overfor offentligheden!

Hele dette forløb skaber naturligvis en tillidskløft mellem borgmesteren og resten af Økonomiudvalget – og måske endda overfor resten af byrådet!

Det bliver svært fremover at samarbejde med en borgmester, der helt åbenlyst har skabt sig et stort troværdighedsproblem. Det er imidlertid vores helt klare vilje, at det ikke - så vidt som vi kan gøre noget ved det - skal komme til at skade Vesthimmerlands Kommune.

Udover borgmesteren består Økonomiudvalget af Per Bach Laursen og Per Bisgaard fra Venstre, Palle Jensen og Uffe Bro fra Socialdemokratiet, Terese Berg Andersen fra SF samt Kirsten Mosgaard fra Konservative.
Per Bach Laursen, der er næstformand i udvalget, ledede mødet efter at borgmesteren havde forladt det. Alle beslutninger var enstemmige og vil kunne bekræftes af alle i Økonomiudvalget.

Ovenstående indeholder oplysninger fra det lukkede møde, hvorfra der normalt ikke må refereres, men da bogmesteren fremturer overfor offentligheden om sin uskyld og fortsat fastholder, at han var habil samt, at han aldrig taler usandt, er det både legitimt og nødvendigt, at sandheden kommer frem. Han har til overflod indgivet politianmeldelse mod en kollega, der har skrevet om forholdet, selvom hun kun har kunnet sluttet sig til en konklusion fra referatet af mødet. Politianmeldelsen skulle angiveligt være indgivet på grund af injurier og støttes på, at borgmesteren aldrig lyver. Det mener vi bestemt heller ikke, han normalt gør, men i denne sag forholder det sig nu engang desværre anderledes.


Kontanthjælpsloftet er fundamentalt forkert

5. oktober 2016: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF, Folketingskandidat i Himmelandskredsen

I Vesthimmerland er der ca. 800 kontanthjælpsmodtagere. Mange af disse er ramt af det nye kontanthjælpsloft som er vedtaget af Venstre og deres venner i blå blok. I alt bliver 7000 børn i Danmark berørt af kontanthjælpsloftet.

Det betyder at der i vores kommune, hvis vi følger de almindelige fordelingsnøgler er ca. 47 børn i Vesthimmerland, som skal vokse op uden de samme muligheder og livsbetingelser som andre børn.

Børn bestemmer ikke selv deres forældre og deres livsvilkår. Social arv betyder, at forskellige former for ulighed og barrierer kan gå i arv fra forældre til børn. Eksempelvis risikerer børn, der har en utryg barndom, at ende i selvsamme situation som deres nære voksne.

Socialforskningsinstituttet (SFI) peger i undersøgelsen ”Vidensopsamling om social arv” på en række belastninger, som øger risikoen for, at børn på den ene eller anden måde genskaber forældrenes sociale liv. Og her nævnes arbejdsløshed som en væsentlig faktor.

Med regeringens kontanthjælpsloft kommer uskyldige børn til at vokse op i fattigdom. De kommer til at føle skam, lide afsavn og blive straffet for deres forældres arbejdsløshed. Derfor er kontanthjælpsloftet så fundamentalt forkert og dybt uansvarligt over for børn i det danske samfund.
Jeg ved andre partier påstår, at børn er et forældreansvar. Og det er jeg enig i,  men det ansvar er det ikke alle forældre som formår at bestride.

Og ja, der findes sikkert også forældre som er selvforskyldte i deres situation men det gør det ikke mere rimeligt, at det er børnene som betaler prisen. Uskyldige børn, som aldrig selv har valgt deres forældre eller forældrenes arbejdsevne for den sags skyld. Alligevel er det de børn som regeringen lige nu straffer hårdt.

Vi skal investere mere i at skabe gode vilkår for vores børn – uanset social baggrund. Vi ved, at børns chancer for at leve et værdigt liv og at kunne realisere deres drømme hænger tæt sammen med de vilkår, som de vokser op under.


Fornuftigt budget set med S-briller

4. oktober 2016: Palle Jensen, gruppeformand for Socialdemokraterne i Vesthimmerland, skriver:

Fronterne var trukket ganske klart op inden budgetforhandlingerne for 2017. De Konservative forlangte i læserbrev store besparelser på Sundhedsudvalgets område for at medvirke i et budgetforlig for 2017. Heldigvis sejrede fornuften for det Borgmesterbærende parti, og de Konservative besluttede at tilslutte sig  ønskerne fra de øvrige partier om at glemme de store besparelsesforslag.

I læserbrev for 2 uger siden offentliggjorde Socialdemokratiet, at vi kunne se et budget for 2017, hvor der var 5 ting som var vigtige at få opfyldt.

• Udskydelse af omfartsvej for ca 7 mio kr.
• Genindførelse af byggesagsgebyrer
• Ingen plejecenterlukninger
• Kraftig reduktion af Sundhedsudvalgets sparekrav
• Reduktion af spareforslag for kultur og fritidsudvalgets område

De blev alle opfyldt, og derfor er Socialdemokratiet i Vesthimmerland selvfølgelig ganske godt tilfreds med budgetforliget for 2017. Undertegnede foreslog en undersøgelse af dele af Sundhedsforvaltningens område, fordi mange politikkere påstår at området bliver drevet meget dyrere end andre kommuner. Sådan kan det også se ud, hvis man sammenligner kommunale nøgletal.

På andre områder har man dog konstateret, at det er svært at sammenligne nøgletal kommunerne imellem, og det er derfor vi igennem en undersøgelse vil få et mere præcist svar på om det er tilfældet, og dermed også et svar på hvilke områder kommunen kan tilbyde den samme service overfor borgerne til en billigere pris for skatteyderne.

Det er glædeligt, at byrådet i enighed kunne  lave et fornuftigt budget uden at ramme de svageste grupper i kommunen. Nu er det muligt at analysere sundhedsområdet i stedet for at lave rammebesparelser, hvor man reelt ikke ved om man sparer på de rigtige områder.  Alt i alt et meget fornuftigt budget 2017, som både borgerne, ansatte og politikkerne i kommunen kan være rigtig godt tilfredse med, og det er jo det , som det handler om.


6. operationsstue på Farsø Sygehus

3. oktober 2016: Kirsten Moesgaard, regionsrådsmedlem (K), medlem af Udvalget for Sundhed og Sammenhæng, skriver:

I sidste uge vedtog regionen sit budget for 2017.  Det indeholder mange gode elementer til fremme af et sammenhængende sundhedsvæsen. En af de gode nyheder er, at regionsrådet bevilgede 5,7 mio kr. til færdiggørelse af den 6. operationsstue på Farsø sygehus.

Det betyder, at vi på Farsø Sygehus kan foretage endnu flere operationer, end vi gør i dag.  Ventetiderne på operationer vil blive kortere, og operationsgangen på universitetshospitalet i Aalborg vil samtidig blive aflastet.

Successen i Farsø kan tilskrives en dygtig klinikledelse, der sammen med resten af holdet på grund af dygtigt arbejde har gjort sig uundværlige for universitetshospitalet i en sådan grad, at der ønskes yderligere produktion udført i Farsø.


Enighed om budget

3. oktober 2016: Følgende er indsendt af Per Bisgaard på vegne af Venstres byrådsgruppe i Vesthimmerland:

”Vi har i Venstres byrådsgruppe brugt en del tid hen over sommeren til at tale med de øvrige partier om at nå fælles forståelse for det kommende budget – og den indsats har givet resultater”, siger Venstres borgmesterkandidat Per Bach Laursen. Vi fik med en lille undtagelse vedtaget hele det katalog, som vi havde sammensat til budgetforhandlingerne – så vi har god grund til at være tilfredse med budgettet for 2017.

Forud for budgetseminaret har vi holdt en del ekstra møder i byrådsgruppen, i møder med vores organisation og medlemmer, og så som nævnt også med repræsentanter fra de øvrige partier. Kommunens økonomi er hårdt presset og vi har derfor især haft fokus på kassebeholdningen, som i de sidste tre år er faldet og faldet, og den øgede gældsætning, som jo betyder, at kommunen stadig har en betydelig rentebetaling på trods af de øjeblikkelige, lave rentesatser. Omlægningen af lånene på Ulstruplund fra brugerfinansieret til skatteyderfinansieret er jo blot en af årsagerne til at gælden forøges. I det kommende budget er der beregnet en låneoptagelse på 37 mio. kr., men til gengæld vil der blive afdraget 47 mio. kr. på den nuværende gæld.

Vi fik sat positive, økonomiske spor i det vedtagne budget, idet vi fik prioriteret et beløb på små 10 mio. til kassebeholdningen og en lavere gældsoptagelse end først fremlagt af borgmesteren. Vores forslag om at genindføre  byggesagsgebyrer blev også vedtaget, således at der fremover skal afregnes pr. time, når man får udarbejdet en byggetilladelse – beløbet er anslået til 1 mio. kr. årligt, som henlægges til kassebeholdningen. Vi fik i enighed(med alle 27 medlemmer bag) skubbet færdiggørelsen af omfartsvejen ved Aars – nogle måneder – således at den sidste betaling først kommer til betaling i 2018. En fin løsning som ikke betyder nævneværdig udsættelse, men som ved ibrugtagningen forbedrer infrastrukturen i Aars og giver såvel pendlerne som erhvervslivet forbedrede transportvilkår.

Samtlige partier havde forud for budgetforhandlingerne slået fast, at der ikke ville blive rørt ved kommunens ældrecentre, og S og SF havde tillige meddelt borgmesterpartiet, de konservative, at de heller ikke kunne være med til at lave ekstraordinære rammebesparelser på sundhedsområdet, så der var pludselig en ekstra manko i millionstørrelse, der skulle dækkes ind.

Per Bisgaard, Venstres medlem af sundhedsudvalget havde tidligere på året foreslået, at det kunne være en god ide at iværksætte en grundig undersøgelse af sundhedsområdet, således, at hvis man skulle reducere budgettet, så ville det blive på grundlag af et grundigt analyseret forarbejde. Alle partier tilsluttede sig Venstres forslag om at få gennemført en analyse af sundhedsområdet på områderne: administration, hjemmepleje, sygepleje og plejecentrenes drift. Der er afsat 500.000 kr. til analysearbejdet, som forventes færdigt i foråret 2017.
På kultur- og fritidsområdet var der enighed om at yde lån og tilskud til forbedrede forhold for Johs. V og Thit Jensen museet i Farsø, såfremt at bestyrelsen kunne finde den nødvendige medfinansiering; og i Løgstør er der afsat midler til at lave en plan for projektering af boldbaner ved Lanternen og evt. en udvidelse af campingpladsen. De foreslåede besparelser på fritidsområdet blev taget af bordet, mens SFs forslag om en landsbycoach blev vedtaget af et samlet byråd.

Der blev ikke afsat beløb til grundkapital, men byrådet sonderer i øjeblikket mulighederne for at bygge en ny institution for handicappede i Aalestrup, som erstatning for 3 mindre bosteder, der så skal omdannes til alm. lejligheder – der afventes et udspil fra boligforeningen SAMBO i løbet af kort tid.

Alle skatter fortsætter uændret, således at kommuneskatten er på 27 %, kirkeskatten på 1,18 % og grundskylden 22,2 %.


SF er tilfredse med budgetforlig

30. september 2016: Karen Friis Clausager skriver på vegne af SF's byrådsgruppe:

Der er i dag indgået et bredt budgetforlig for 2017 med alle partier i byrådet i Vesthimmerlands Kommune. I den forbindelse glæder det SF at der var bred enighed om at tage lukning af plejecentrene af bordet. Det glæder også SF at de store besparelser der var lagt op til på sundhedsområdet blev holdt på et minimum, og at der nu kommer en ekstern undersøgelse af hele sundhedsområdet, der skal fokusere på sammenhænge mellem serviceniveau, økonomi, effektivitet og styringsværktøjer.

Derudover er ansættelse af en misbrugsmedarbejder på social-området, og en landsbycoach til at styrke landdistriktspolitikken, områder der ligger SF meget på sinde, og som vi derfor er meget glade for at der er fundet plads til i budgettet. Det er også lykkedes at holde sparekniven væk fra hallerne, bibliotekerne og museerne.
Endelig kan i SF med tilfredshed konstatere at byggesagsgebyrerne genindføres, og at færdiggørelsen af omfartsvejen om Aars udskydes.

Konservative, stop Jeres bøllemetoder

28. september 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Er der udbrudt total panik i den konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland ?. Skal andre byrådsmedlemmer stå skoleret for Jer, med Borgmesteren i spidsen? I er i den grad gået for vidt.

Før sidste byrådsmøde, blev jeg af Fru Pia Buus Pindstrup og Signe Nøhr, bedt om at komme ind til gruppemødet hos de Konservative, da de havde et spørgsmål de ønskede besvaret. Jeg sad i byrådssalen og mente, de kunne stille mig spørgsmålet der. Men "de damer" mente det var bedst, at jeg svarede for HELE den konservative gruppe.

Nu vel - jeg gik ind i " Løvens Hule". Der satte Fru Pia Buus Pindstrup sig for bordenden, sammen med Borgmesteren. Her begyndte hun så at læse op fra en privat Facebook profil, hvor jeg på et tidspunkt havde skrevet: Håber De Konservative i Vesthimmerland skammer sig godt og grundigt - Føj.

Fru Pia Buus Pindstrup ville nu havde mig til at svare på, hvad jeg mente med det. Ærligt talt Fru Pindstrup. Kender du Grundlovens paragraf om ytringsfrihed? Den gælder måske ikke i Vesthimmerland ? Jeg er ikke den første I prøver at lukke munden på. Et andet Byrådsmedlem er blevet opfordret til at stoppe med at skrive læserbreve.

Er I gået helt fra snøvsen? Svar udbedes.


Ubehageligt angreb fra de herrer Kastbjerg og Dalgaard

28. september: Uffe Bro, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, skriver:

I et læserindlæg den 26. september laver de to herrer et voldsomt angreb dels på Sundhedsforvaltningen og dels på personen Palle Jensen, der er formand for Sundhedsudvalget. Det er nok det mest ubehagelige og noget perfine angreb, jeg har oplevet i politik. Jeg tror, det må være skrevet, fordi følelserne og frustrationerne har taget magten fra dem.

Jeg ser det som et angreb, der skal forsøge at fjerne fokus både fra omfartsvejens negative indflydelse på kommunens budget og fra det faktum, at borgmesterens troværdighed er blevet anfægtet, fordi han forsøgte at skjule overfor Økonomiudvalget, at han var inhabil ved behandlingen af et punkt på dagsordenen om placeringen af nogle ungdomsboliger i Aars. Det er imidlertid meget svært at acceptere, at borgmesterens selvforskyldte problemer med sin troværdighed nu skal gå ud over Sundhedsforvaltningen og Palle Jensen.

Den meget nedladende tone, som de herrer anvender, er ikke just fordrende for et samarbejde – og samarbejde i byrådet er forudsætningen for en sund udvikling, og man kunne forledes til at tro, at de to herrers egentlige mål er det egoistiske: at hvis de konservative ikke kan få deres vilje og dermed borgmesteren ikke kan få solgt sin grund med indirekte kommunalt tilskud – ja så kan alt andet være ligegyldigt! I skulle skamme jer, skulle I!

Hvorfra ved I for øvrigt, at der er kaos i sundhedsforvaltningen? Har I, der aldrig har beskæftiget jer med sundhedsområdet, haft en spion inde i forvaltningen eller hvad?
Det er rigtigt, at der er et merforbrug på Sundhedsudvalgets område. Er det formands skyld? Er de konservative udvalgsmedlemmer uskyldige? Disse har mig bekendt aldrig stillet et formelt forslag om nedskæringer.

Jeg tror, at det store problem er, at vi har givet udvalget et for lille budget til det serviceniveau, vi har besluttet i byrådet. Jeg må derfor spørge de herrer om, hvornår de fremkommer med konkrete forslag til, hvor servicen overfor de ældre og handicappede skal reduceres. Enten har I ikke noget forslag til det, eller også tør I ikke påtage jer det politiske ansvar for at fortælle det. Nej I forsøger i stedet at skubbe problemet over på en udvalgsformand, der trods alt kun er en ud af fem udvalgsmedlemmer. Jeg synes, det er ynkeligt!


Er et angreb det bedste forsvar?

27. september 2016: Palle Jensen, gruppeformand for Socialdemokraterne i Vesthimmerland, skriver:

Budget 2017 har desværre udviklet sig til, at de Konservative skal have vasket fingre og forsøge at bringe fokus på et merforbrug i Sundhedsforvaltningen til at være forklaringen på, at det er svært at lave et fornuftigt budget 2017. 

Nu har Excel-regnedrengene fra K – Hans Jørgen Kastberg og Henrik Dalgaard - i et forsøg på at kaste en redningskrans for sine medlemmer i Sundhedsudvalget og ikke mindst for Borgmesteren, i et læserbrev  fremkommet med et personligt angreb på undertegnede. For det første vil jeg forklare læserne, at hvis man bruger 10 mio kr mindre på anlæg er de midler altså frigjort til driftsmidler. Det er nemlig ret sandsynligt, at VHK med vores ret spinkle indkomstgrundlag ikke har råd til et stort anlægsprogram.

Jeg har været formand for Sundhedsudvalget i snart 3 år, og udvalget har hele tiden været enige om de store økonomiske linjer  indtil behandlingen af budgettet for næste år. De 2 konservative medlemmer, Ulla Skov og Pia Buus, er ikke fremkommet med forslag til en reduktion af Sundhedsudvalgets ramme i de første 3 år. Hvis de skulle påstå noget andet bedes de komme med dokumentation for dette.

Til budget 2017 er det rigtigt, at K er kommet med et forslag til reduktion, som bl.a. indeholder rammebesparelser på 6,8 mio kr. Det betyder, at K ønsker et budget, hvor de ikke engang tør se borgerne i øjnene og fortælle hvor der skal skæres ned, og hvem der skal fyres for at nå målet. Så kan borgere og ansatte gå i uvished de næste måneder.

Jeg oplever ikke kaos i sundhedsforvaltningen, som I antyder, men en forvaltning der kæmper for at udføre byrådets beslutninger, men det er nemt at skyde på en forvaltning, som ikke kan forsvare sig. Det er ikke bare nemt – det er direkte tarveligt at gribe til disse metoder.

På sidste møde i sundhedsudvalget behandlede vi et notat, hvori der stod, at det var nødvendigt med en ændring i serviceniveauet for at sænke forbruget yderligere. Socialdemokratiet har ingen ønske om at sænke serviceniveauet, og jeg er stolt af at stå på mål for, at der ikke sker en forringelse af servicen overfor de svageste grupper i kommunen.

Jeg deler jeres bekymring for de ansatte i ældresektoren, men K vil spare mindst 16 mio på udvalgets område, og gerne endnu mere kan jeg forstå på læserbrevet. I vil bare ikke fortælle borgerne, hvor servicen skal sænkes, og hvor de 100 – 150 ansatte skal fyres for at nå jeres mål på 40 - 50 mio kr. Jeg tror ikke det er den medicin de ansatte ønsker sig. 

Som mange andre i byrådet ønsker vi også færrest muligt ansat i vores administration, men hvis der skal ske fyringer på øverste niveau i Sundhedsforvaltningen påvirker det overhovedet ikke sparekravet til udvalget, for lønkronerne på det område hører under økonomiudvalgets område.

Jeg kommer med et åbent sind til forhandlinger om budgettet, men det er vel også legalt for mit parti at have ønsker til budget 2017. Konservative ønsker tilsyneladende et budget, hvor der sker store besparelser for de ældre og handicappede. De besparelser ønsker Socialdemokratiet at minimere. Med håb om et godt budgetseminar, hvor det vedtagne budget 2017 bliver til glæde for borgerne i Vesthimmerland. Det er jo egentlig det, som det handler om.


Lad os nu få skabt ro i vores ældrepleje

26. september 2016: Brian Christensen, byrådsmedlem Dansk Folkeparti, skriver:

Efter flere måneders utryghed for borgere, pårørende og medarbejdere ser det nu heldigvis ud til, at alle vi politikere er enige om, at ingen plejehjem skal lukkes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Selvfølgelig skal der ikke lukkes flere plejehjem. Når vi ser på statistikkerne, kan vi se, at der bliver brug for alle de pladser, som vi har. Derfor ønsker DF ikke, at medvirke til plejehjemslukninger i årene fremover. Jeg har deltaget i møde på Kærbo i Ranum, samt haft møde med de ansatte på Bøgely og de ansatte i hjemmeplejen. Jeg må sige, at det var yderst interessant. Hvor er det dejligt, at se at vi har så dygtige og yderst kompetente medarbejdere ansat i vores ældrepleje, det kan vi godt være stolte af.

Men vores dygtige medarbejdere føler sig presset og med rette. Det er selvfølgelig uacceptabelt, at de ikke føler, at de får mulighed for at gøre deres arbejde ordentligt, fordi tiden ikke er til det. Det skal vi selvfølgelig have fundet en løsning på hurtigst muligt.  Der er flere ting, der burde kigges på, bla. vores måde, at visitere på. Vi må bare erkende, at vores regler er blevet for stramme, og det skal vi have kigget på. 

Vi bliver simpelthen nødt til, at finde en langsigtet løsning på de problemer der er. Vi kan ikke være bekendt, at vores ældre og deres pårørende, samt vores personale står år efter år med denne  usikkerhed,og skal der flere penge på bordet, så må vi finde dem. Det kan lade sig gøre, hvis vi i byrådet har viljen til det.

Kære byrådskollegaer lad os nu holde et temamøde eller flere med vore dygtige hjemmehjælpere og høre, hvad de mener skal ske fremadrettet på sundhedsområdet. De er alligevel de nok de klogeste, da de jo har fingeren på pulsen i det daglige. Det vil vi I DF se meget frem til, så vi en gang for alle kan få  skabt ro og tryghed i vores velfærd.


Liberalt svar til Theresa Berg Andersen

26. september 2016: Lars Viborg, Vestervang 15, 9600 Aars skriver:

Jeg kommer lige med en kommentar til Theresa Berg Andersens svar til mit læserbrev i sidste uge.

Astrid Lindgren skrev i en af hendes børnebøger et citat, som LA i Vesthimmerland, håber at kommunen vil tage til sig: “Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” Et sødt og godt citat af Pippi Langstrømpe om at være optimistisk og prøve nye ting.

Theresa mener sikkert nu at Liberal Alliance i Vesthimmerland er naive og prøver kun at få stemmer med sidste indlæg. Tja, hvem vil ikke gerne have nogen stemmer til kommunalvalget. Det vil vi gerne. Vi vil have stemmer til at kunne få vores budskaber ud og stemmer til at kunne realisere vores drømme om Vesthimmerlands kommune, som skal være god at bo i, arbejde i og blive gammel i.

Jeg synes at det er ærgerligt at Theresa lægger ud med at være utrolig nedladende i hendes svar, ved at komme med udtryk som “Det er godt nok flot…”
Jeg troede at man ikke behøvede at trække niveauet ned, for at debattere med sine modstandere. Hvis hun vil gå denne vej, så lader vi hende gøre det. Vi går bare ikke med.

At Theresa, efter at have været offentligt ansat i mange år, ikke mener at man kan blive mere effektive i kommunen, og mener at det er umuligt at finde løsninger i bl.a administrationen eller på ledelsesniveau ved at blive mere effektive og flytte stillinger ud til borgerne.

At Theresa tror at, set med hendes øjne, LA støtter C i et og alt. Det er noget af en beskyldning, som LA i Vesthimmerland lader stå for Theresas egen regning.
LA i Vesthimmerland vil gerne arbejde bredt i byrådssalen, for at give borgerne den bedste service. Så vi vil gerne arbejde både til højre og venstre i byrådssalen i fremtiden.

Theresa mener at SF har patent på velfærdsstaten. Men SF indgik en aftale med Venstre om at boligjobordningen skulle fortsætte og dermed tage 800 millioner ud af statskassen. Disse millioner skal gives til folk, der har råd til at hyrer håndværkere og lave forbedringer på deres boliger. Det er ikke ligefrem de svageste i samfundet, der får noget ud af disse tiltag. Altså, man “forgylder“ selv de rige.

Jeg siger tak for at kunne komme med et svar til Theresa og Liberal Alliance i Vesthimmerland ønsker SF god valgkamp herfra.


Er Vesthimmerlands Kommune nu så erhvervsvenlig?

25. september: Uffe Bro, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, skriver:

Kære Pia Buus

Pia Buus roser sig af, at omfartsvejen ved Aars er årsag til, at Vesthimmerlands Kommune har hævet sig op i Dansk Industris opgørelse over erhvervsvenlige kommuner.

Dansk Industris redegørelse er imidlertid basseret på, at det tæller positivt i deres statistik, når en kommune bruger penge på et projekt, som Dansk Industris medlemmer kan tjene penge på, uanset om der er behov for projektet eller ikke.

Den statistik bekræfter kun rigtigheden af Churchills ord om, at statistik kun er interessant, når man selv har kunnet manipulere med tallene!


Ta' ansvar, Palle Jensen

25. september 2016: Henrik Dalgaard og Hans Jørgen Kastberg, byrådsmedlemmer for Konservative, skriver: 

Man skulle tro det ville virke berigende, at formanden for sundhedsudvalget forsøger at smide en redningskrans ud til det resterende byråd, med hans bud på en løsning på budgettet til 2017.

Der er åbenbart mange måder, hvorpå man kan forsøge at flytte fokus fra det virkeligheden handler om. Nu har vi hørt om den omfartsvej ca. 100 gange! Vi er ikke døve. Men gentagelser gør ikke tingene mere rigtige. Vi tror på, at de fleste borgere udmærket er klar over, at anlægskroner intet har at gøre med drift. Vi kan sagtens udskyde asfalten til 2018 på det sidste stykke af omfartsvejen, da det passer med at strækningen fra Aggersundvej til Roldvej først bliver færdig sidst i 2017 alligevel. Men de penge der bliver tilovers her er anlægskroner, som skal bruges på anlæg. Palle Jensen ønsker, at de penge skal dække hullet i hans slukne kasse i sundhed, men det kommer aldrig til at ske. Det vil med vores briller være meget uklogt at låne penge til drift.

Og for lige at rette en misforståelse! Det er ikke administrationens og borgmesterens forslag man tager udgangspunkt i. Administrationens laver forslag til fagudvalget, der dermed ligger politikken ned over det og sender det til ØK. Derefter kommer borgmesteren med hans forslag. Måske er det din hukommelse der har svigtet, siden du på ingen måde har leveret det du er blevet bedt om. Nej Palle Jensen – du har IKKE løst opgaven. Du ønsker ikke at få hånden ned i krukken, med risiko for kritiske ryster, så hellere få det gemt i en større sammenhæng, og du slipper for at tage et ansvar, men blot gemme dig under borgmesterens vinger.

Ingen partier ønsker at lukke plejehjem – herligt, så langt så godt.Men hvorfor vil du så ikke fjerne usikkerheden derude, som SF og K har foreslået - at tage plejecenter strukturen helt af bordet? Du ønsker stadig at plejecenter strukturen skal indgå i budgetforhandlingerne, men hvorfor når ingen vil stemme for?

Udfordringen er, at du driver din forvaltning (sundhed) 50 mio. dyrere end sammenlignelige kommuner. Omregnet er det 7000 kr.pr. ældre over 65 år. Og er der nogen der kan mærke det? Svaret er NEJ. Hvorfor bruger du ikke tiden på at spørge hjemmehjælperen og sundhedsassistenten om de kan mærke, at du har overflod af penge. Det har jo intet at gøre med, at du skal finde besparelser på sundhedsområdet, det drejer sig om hvordan manden for bordenden evner at forvalte de penge han har til rådighed.

I disse dage sidder hele administrationen på tværs af forvaltninger med forstand på tal og forsøger at rydde op i et kaos i din sundhedsforvaltning.  Samtidig bruger du din tid på at flytte opmærksomheden over på borgmesteren om habilitet eller ej eller andet ligegyldigt snak. Du vil med sikkerhed igen svare, at de 7000 kr. blot er bare nogle ligegyldige nøgletal som KL laver. Ja, men det er de benchmarkingtal vi bruger på alle andre områder.

Du skal ikke stå 2 år i træk med hånden stukket frem og bare skrige på flere tillægsbevillinger. Vi anerkender, at du har fået flere opgaver fra regionen, men du glemmer at sundhedsbudgettet er steget med 32 mio. kr. i forhold til da nu satte dig for bordenden i sundhed. I den kommende uge får vi at se om du ændrer taktik, ellers bliver det svært at lave budgetaftale med Konservative.


Har borte taget politianmeldelse?

24. september 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Borgmester Knud Kristensen bekræftede den 22.9.16, overfor Lokalt Indblik, at han havde anmeldt mig til politiet for injurier.
Ligeledes har han bekræftet det til Nordjyske og andre medier.

Jeg anser Borgmesterens politianmeldelse af mig, en Byrådskollega, som en meget alvorlig sag.
Derfor rettede jeg igår, personlig henvendelse til politiet, som overfor mig har oplyst, at der ikke foreligger en anmeldelse fra Borgmester Knud Kristensen imod mig.
Er du nu igen ude med en usandhed Knud Kristensen ?.


SF vil ikke overlade velfærdssamfundet til LA

24. september 2016: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF, Folketingskandidat i Himmelandskredsen

Kære Lars - nej nej ikke Lars Løkke....men kære Lars Viborg fra Liberal Alliance i Vesthimmerland. Men hvem skelner, når ligheden mellem V og LA er slående?

Det er godt nok flot at du skriver i et læserbrev, hvor skidt det står til på sundhedsområdet i Vesthimmerlands Kommune! Du er åbenbart blevet overrasket ved FOAs debatmøde på Kimberkroen i Aars – over hvor skidt det står til. Hvor må det være nemt for dig at sidde på sidelinjen, og råbe op og gøre et forkølet forsøg på at hive stemmer hjem på den måde.

Ja det er katastrofalt at der skal peges på besparelser for 16 mio. for syge, ældre og udsatte borgere. LA ønsker at spare på administration. Det er en god ide med flere til at tage vare på vores borgere – og knapt så mange til at ordne skrivebordbunker. Men en besparelse på 16 mio. på administration er jo helt vildt overdrevet. Det svarer jo til mindst 32 fuldtidsstillinger !

Og LA vil jo sikkert støtte de konservative som peger på en udlicitering af den kommunale genoptræning, for at dække noget af hullet!

Det er vanvittigt at ville privatisere genoptræningen og det vil betyde at en masse tværfaglig viden internt i kommunen går tabt. En viden som gør at vi kommer hele vejen rundt omkring den syge eller ældre borger.

LA tror at alt bliver bedre på private hænder, når private virksomheder skal tjene penge på syge, ældre og udsatte borgere. Og hver eneste sparet krone skal bruges til skattelettelser – men KUN til dem der i forvejen har masser af penge.

Jeg kan hilse og sige, at de rigeste, som LA vil forgylde endnu mere, ikke er den hjemmeplejer eller sosuhjælper som du hilste på på Kimberkroen i onsdags.

Men Liberal Alliance – held og lykke med fortsat at give de som har mest endnu mere. Når uligheden i vort samfund bliver enorm, er det så op til den enkelte selv at betale for pleje, behandling og omsorg.

Det bliver ikke på SFs vagt. Vores velfærdssamfund og vores fællesskab er alt for dyrebart at overlade i private virksomheders og LAs hænder. 


Det er i administrationen, der skal spares

23. september 2016: Lars Viborg, Vestervang 15, DK-9600 Aars, skriver:

Jeg havde inviteret mig selv, som repræsentant fra Liberal Alliance i Vesthimmerland, til mødet i går “Er vi ludobrikker i pleje senior service eller?” arrangeret af Annagrethe Speling og FOA på Kimbrerkroen i Aars, hvor Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og SF var inviteret.

Og jeg må sige at det var en øjenåbner for mig. Godt nok vidste jeg at de havde travlt i plejen i Vesthimmerlands kommune, men jeg troede ikke at det stod så grelt til.

Efter at havde hørt på mange forskellige historier fra personalet på diverse plejehjem, terapeuter, hjemmeplejen osv, kan jeg konstatere, at der er brug for arbejdsro på området.

Der er brug for ro, til at kunne udføre et godt og anstændig arbejde, over for de borger som har brug for den hjælp der ydes.
Og roen skal komme fra politisk side. Der bliver konstant meldt ud at der skal spares, at der skal lukkes på området og det stresser medarbejderne. Politikerne skal blive bedre til at få styr budgetterne og ikke komme med udmeldinger, om lukninger med få måneders mellemrum.

Liberal Alliance i Vesthimmerland ser, at der ikke bliver lavet besparelser på dette område til næste år, på de budgetforhandlinger som går i gang i næste uge.
Vi ser hellere at man får vedtaget nogen langsigtede effektiviseringsplaner, der kan skabe et godt og sundt arbejdsmiljø for plejepersonalet.

Men der skal jo spares! Det er vi ganske klar over i Liberal Alliance og vi ved hvor der skal spares. Der skal spares i administrationen! Udgifterne i administrationen er siden sidste år steget med 14% eller næsten 40 millioner kroner, så her vil Liberal Alliance i Vesthimmerland mene, at her skal besparelserne findes.
Ikke ude ved borgerne, men ved systemet.

Jeg takker for et godt og informativt møde og vil arbejde for at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere i plejesektoren og et miljø for vores plejekrævende borgerne i Vesthimmerland.


Du taler usandt, Knud

20. september 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Iflg. Nordjyske 7.september 2016, er du kommet ud af et årelangt dilemma. Du udtaler, du ikke længere vil investere indenfor kommunegrænsen. Begrundelsen skulle være dit store dilemma omkring det gamle hotel i Himmerlandsgade, som du stadigvæk ejer, iflg. Tingbogen.

Når jeg læser Økonomiudvalgets protokol af 14. september 2016 punkt 280, kan jeg se, du gik igang med at sagsbehandle punktet om ungdomsboliger, selvom din egen ejendom, var en del af punktet.
Det er beskæmmende, at du som Borgmester, bare lader som ingenting og ikke straks erklærer dig inhabil og forlader lokalet. Du må kende Styrelsesloven efter alle de år som Borgmester.

Hvorfor forlod du ikke lokalet før de andre måtte bede dig om det ?.

Jeg er sikker på der er mange, som ønsker svar på dine og andres forretningsforbindelser med Kommunen og Boligselskaber. Derfor har jeg bedt Administrationen i Vesthimmerlands Kommune, om lister over hvilke firmaer, der har udført arbejder for Kommunen. Udbudt og indbudt licitation, samt andet.


Forslag til budget 2017

20. september 2016: Palle Jensen, gruppeformand for Socialdemokraterne i Vesthimmerland, skriver:

Når byrådet skal lave et budget for det følgende år er der tradition for, at der naturligvis er et administrativt udspil, som har afsæt i det nuværende serviceniveau. Dernæst udmelder Økonomiudvalget nogle rammer, som gør det muligt at få udarbejdet et budget i balance for det kommende år. Derefter behandles diverse forslag i de forskellige udvalg med efterfølgende høringsrunde. Det er også sket i år, og som det er de fleste bekendt er der også markeret politiske synspunkter med hensyn til ting som ikke kan accepteres at lukke eller spare penge på.

Til budgetforhandlingerne har der også nogle gange været et forslag fra Borgmesteren, som resten af byrådet kan forholde sig til, og det vil der sikkert også komme i år. Da vi ikke føler os helt trygge ved Borgmesterens budgetforslag vil jeg gerne komme ham lidt i forkøbet, og hermed levere et bud på, hvordan budgettet i hovedtræk kan strikkes sammen på en måde, hvor det både er økonomisk forsvarligt, og som udelukker de største besparelser.

For det første vil jeg foreslå, at vi på 2 punkter øger indtægtsrammen for 2017:

• Genindføre byggesagsgebyrer som foreslået af Venstre i læserbrev (ca 2,5 mio kr.)
• Udskyde sidste del af omfartsvejen til 2018 (ca 7 mio kr.)

Med hensyn til omfartsvejen er det allerede undersøgt, at det er muligt at udskyde sidste del til 2018 uden at projektet bliver dyrere sammenlagt, men blot må udskydes til året efter.
Det betyder, at det er muligt at undgå nogle af de forslåede besparelsesforslag og derfor foreslår flg:

• Ingen plejecenterlukninger
• Yderligere reduktion i sundhedsudvalget spareramme
• Reduktion af sparerammen på Kultur og Fritidsudvalgets område på 500.000 – 1 mio kr.

Ovenstående skal ses i lyset af, at der løses flere opgaver i Sundhedsudvalgets regi, og at udvalget i 2016 har svært ved at holde budgettet, hvilket også påvirker 2017. Derfor giver det god mening, at udvalget får et næsten uændret budget, fordi det alene vil være en præstation at holde budgettet for 2017. Alternativt skal der vedtages yderligere serviceforringelser for ældre og handicappede, og det står Socialdemokraterne ikke model til.

På kultur og fritidsudvalgets område ønsker vi færre besparelser end foreslået, fordi vi overordnet mener, at det er et af de steder, hvor kommunen får mest for skattekronerne, idet der på det område er tale om et meget stort stykke frivilligt arbejde.
Det her er et oplæg som er udtryk for hovedlinjer i budgettet, og det er økonomisk forsvarligt, og der er plads til forhandlinger og andre ønsker, men det er klart at ovenstående ønsker søges indfriet set med Socialdemokratiske briller.

Jeg håber, at oplægget vil blive taget godt imod i byrådets øvrige partier, og dermed danne grundlag for et budget for 2017.


Om ”Knud Mads Skjern Kristensen”

19. september: Uffe Bro, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, skriver:

Når man læser læserindlægget den 3. september fra Pia Buus, må man konstatere, at der i hvert fald er en disciplin, hun behersker til fuldkommenhed, nemlig disciplinen selvros! Hun kan selvfølgelig godt vurdere, at hun vil være egnet som borgmesterens efterfølger, men jeg føler mig bestemt ikke sikker på, at et flertal af alle vælgere synes det samme.

Jeg mener i modsætning til Pia Buus ikke, at borgmesteren har klaret alt til perfektion. Bl.a. er kommunens økonomi ikke noget at prale ad, ligesom bosætningen og dermed skattegrundlaget samt serviceniveauet bestemt godt kunne være meget bedre.

Jeg kan derimod godt lide sammenligningen med Mads Skjern. Det er rigtigt, at han er meget aktiv, men jeg har altid opfattet denne figur, som et typisk eksempel på en person, der aldrig gør noget uden, at det samtidig er til egen fordel. Hvis man ser på sagen om ungdomsboligerne i Aars og bilgrunden i Farsø, ser jeg tydeligt tegn på at sammenligningen med Mads Skjern er perfekt ramt!


Erhvervsvenlighed - ja tak

19. september 2016: Pia Buus Pinstrup (K), formand for Beskæftigelsesudvalget, skriver: 

Dansk industri har netop offentliggjort deres årlige måling på det lokale erhvervsklima. Vesthimmerlands Kommune rykker igen i år tættere på målet, som er at befinde sig i top 10 i Danmark. Vesthimmerland ligger nr. 1 i Nordjylland, hvilket jeg synes er en sejr i sig selv.

Plads nummer 18 på tværs af 96 af landets kommuner er årets flotte resultat. Som konservativt byrådsmedlem er jeg naturligvis optaget af, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for vores virksomheder. Virksomhederne er jo grundstenen i vores velfærdssamfund.
Virksomheder både lokalt og nationalt er blevet spurgt, hvilke prioriteringer de mener kommunerne skal gøre sig, hvis de i fremtiden skal have vækstmuligheder. Deres svar er entydigt og klart - de ønsker bedre infrastruktur og arbejdskraft. I Vesthimmerlands Kommune er der indhentet svar til undersøgelsen fra knap 25% af alle privat beskæftigede, svarende til 2615 arbejdspladser.

Det er infrastruktur der er den største årsag til at vi rykker 7 pladser frem i forhold til 2015. Her påpeger vores virksomheder igen, at vi politikkere bør prioritere transport og infrastruktur højt. Derfor ser jeg frem til det store løft der kommer lige om hjørnet i 2017 med den nye og meget omtalte omfartsvej i Aars. Jeg mener, det er en vigtig brik for vores virksomheder fremadrettet og er glad for at virksomhederne allerede nu er begyndt at kvittere for den.   

Derudover peger denne rapport selvfølgelig også på ting der ønskes forbedret. Heriblandt forbedring af kommunens image, hvor vi i øjeblikket rangerer som nummer 46. Det er hermed skrevet bag øret. Tak til Dansk Industri for indsatsen.


Farvel til rigide systemer

15. september 2016: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF, Folketingskandidat i Himmelandskredsen

Efter at have fået en æresspalte i Nordjyske bliver jeg nødt til at kommentere, blot en smule.  I Vesthimmerlands kommunes misbrugsafsnit, og i hele socialafsnittet for den sags skyld sidder de mest kompetente ansatte og chefer. Dygtige ansatte der er veluddannet og de bidrager alle til at gøre en forskel, for de mennesker som har et behov. De gør en stor forskel. Det har jeg erfaret i det år, hvor jeg har været ansat.

Når det er sagt, er der fra Chr. borg udstukket regler, som gør det meget svært, at skulle navigerer mellem paragraffer og regler. Jeg oplever i min position, at der skal bruges meget tid på unødig registrering, jeg oplever en kontanthjælpsreform som gør, at de mennesker som har mindst får endnu mindre.

Det er en kæmpe opgave, at skulle hjælpe en borger på vej, når systemer bliver så rigide. Det er bare ikke godt nok!

Men fortsæt blå blok – med at gi dem der har mest, endnu mere, så udvikler vi et Danmark med amerikanske tilstande – hvor skellet mellem rig og fattigt bliver enormt.

Det er skævt, hamrende skævt, og det går ud over de mennesker, som ikke kan kæmpe kampen selv. Det går samtidig ud over vores fælles fremtid, de børn som rammes af, at mor eller far skal nedsættes i ydelse.

Men kort, så jeg har søgt nye udfordringer, fordi jeg dagligt bliver konfronteret med et system som jeg ikke bifalder.  Mit hjerte er i en daginstitutionen, og jeg glæder mig til at komme tilbage. 

Jeg er leder når jeg er på job, og politiker når jeg har fri. Min politiske holdning kommer blot af de erfaringer som jeg gør mig i mit liv....


Tillykke BV Løgstør

4. september 2016: Ulla Skov, næstformand i Handicaprådet og medl. af Sundhedsudvalget for Konservative skriver:

Vesthimmerland BV Løgstør har i den forløbne uge afholdt 50 års jubilæum. Det var et fantastisk arrangement, som jeg er sikker på inkluderede alle, så som brugere pårørende og ikke mindst de ansatte. Det var en stor oplevelse allerede fra begyndelsen. Når man trådte ind i det fest smykkede telt, blev vi modtaget af skøn musik, leveret af det meget berømte husorkester: Stråmændene som er hjemhørende i Løgstør.

Det var dejligt at opleve denne feststemning, ikke mindst af meget glade brugere. Man fornemmede virkelig en yderst velfungerende sammensmeltning af brugere og personale. Det gælder over hele BV, så som Vilsted Søgaard og Gundersted købmandsgård, som Brugerne præsenterede med stor stolthed, i den enkelte satellit hvor de var hjemhørende.

Vi kan ikke takke Store Ajstrup Brugs nok for at støtte op om Gundersted Købmandsgård, uden dem var dette tilbud slet ikke muligt.
Mange tak BV Løgstør for Jeres gode arbejde, det er altid en glæde at besøge Jer.


Borgmesteren er som Mads Skjern

3. september 2016: Pia Buus, byrådsmedlem og gruppeformand for Konservative Vesthimmerland, skriver: 

Svar til Svend Erik Olsen

I sidste uge kunne jeg i lokalavisen med interesse læse indlæg fra Svend Erik Olesen. Jeg er glad for han stor tillid til den konservative byrådsgruppe og mener at vi er flere fra gruppen, der vil kunne bestride en Borgmesterpost – det er noget af et kompliment, som jeg gerne som gruppeformand vil kvittere for.

Som en af de tætteste på Borgmesteren ved jeg, at det ikke er en let opgave. Jeg er glad for at arbejde sammen med så stærkt et team. At vi vælger Knud Kristensen i spidsen til næste byrådsvalg er en selvfølgelighed. Vi er stolte af vores Borgmester. Han er manden der har fået kommunen til at lykkes i de sidste 8 år og det kan han om nogen fortsætte med – hvis befolkningen ønsker dette.

Svend Erik Olesen sammenligner derudover Knud Kristensen med Mads Skjern, hvilket med mine briller er endnu et kompliment, idet han var billedet på en stærkt engageret, flittig og dygtig mand, der kunne skabe resultater – præcis som vores Borgmester har gjort det i mange år efterhånden. Det er ikke det samme som, at der ikke er opgaver at tage fat på. Opgaven som kommunens førstemand bliver heldigvis aldrig udtømt.


Lukning af plejecenter – politiske prioriteringer

30. august 2016: Palle Jensen (S), formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerland, skriver:

I forbindelse med næste års budget er det desværre nødvendigt at spare et større millionbeløb. Det skyldes hovedsageligt, at Venstre og Konservative for 2 år siden vedtog et budget, hvor de ønskede en omfartsvej til over 100 mio kr.

Det betyder nu, at de to partier i fællesskab har udmeldt en spareramme til de forskellige udvalg på 40 mio kr for næste års budget. I skrivende stund ser det ud til at der skal spares de 30 af de 40 mio kroner. Pudsigt nok er det stort set det samme som omfartsvejen koster i 2017.

Sundhedsudvalget skal i den forbindelse fremkomme med forslag på i alt knap 17 mio kroner. Der er nu fremlagt forslag til hvorledes det kan lade sig gøre, og her har forvaltningen foreslået forskellige kombinationer af lukninger af plejecentre, som de politiske partier kan vælge imellem.

I sidste uge ser jeg så i læserbrev i Farsø Avis, at Borgmesteren tilkendegiver, at han er betænkelig ved at lukke plejecentre, og det lyder jo lidt mærkeligt, idet det er Borgmesteren, som svinger taktstokken med store besparelser. I den socialdemokratiske gruppe har vi allerede talt om løsninger til næste års budget, og vi er enige om, at vi ikke ønsker at lukke plejecentre for at opfylde Venstres og Konservative drøm om en omfartsvej, som vi ikke har råd til at lave. Vi ser i hvert fald tydeligt nu, at den store investering har betydning for velfærden i kommunen. Det blev byrådet også gjort bekendt med af vores forvaltning allerede for 2 år siden, men V og K ønskede ikke at lytte til advarslerne.

Jeg vil derfor foreslå til 1. behandling af næste års budget, at de forslag om lukninger af plejecentre tages af bordet, og samtidig kan jeg se at Borgmesteren ønsker andre besparelser på Sundhedsudvalgets område, og her mener Socialdemokraterne, at vi allerede nu reducerer besparelsesrammen for udvalget fra 16,7 mio til 7.35 mio, for ellers er det nødvendigt med serviceforringelser i hjemmeplejen og det ønsker Socialdemokraterne heller ikke.

Der burde kunne findes et flertal for ovenstående, hvis Borgmesteren mener det han skriver til borgerne.  Det vil i hvert fald endnu engang udstille Borgmesterens troværdighed, hvis ikke det er tilfældet.
Vi ønsker modsat at se på om vi har strammet visitationen til en plejecenterplads for meget, særligt set i lyset af, at vi har ledig plejeboligkapacitet.


Forhold jer objektivt og rationelt til fakta, kære politikere

23. august 2016: Erling Vingborg, Udsigten 2, Løgstør. Erling.vingborg@gmail.com skriver:

Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune har i øjeblikket tanker omkring lukning af ét eller flere plejecentre i Vesthimmerlands Kommune – angiveligt med den begrundelse, at der i kommunen er flere plejepladser end gennemsnittet i danske kommuner

I 2015 besluttede man at lukke plejehjemmet Ulstruplund i Hornum med samme begrundelse.

Det var dengang – som nu – at man tilsyneladende er skræmt af at være over gennemsnittet – mere end at man forholder sig til at det jo blot er et udtryk for kvantitet – og ikke udtryk for kvalitet

Ud ad til brugte man yderligere den begrundelse, at der var for mange ledige pladser på flere af plejecentrene – med den begrundelse ønskede man at give lukningen en pænere facade

Muligheden for at få ældre medborgere som beboer på et af vore plejehjem, afgøres af kommunens visitation, der efter udstukne retningslinjer fra Sundhedsudvalget og gældende lovgivning på området.

Desværre tror jeg, at Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune sammen med den administrative ledelse har strammet så meget op på kriterierne, at det i øjeblikket nærmest er overordentlig vanskeligt at blive beboer på plejehjemmene. Dette til trods for at der med meget stor sandsynlighed er ganske mange ældre medborgere og deres nærmeste pårørende, der ønsker en plads, og at der er en reel faglig begrundelse for at komme på plejehjem

Man giver udtryk for, at borgere skal passes længst muligt i eget hjem – og det kan der være mange gode grunde til.

Men når man når et behov for mange daglige besøg af plejepersonale fra hjemmeplejen, så forsvinder den økonomiske begrundelse for at ”tvinge” borgere til at blive boende hjemme – trods ønske om ophold på plejecenter.

Det er uværdigt at undlade at give de borgere der har et reelt behov og som har ønske om at komme på plejehjem, denne mulighed – ikke mindst når pladserne er til stede.

Det er uværdigt at den administrative ledelse og politikkerne i Sundhedsudvalget  med korte mellemrum sætter gang i usikkerheden om hvilke eller hvilket plejecenter der nu er lukningstruet

Beboere, pårørende og ikke mindst personale skal igen og igen forholde sig til konsekvenserne på et antal plejecentre og afdelinger, for hvad sker der ”hvis jeg skal flytte……eller hvor skal jeg så arbejde”

Kære politikere……træf nogle rationelle beslutninger ud fra nogle rationelle overvejelser og begrundelser. En kommunal virksomhed skal drives med ordentlighed og med økonomisk fornuft

De fleste der har haft lederroller i private virksomheder ved, at det er vigtigt at give medarbejderne ordentlige arbejdsforhold og at sikre sig størst mulig grad af tilfredshed hos kunderne

Det er ikke gode arbejdsforhold, at medarbejderne igen og igen skal opleve usikkerhed om deres arbejdsplads – og da slet ikke når det er en unødvendig usikkerhed

Det er ikke at sikre kundetilfredshed, når ældre borgere og deres pårørende ikke får mulighed for ordentlige og trygge rammer for deres hverdag, trods behov herfor

Og det er langtfra rationel drift, når man fastholder og udbygger en alt for dyr drift at pleje i hjemmene

Desværre har Vesthimmerlands Kommune jo betydelig gæld i alle plejecentrene – og den gæld bliver jo ikke tilbagebetalt af tomme boliger – og man kan næppe blive ved med at flytte børnehaver og andet ind – som i Hornum – for at dække hullerne

Tager vi et kig på faktuelle tal på befolkningsudvikling – så bliver der med stor sandsynlighed rigeligt behov for alle nuværende pladser på plejecentrene – og sikkert behov for flere

Iflg. Danmarks Statistik så ser det således ud i Vesthimmerlands Kommune:

 

Alder  65-74

Alder 75-84

Alder 85 og derover

Ult.      2011

4.134

2.305

  918

3. kvt. 2016

4.706

2.558

  959

Udvikling i antal

Ældre medborgere

 

+ 572

 

+ 253

 

+  41

Kære politikere – forhold Jer objektivt og rationelt til fakta, og giv ro til beboere, pårørende og plejepersonale på plejecentrene

Personalet skal kunne koncentrere sig om at tage sig af beboerne – de skal ikke unødvendigt ligge søvnløse eller bruge tid og kræfter på underskrifter på diverse støtteerklæringer eller andet.

Der er ikke brug for at personalet skal konkurrere mellem plejecentrene for at vise hvem der er bedst egnede til overlevelse – der er og bliver fortsat brug for alle plejecentre i Vesthimmerlands Kommune.


1 million kroner testamenteret til Farsø Sygehus

22. august 2016: Kirsten Moesgaard, regionsrådsmedlem, medlem af udvalget for sundhed og sammenhæng og byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune, medlem af økonomiudvalget, skriver:

Der er tilgået regionen den glædelige nyhed, at en betænksom borger har testamenteret 1 mill kr. til Farsø Sygehus. Det glæder mig umådelig meget både som tidligere formand for Støtteforeningen til bevarelse af Farsø Sygehus, som nuværende regionsrådsmedlem.

Én million kr. er mange penge.  Og der er knyttet en rigtig fin betingelse til beløbet.  Det må nemlig ikke medføre, at regionens driftstilskud til sygehuset reduceres på grund af legatet. Beløbet skal indsættes på en særskilt konto, og sygehusledelsen skal indestår for, at beløbet anvendes til formål, der ikke tilgodeses via sygehusets drift.

Det er et godt tilskud til fastholdelse og udvikling af Farsø Sygehus, som i kraft af dygtigt arbejde har gjort sig uundværlig til glæde for Farsø by og Vesthimmerlands Kommune.

Vi går nu en spændende tid i møde med budgetlægning for det kommende år. Et af de helt store ønsker, der arbejdes hen imod, er færdigmontering af den 6. operationsstue.  Det vil øge kapaciteten og medføre kortere ventetid på de operationer, der udføres på Farsø Sygehus. Det diagnostiske center, som er under Gunnar Lauges kyndige ledelse, kører stabilt ”derudad”.

Da vores nuværende hjertespecialist dukkede op og indtog pladsen, efter at Hoby havde valgt at gå på pension, er en succeshistorie helt for sig. Og, det viser jo bare, at alt er muligt, når opbakningen og kvaliteten er i orden.


Hvor vil du bo, når du bliver gammel?

22. august 2016: Følgende læserbrev er indsendt af Helene Sødergaard på vegne af køkkenpersonalet på Røde Kors Hjememt i Løgstør:

Hvor vil du gerne bo, når du bliver gammel? De færreste af os vil svare: ”På et plejehjem!” Men….. alle ønsker vel tryghed og omsorg, når vi har mest brug for det.

God og hjemmelavet mad som den ældre generation godt kan lide, er højt værdsat. Alle ved, at appetitten øges når man kan dufte maden. Derfor er vi glade for at vores beboere her på Røde Kors Hjemmet i Løgstør, kan dufte hvad der er på menuen.

På Røde Kors Hjemmet kan vores beboere selv bestemme menuen når de har fødselsdag. De får nylavet mad alle dage, året rundt. De får frisklavet julemad, juleaften! Ligesom de ville have fået hvis de selv var i stand til at lave det, eller ville få hvis helbredet var til at komme hjem til familien.

Hvor er de bløde værdier i kommunens regnskab? Omsorg, tryghed, hygge, god mad og noget at glæde sig til hver dag, er det ikke millioner værd?
Hvor vil du gerne bo når du bliver gammel?


SF vil ikke være med til at lukke plejecentre

21. august 2016: Pernille Vigsø Bagge skriver på vegne af SFs byrådsgruppe i Vesthimmerlad:

Når jeg bli´r gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over molen. Og spise mandler med mynthe-stænk og æbler med lommekniv i solen…

Og når jeg bli´r gammel, så vil jeg håbe at politikerne lader være med at piske en stemning op om en mulig lukning af mit plejehjem. Jeg vil også ønske at jeg overhovedet kan komme på plejehjem, inden jeg mister al førlighed, åndsevne og sammenhæng – så jeg kan være noget for de andre gamle, så vi kan få livskvalitet og kærlig pleje i vores livs vinter i stedet for trusler om nedlæggelse af vores hjem og stresset plejepersonale, som skal løbe stadigt hurtigere for at nå det hele.

Når SF har afvist at sende plejehjemslukninger i høring op til budgetforhandlingerne, så er det af fire grunde:

For det første er det dårlig stil at true med lukninger af plejehjem, når der faktisk ikke er politisk flertal for at lukke et plejecenter. Det stresser ansatte, beboere og pårørende i urimelig grad og er med til at forringe mulighederne for at give god og kærlig pleje til vores ældre, når ansatte i stedet skal løbe spidsrod for at samle underskrifter og ligge vågne om natten i spekulation over, om de stadig har et job om et halvt år.

For det andet er det vanvittigt ikke at afsætte flere penge til kommunens sundhedsudvalg, hvis udgifter stiger og stiger, fordi vi i Vesthimmerland bliver flere ældre år for år. Den økonomiske politik for kommunen er uholdbar, og har et latterligt mål om årlige skattenedsættelser, hvilket konsekvent går ud over velfærden.

For det tredje så har vi i løbet af ganske få år brug for hver eneste plejehjemsplads og sandsynligvis flere endnu – og det er vigtigt at vores plejecentre er decentrale, opdaterede og tager højde for, at en stigende andel af ældre har udfordringer med demens.

For det fjerde burde det være lettere at blive visiteret til en plejehjemsplads. Det er billigere for kommunen at plejekrævende ældre er på centrene og det har den afledte positive effekt at ældre kan få glæde af hinanden på vores plejecentre, hvis de får lov at flytte ind på dem mens de stadig er i stand til at indgå i relationer. På den måde forebygges ensomhed og depression.

SF siger under ingen omstændigheder ja til et budget, der lukker plejecentre i Vesthimmerland. Vi siger ja til en værdig alderdom og gode forhold for vores ansatte. Håber det sidste bliver virkelighed i det kommunale budget for næste år.


Stor lokal indflydelse ønskes på vindmølleprojekt i Nørrekær Enge

Emil Olsen, Aggersund
Helge Christiansen, Kølby
Gunnar Villumsen, Næsborg
skriver på vegne af Nørrekær Enges vindmølle-borgergruppe:

Hvis vindmølleparken i Nørrekær Enge skal udbygges med flere vindmøller, skal området og lokalbefolkningen have noget til gengæld for de ulemper et sådant vindmølleprojekt medfører.
Det var hovedkonklusionen på borgermødet i Tolstrup Forsamlingshus torsdag d. 11. august.

På mødet var der en positiv tilgang til opstilling af vindmøller som et væsentligt bidrag til vedvarende energi og den heraf følgende reduktion af CO2.
Men mødedeltagerne ønskede indflydelse på projektet. Det gælder indflydelse på antal og placering, ligesom sundheden skal sikres ved en stor afstand fra møller til nærmeste beboelse.
Mødedeltagerne ønskede også, at så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, skal komme lokalsamfundet til gavn som kompensation for de gener, opstilling af vindmøllerne giver. En mulighed kan være at etablere en lokal fond, som beboerne selv skal bestyre.

På mødet blev der etableret en borgergruppe med det formål at indlede et samarbejde med både Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune for at opnå størst mulig indflydelse på det nye vindmølleprojekt.

Det er den etablerede borgergruppes opfattelse, at det nu primært handler om at få størst mulig lokal indflydelse på projektet samt sikre, at der tilfalder lokalområderne det størst mulige afkast til gavn for de berørte områder i tilfælde af, at møllerne kommer.

Gruppen har efterfølgende afholdt møde, som resulterede i, at man nu danner en forening med det formål at samle borgerne omkring Nørrekær Enge med henblik på at opnå størst mulig indflydelse på projektet samt sikre det optimale provenu til lokalområdet.

Borgergruppen udarbejder forslag til vedtægter for foreningen, som vil blive fremlagt på den stiftende generalforsamling i Tolstrup Forsamlingshus onsdag d. 31. august kl. 19.00. Borgergruppen har defineret lokalområdet som det område, der ligger inden for 4,5 km fra det projekterede vindmølleprojekt. Alle Berørte naboer er velkomne.

Mødet i Tolstrup Forsamlingshus havde, ud over ca. 80 lokale borgere, deltagere fra Vattenfall samt politikere fra Vesthimmerlands Kommune og Ålborg Kommune.


Undren over vesthimmerlandsk afhopper

Tommy Degn, folketingskandidat i Himmerland, Brian Christensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Kim Kristoffersen, bestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti i Rebild. og Peter C. Rasmussen. formand for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland skriver:

I JP d. 31.juli kan man læse et fint lille stykke om partihoppere der denne gang er hoppet til Ny borgerlige. I den forbindelse har Bla. Annette Wahlgreen fra Vesthimmerland udtalt sig, hvorfor hun valgte at skifte parti. 

Ny borgerlige påstår at de er garant for en stram udlændige- og asylpolitik. Strammere end Dansk folkeparti hvor Annette er skiftet fra. Det er så her vi fattes undren, for hvordan hænger det sammen med at Annette egenhændigt brugte sit mandat i Vesthimmerlands byråd til, først at oprette et asylcenter også 6 mdr senere igen bruge sit mandat til at udvide centeret til 325 pladser i en en by med 900 indbyggere? Stik imod hvad hun havde stået og lovet vælgerne.

Det accepterede vi i Dansk folkeparti naturligvis ikke og indskærpede overfor Annette at dette bestemt ikke var Dansk folkepartis politik og at dette måtte være en engangsforrestilling.

Ak nej... Annette Wahlgreen er åbenbart mere begejstret for masseindvandring end som så, for senere lagde hun igen stemmer til at omfavne endnu flere asylansøgere, Denne gang på bekostning af borgere i Frederikshavn, Randers, Holstebro, Herning, Nykøbing mors, Skørping og Rovvig hvor hun har bakket op om at Vesthimmerland kommune skal drive asylcentre. Konklusion må jo være at Ny borgerlige og Annette Wahlgreen mener at at stram asyl- og indvander politik betyder at man først fylder byer i egen kommune, og dernæst de omkringliggende.


Dyre ungdomsboliger i Aars

2. august 2016: Dette åbne brev til borgmester Knud Kristensen er indsendt af Annette Vahlgreen, medlem af byrådet for Nye Borgerlige:

Aars Boligforening har lavet et projekt med ungdomsboliger på din grund ( det gamle hotel) i Aars. Grunden har åbenbart været for dyr, projektet kan ikke gennemføres, da huslejen vil blive for høj.
Nu vil Aars Boligforening så ikke bygge alligevel. Hvad sker der?

Aars Boligforening har tidligere købt en alt for dyr grund af Byrådsmedlem Hans Jørgen Kastberg, der fik en hurtig og stor fortjeneste, uden at røre en finger. Dette vil naturligvis påvirke huslejen, som vil blive alt for høj.
Må jeg høre dine uddybende bemærkninger, Borgmester Knud Kristensen?


Udbygningen af vindenergi i Nørrekær Enge er lokalsamfundets beslutning

Dette læserbrev er indsendt på vegne af Nørrekær Enges Vindmølle-borgergruppe af

Emil Olsen, Over Aggersund 12, 9670 Løgstør

Bente Vejle, Bredgade 88, 9670 Løgstør

Erik Jensen, Vesterkærsvej 40, 9670 Løgstør

Vinden er en ressource, som samfundet har brug for i omstillingen til et fossil brændselsfrit samfund. Der er derfor hårdt brug for, at vi, lokalsamfundene som har vindressourcen, kan affinde os med at være dem, der på vores alle sammens vegne lægger ”hus” til den nødvendige vindmølleteknologi. Den skal implementeres med den største respekt for vores kulturlandskaber og lokalsamfund, der skal leve med teknologien. Enhver vindmølle er et visuelt indgreb uanset størrelsen og for nogen er det også et udtryk for støj. Det er en fordel at opsætte vindmøller i miljøer, der i forvejen er præget af industriel karakter som havne og industriområder afsides fra beboelsesområder eller placere dem i det åbne land på landbrugsarealer præget af større landbrugsrelaterede elementer som siloer etc. Nørrekær Enge er IKKE et sådant område. Det er tæt på vores beboelser og er i særdeleshed bevaringsværdige naturarealer, som ikke bør skamferes af 53 vindmøller, i forskellige størrelser og uharmoniske proportioner.

I Nørrekær Enge kommer fordelene af nye møller til at gå til et udenlandsk firma, Vattenfall, samt til primært 2-8 privatpersoner, der kommer til at have møllerne på deres jord. Resten af lokalsamfundet får basalt set ingen fordele. De får muligvis ikke engang de 20% de er berettiget til via køberetsordningen, fordi Vattenfall erfaringsmæssigt set laver selskabsvedtægter for andelene, som ingen lokal borger ønsker at indgå i.

Nørrekær Enge er et afsidesliggende område, som bliver tilført meget lidt ressourcer fra det omgivende samfund - vi får af vide, at vi er ”for dyre at holde liv i”. Nu har vi endelig en ressource, som netop kan bringe innovationen og skabe ny selvopholdelsesdrift, men vi bliver af smarte aktører, her Vattenfall, tvunget til at afgive denne ressource og stumt acceptere, at hverdagslivet nu skal have endnu en belastning, generne fra 53 vindmøller, mens der bliver kompenseret med et engangsbeløb, håndører fra VE-lovens grønne fond.

Med penge i hånden får Vattenfall skabt en stemning af, at det er helt i orden at drive rovdrift på naturområdet Nørrekær Enge, hvis bare man opkøber området, et område der først bør tages i anvendelse: når det er højest nødvendigt og landets øvrige egnede områder er brugt op. Når Vattenfall begynder at manipulere deres vilje igennem, bliver vi som lokalesamfund så sårbare, at vi ikke tror, at vi har ressourcerne til at stå imod. Vores lokalsamfund har på forhånd mistet selvtilliden samt tilliden til kommunen og ser allerede i ånden vores ejendomme blive værdiløse, oven i de andre gener allerede nævnt og vi føler os tvunget til at sælge i håb om at komme væk med i det mindste skindet på næsen. Dette er Nørrekær Enge-problematikken i en nøddeskal. Man løber ikke fra hus og hjem fordi man har lyst, men fordi man er skrækslagen. I stedet for sammenhold forsvinder familie efter familie, og barn efter barn forlader skolen.

Selv kommunekassen får næsten ingen penge ud af etableringen af møller, fordi Vattenfall ikke betaler skat. De eneste i lokalsamfundet, der i sidste ende får noget ud af møllerne, er de primært 2-8 lodsejer, for hvem det er lykkes via forhandlinger med Vattenfall, at få ejerskabet af 30% af møllerne samt en større eller mindre indtægt på jordlodderne. Vores lille samfund er nu ramt af en indre splid, over dem der accepterede at sælge jordlodder til mølleprojektet ”for blot på lokalsamfundets bekostning af skumme fløden”. Og omvendt kender vi alle os selv nok til at vide, at det er svært at tænke på lokalsamfundets ve og vel, når der falder en appelsin ned i vores turban, selv om det kun er en selv den smager sødt for. For os naboer er det nærmere råddenskabens appelsin, der er faldet ned. Det sammenhold og den tolerance et lille samfund per natur rummer, er nu fuldstændig ødelagt. Vi er splittet af dybe kløfter. Den sidste livslyst er taget ud af vores lokalsamfund!

DISSE PROJEKTVILKÅR ACCEPTERER VI IKKE SOM BORGERE I NØRREKÆR ENGE

Som udgangspunkt synes vi, at vi allerede har bidraget med vores andel af møller, 13 stk. som er placeret i et naturområde. Nu hvor området er blevet skadet af møller, er det i høj grad en smagssag, om området så lige så godt kan have flere møller. Nørrekær Enge har ikke en ensidig holdning om, hvorvidt der er basis for flere møller eller ej. Men der er stor opbakning til, at HVIS der skal stå nye møller, så skal de denne gang komme vores lokalsamfund til gode.

- ELLERS VIL VI BORGERE SÆTTE FODEN I OVERFOR FLERE MØLLER!!!

Vattenfalls nuværende projektforslag til 40 nye 3,5 MW møller ikke kan accepteres. Lokalsamfundene er her defineret som de borgere, der skal leve med de opstillede møller, uden at de er lodsejer eller på anden vis er involverede som projektdevelopere. Vi i lokalsamfundet er nu ved at organiserer os selv i form af lokale borgermøder, workshops og arbejdsgrupper, hvor vi vil forsøge at konkludere, hvad vi fra lokalsamfundet kan acceptere, hvilket vi efterfølgende vil meddele både kommunerne og Vattenfall. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i et arbejdsdokument baseret på 3 scenarier med tilknyttede betingelse og krav.  

Vattenfall har både til medierne og i sin ansøgning til kommunen givet indtryk af, at de tilbyder 50% af andelene til lokalsamfundet. Dette er IKKE korrekt. Vattenfall tilbyder 30% af møllerne til deres lokale projektdevelopere/lodsejere. De resterende 20% skal Vattenfall tilbyde til naboerne, men tidligere erfaringer omkring Vattenfalls udbud af naboandele er uacceptabel for borgere i Nørrekær Enge.  Når Vattenfall udvikler de 20% naboandele, viser andelsprisen, at de sandsynligvis allerede har hævet profit ud af andelene, inden de bliver solgt til lokalsamfundet. Ydermere lægger Vattenfall stærke restriktioner ind over andelene, hvor et eventuelt videresalg af andele kun kan ske til folk indenfor 4,5 km fra møllerne eller til Vattenfall selv, altså ingen fri handel. Ydermere kan andelene kun gå i arv, hvis den arveberettiget bor inden for 4,5 km fra møllerne. Hvis ikke dette opfyldes, kan de kun sælges til Vattenfall og Vattenfall sætter selv prisen. Altså med mindre lokalsamfundet selv får lov at udvikle deres del af projektet, vil de være stavnsbundet til Vattenfall og dermed har Vattenfall stor sandsynlighed for at naboandele ikke bliver solgt, hvorved Vattenfall sikre sig ejerskabet af også de andele, der lovmæssigt skulle have været gået til lokalsamfundet  

Vi ønsker at minde kommunens embedsfolk og politikere om, at jeres eneste opgave er at sikre jeres borgers basale behov. En del af denne opgave er rigtig nok at sikre at vores samfund bliver CO2 neutrale, men I kan ikke løfte den opgave alene, uden vi som borgere engagerer os i processen.  Og vi som borger vil kun acceptere energiplanlægningen, hvis den er udført ansvarligt i samråd med lokalsamfundets værdier og behov og ikke imod lokalsamfundets ve og vel. Det er jeres opgave ikke at svigte jeres borgeres ønsker og behov, men derimod at forstå dem og støtte os.

Vi håber, at dette initiativ fra vi borgere i Nørrekær Enge, vil være starten på et godt og frugtbart samarbejde med Vesthimmerland og Aalborg kommune.


Politikere burde have været mere synlige

4. juli 2016: Lærere på Strandby Skole skriver:

Så blev der i Vesthimmerland Kommune nedlagt 3 landsbyskoler. Vi som var med, har haft en meget følelsesladet tid. Det er aldrig rart at nedlægge noget som fungerer. Men sådan skulle det jo være.

På Strandby Skole har vi forsøgt at køre på, med "fuld skrue" til det sidste. Således har vi holdt lejrskole for alle elever, musikfestival, udflugtsdag og kæledyrsdag. Sidste skoledag var også en "hård nød at knække". Det er hårdt for både børn og voksne at sige farvel til et sted hvor man har mange gode minder. Følelserne fik da også frit løb.

Det er heldigvis lykkedes for vores dygtige skoleleder at få genplaceret det meste af personalet. 3 lærere har valgt at forlade lærergerningen, efter mange års virke.

Efter at beslutningen var taget i kommunalbestyrelsen, har der dog fra beslutningstagernes side, været meget stille omkring afviklingen af skolerne. Det ville have "klædt" politikerne at  været mere synlige og interesserede i processen. Man kunne måske have forventet at der fra politisk hold var nogen som kom på skolen og takkede personalet for veludført arbejde. Der er immervæk udført mange årsværk på de nu lukkede skoler

Det ser heldigvis ud til at der på alle 3 skoler, fortsat vil være skoledrift i form af friskoler. Der er gjort et fantastisk stykke arbejde med at få disse skoler etableret. Friskolerne ønskes held og lykke fremover.


Her og nu beslutning om Ulstruplund

20. juni 2016: Inger Nielsen (V), medl. Af børne- og skoleudvalget i Vesthimmerland skriver:

På byrådsmødet torsdag den 16. juni i Vesthimmerland skulle vi tage stilling til udnyttelse af Ulstruplund. Der er blevet udarbejdet et idekatalog, kataloget indeholder et` forslag til udnyttelse af det tidligere plejehjem i Hornum. Den del af forslaget som omhandler flytning af børnehave til det tidligere plejehjem, kunne Venstre ikke stemme for. Vi synes både skole og børnehave vil få langt bedre forhold, ved at placere børnehaven på skolen.

Et flertal i byrådet besluttede at børnehaven i Hornum skal placeres i det tidligere plejehjem. Nogle af begrundelserne lød således, det er den bedste løsning her og nu, og det er for dyrt at have Ulstruplund til at stå tom, og at Hornum har ventet i mange år, på at få en afgørelse på børnehavens fremtid.

Ulstruplund skal sammen med børnehaven rumme CKA (aktivering af kontanthjælpsmodtagere) og en del at socialudvalgets opgaver.

I Venstre ønsker vi ikke, at Ulstruplund skal stå tom, vi havde gerne set nogle flere forskellige forslag og beregninger på udnyttelse af Ulstruplund. Vi synes denne her beslutning viser en her og nu beslutning, en beslutning der er taget alene for at løse problemet ” tomgangsleje og udnyttelse af Ulstruplund ”


Vesthimmerland har gode tilbud til borgere med psykiatriske diagnoser

17. juni 2016: Ulla Skov (K), næst fmd. i Handicaprådet og medl. af sundhedsudvalget, skriver:

Foranlediget af læserbrev d. 8. juni i Vesthimmerlands avis, afsted kom der nogle tanker, om tilbud til borgere med handicap, såvel fysiske som psykiske handicaps.

I Handicaprådet har vi lige holdt møde med en tilgængelighedsrevisor, som bl.a. har til opgave, at sikre tilgængeligheden for vore borgere med handicap. Det kan f.eks være nedsænket fortove, noget der syntes ligetil, men der er mange forhold der skal tages i betragtning. Det, at være stærkt svagseende eller blind kræver, der er en anden belægning på et nedsænket fortov, ellers har den blinde ikke mulighed for at orientere sig.

Gundersted Købmandsgård inviterede fornyeligt til en informations aften. Gundersted Købmandsgård samarbejder med beskyttet værksted. Her arbejder brugerne med at lave brænde og betjening i butikken til stor glæde for Gundersteds lokalområde. Det kan lade sig gøre, grundet St. Ajstrup Brugs har et formidabelt samarbejde med Købmandsgården.

Vesthimmerlands kommune har indgået et samarbejde med Regionen, hvor der bliver forskellige tilbud til borgere med psykiske handicaps. Her er tilgængeligheden naturligvis også tænkt ind, således også borgere i kørestol.

Vi har også et Psykiatrisk akut tilbud i Aars som mener jeg vi også kan være stolte af. Det skal gerne komme til gavn for borgere med en psykiatriske diagnoser der f.eks kan undgå en indlæggelse på psykiatrisk sygehus.
Jeg mener, imodsætning til skribenten i læserbrevet, at vi har en vifte af gode tilbud, til netop denne gruppe borgere, som både er rummelige og har højt til loftet.


 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!