Tirsdag d. 20. februar 2018 - Årgang 13

En stor omvej til politikerne

3. februar 2018: Morten Mejdahl, byrådsmedlem for Venstre i Vesthimmerland, skriver:

Da N.J. Kruuse fra Løgstør har inddraget mig i sit læserbrev ”Naivt som en sæbeopera”, vil jeg gerne uddybe, hvad jeg mener om SF´s forslag; ”Borgerdrevne forslag i byrådssalen”.

Jeg er af den opfattelse, at vi her til lands har gode muligheder, for at ytre os om – og deltage i - det som sker i vort samfund.

Vi har alle ret til eksempelvis at skrive et læserbrev, når vi føler trang til det. Vi kan være aktive deltagere i mange forskellige høringsprocesser. Enhver har mulighed for at henvende sig direkte til os, som folkevalgte, i kommunalbestyrelse/byråd med et forslag som ønskes behandlet. Man kan selvfølgelig også melde sig ind i et politisk parti med mulighed for indflydelse ad denne vej.

SF´s forslag går ud på, at man som borger kan stille et forslag som byrådet efterfølgende SKAL drøfte(og ikke nødvendigvis beslutte). Men for at få forslaget frem til politikerne skal der indsamles underskrifter. Intet er besluttet, men tallet 784 er nævnt som antallet af underskrifter der skal til, for at få forslaget frem(784 svarer til det gennemsnitlige antal stemmer der er afgivet pr. mandat ved seneste kommunalvalg).

Hvis almindelige henvendelser til politikerne - som vi kender til på nuværende tidspunkt - ikke vækker interesse tror jeg næppe en tvangs-drøftelse giver den store gevinst. Jeg ser en underskriftsindsamling i den nævnte størrelse som en stor omvej til politikerne.


Støtte til parallelmotorvej langs  hovedvej 13

2. februar 2018: Svend Jørgensen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, skriver:

Borgmester Per Bach Laursen har i forskellige indlæg i diverse medier nævnt, at han vil arbejde for, at den nye jyske parallelmotorvej (også kaldet Hærvejsmotorvejen) kommer til at følge nuværende hovedvej 13, så sammenkoblingen med E45 sker ved Sønderup. I stedet for -som planerne er nu- en sammenkobling ved Hobro.

Jeg vil rose borgmesteren for, at han dermed fortsætter den linje, som tidligere borgmester Knud Kristensen og den konservative gruppe i byrådet har fulgt i flere år. Hidtil har de konservative i Vesthimmerland stået temmelig alene med ønsket om en linjeføring til Sønderup. Det har vi ikke mindst i Regionen og i de øvrige nordjyske kommuner.

Det må ellers være oplagt for enhver, at stort set alle nordjyske kommuner vil have fordel af denne linjeføring, når det gælder fremkommelighed, erhvervsmæssig udvikling, vækst og tilflytning.
Jeg håber meget, at Per Bach Laursens bestræbelser vil kunne ændre holdningen i både de øvrige nordjyske kommuner og i Regionen, samt naturligvis også i regeringen. Den konservative gruppe i byrådet vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte borgmesteren i denne sag, og vi vil gerne opfordre til, at han hurtigst muligt inviterer transportministeren og hele trafikudvalget til møde om sagen på rådhuset i Aars.

Den konservative gruppe har tidligere drøftet motorvejen og infrastrukturen med direktørerne fra flere store lokale virksomheder, og jeg er sikker på, at de også gerne deltager i de videre drøftelser, idet fremkommelighed er afgørende for, at de kan drive deres virksomhed.

Vi er overbeviste om, at en ny motorvej så tæt på Vesthimmerlands Kommune som muligt vil være af afgørende betydning for en positiv udvikling i hele kommunen og i hele Regionen.


Naivt som en sæbeopera

2. februar 2018: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

​Byrødderne i Vesthimmerlands Kommune var på et møde stort set enige om, at viceborgmesteren skal være et klon af borgmesteren. Det kom klart til udtryk under et byrådsmøde hvor viceborgmester Theresa Berg Andersen SF tilkendegav, at hun og de øvrige SF´ere ikke kunne gå på kompromis ved økonomisk at støtte en tilbagevenden af golfturneringen Made in Denmark hvilket de klart havde meldt ud under valgkampen i 2017.

Her sluttede farcen imidlertid ikke. Et forslag fra SF gående ud på mere åben- og imødekommenhed fra byrådet, således at borgerne i større grad end tidligere kunne føre deres spørgsmål og meninger til torvs, blev af V modtaget med stor lorenhed velsagtens fordi forslaget kom fra SF og ikke V!!!!

Venstres Morten Majdahl brillerede især ved at påpege, at man jo blot i stedet - og imod betaling forstås kunne melde sig ind i et politisk parti! Morten Majdahl mestrede ved den lejlighed til perfektionisme den ellers vanskelige disciplin det er at ytre sig med den legemsdel, der er nærmest himmelen når man plukker jordbær!

Jeg er overbevist om, at Morten Majdahl kan låne Danmarks Riges Grundlov på biblioteket!!

Jeg troede, at den årrække, hvor byrådet nærmest fremstod som en kedsommelig sæbeopera, som trak mange og lange skandaløse overskrifter i medierne efter at valget i 2017 var historie - eller???


Placering af akuthelikoptere

29. januar 2017: Mogens Ove Madsen, regionsrådsmedlem (A), Fladhøjvej 14, 9600 Års, skriver:

Det er endnu ikke helt klart, hvordan beslutningen om en permanent placering af den fjerde lægehelikopter og eventuel overvejelse af de eksisterende helikopterbasers placering skal være. Der er dog tale om en statslig aktivitet, men man vil forhåbentlig høre de tre regioner i Jylland, hvor tre af helikopterne skal placeres.

Med den ekstra helikopter, som kom til ved det seneste finanslovsforlig, er det under alle omstændigheder relevant at se på det samlede akutberedskab. Det vigtigste er at sikre en optimal udnyttelsesgrad og effektiv helikopterdækning af hele landet med fire helikoptere.

En analyse heraf er tiltrængt. I dag er det kendt, at lægehelikoptere bliver aflyst undervejs i op mod en tredjedel af turene. Ambulancepersonale eller akutlægebiler kommer jævnligt først og vurderer om en patient kan få tilstrækkelig hjælp uden brug af lægehelikopteren. I andre tilfælde er patienten ikke så syg som først antaget.

Mere end hver tredje flyvning går til patienter med symptomer på hjerte/kar sygdomme. Andre store grupper er patienter med symptomer på blodprop eller blødning i hjernen og patienter med svær tilskadekomst f.eks. efter trafikulykker.

Der er netop igangsat et forskningsprojekt ved Præhospitalet i Region Midtjylland. Det ville have været godt, hvis dette projekt havde været igangsat tidligere.

Lægehelikopterne sendes ud fra regionernes fem vagtcentraler. Her foretages vurdering af, om der er en tidsgevinst i forhold til at transportere patienten til specialiseret behandling eller få en læge ud til patienten.

Og i denne sammenhæng er det selvfølgelig afgørende, hvor de 3 helikoptere i Jylland vil blive placeret. Derfor bliver et kommende analysearbejde vigtigt. I øjeblikket er der helikopter anbragt i Skive og Billund. Måske vil der være basis for at flytte én helikopter tættere på Nordjylland og rykke Skive-basen tættere på Midtjylland og overveje om Billund fortsat kan klare resten.


Lille opråb til alle foreninger mv. i Løgstørområdet

26. januar 2018: Indsendt af Lone Ambjørn på vegne af Løgstør Bosætningsforening:

I bosætningens interesse generelt og mere specifikt med tanke på medarbejdere fra 'Mærkning Danmark', der måske netop i denne tid via diverse digitale medier prøver at danne sig et indtryk af, hvad Løgstørområdet har at byde på bl.a., hvad angår foreningslivet, har Løgstør Bosætningsforening to opfordringer til alle foreninger, klubber, sammenslutninger mv. i området.

Kommunens Foreningsportal: registrering, opdatering og formålsbeskrivelse
Foreningsportalen er et opslagsværk, hvor alle foreninger i Vesthimmerlands Kommune har mulighed for at præsentere sig. Her kan nuværende, nye og potentielle borgere se, hvilke foreninger, klubber mv., der er i den by eller det område,  der er af interesse for dem. Og det er uanset om det er idræt, spejdere, frivilligt socialt arbejde, patientforeninger, borgerforeninger mv.

Problemet er, at 1) en del foreninger, klubber mv. bl.a. i Løgstørområdet ikke er registreret på VHK's Foreningsportal, at 2) data ikke altid er opdaterede, og 3) at det dertil indrettede felt til beskrivelse af formålet med den pågældende forening ikke er udfyldt. Sidstnævnte er ikke mindst et problem i de tilfælde, hvor man ikke umiddelbart ud fra en forenings navn kan gætte sig frem til, hvad dens formål er, eller hvem den henvender sig til. Det sætter brugeren af Foreningsportalen i den situation, at man enten på forhånd mister interessen for en givet forening eller skal bruge tid på selv at fremsøge den pågældende forening på nettet. Og netop tid til den slags, det har den moderne bosætter ikke, når der ofte skal investeres tid i at pendle ifm. arbejde for at kunne nyde det privilegium, som det er, at bo vores smukke område.

Opdatering af web- og facebooksider
I forlængelse af ovenstående, vil Løgstør Bosætningsforening også opfordre til, at foreninger, klubber mv., der enten har en webside, Facebookside eller begge dele, sørger for at informationerne er opdaterede.  Manglende opdateringer sender, som bekendt, nogle lidt kedelige signaler udadtil, og det er synd for både foreningen selv og for brugeren. Så en opdatering vil være en win-win-situation for begge parter. I øvrigt kunne det også være en venlig og imødekommende gestus, at foreningerne på forsiden af deres websider skrev en lille velkomsthilsen til de forhåbentligt kommende borgere fra 'Mærkning  Danmark'.

Der synes at være lagt op til, at 2018 kunne blive opstarten på en intens indsats for bosætning bl.a. i Løgstørområdet. Til kommunevalget var der ikke en politiker, der ikke havde bosætning på sit program, og VHK er i gang med en udmøntning af en bosætningsstrategi efter deltagelsen i den store kampagne 'På forkant' i perioden 2014-2017.

Ovenstående er forslag til en mindre indsats i den store sammenhæng. Ikke desto mindre er der tale om en indsats, som potentielle tilflyttere og nyligt tilflyttede vil sætte stor pris på, og som på samme tid er til fordel for foreningerne selv.


Skolerenovering og de gode intentioner

19. januar 2018: Jimmy Støttrup, Løgstør, skriver:

Nu er det ikke fordi at undertegnede har for vane at forfatte lange læserbreve og på den måde lade min utilfredshed komme til udtryk, men efter at have læst at forslaget om en ny skole er taget af bordet kan jeg nu ikke lade være med at komme med en lille ”hyldest” til de gode intentioner.

Gode intentioner er grundlæggende en dejlig ting og noget som specielt i januar fylder meget. Folk køber løbesko med de bedste intentioner om at løbe både halve og hele marathons mens andre har intentioner om at besøge deres elskede svigermor lidt oftere osv. osv. Nu går det bare ofte med gode intentioner som med brugsen i en åbnet 1 ½ liter sodavand…… Den fiser ud efter et stykke tid.

Men lad os hoppe tilbage til tirsdag d. 21. november som var dagen for kommunalvalget. Jeg var en af dem som spændt sad og fulgte med på TV og ventede på hvorvidt der kom en rød eller en blå borgmester ud fra mødelokalet i Messecentret. Forud var gået en valgkamp hvor der ikke var blevet sparet på de gode intentioner fra de opstillede politikere. For folk med brændeovn var ugerne op til valget en fest, idet avisen var udvidet med adskillige sider så der var plads til alle læserbrevene og på Facebook blev man nærmest spammet til med opslag og videoer hvor de gode intentioner fik frit løb. De lokale politikere ville nærmest gå gennem døden for Løgstør og byens borgere. De ville kæmpe for de ældre og de unge, de tykke, de syge, de tyndhårede og dem som holder med Arsenal.

Ja, de gode intentioner var der nok af og derfor var jeg også fortrøstningsfuld da jeg før jul kunne læse på lokaltindblik at en initiativrig gruppe var kommet med et modspil til beslutningen om at renovere Løgstør Skole. Her havde jeg forventet at se de gode intentioner blive foldet ud og at man i hvert fald havde fået parkeret beslutningen omkring skolerenoveringen så man kunne sikre sig at der blev taget en rigtig beslutning.

Men hvor var læserbrevene og de viljefaste opslag på Facebook? Hvor var udmeldingerne om at man selvfølgelig skulle se på ”Skolesagen”? I starten tænkte jeg at Julefreden, andestegen og de brunede kartofler nok lige skulle fordøjes inden kampen for den rigtige skolebeslutning skulle tages. Men dagene gik og ikke et eneste kvæk kom der og så kunne man i den forgangne uge læse at forslaget om en ny skole var fejet af bordet. Tilbage sad man så med en udbredt skuffelse og en følelse af at det godt nok ikke varede lang tid før de gode intentioner fra valgkampen var pist borte.

Nu skal jeg med det samme erkende at jeg ikke kender sagens detaljer, men set udefra virker det ikke fornuftigt (indsæt evt. selv ”hovedrystende” i stedet) at begynde at renovere en gammel skole når man kan få en helt ny for ”næsten” de samme penge. Tænk sig om vi som by kunne fremvise ”Fremtidens skole”, bygget med fokus på de krav som nutidens og fremtidens undervisning stiller. Det skulle så i min verden være den første af mange nye skoler idet de gamle skoler i andre af kommunens byer også skulle udskiftes over tid. Se det havde været visionært og en investering i vores kommune.

Jeg ved godt at sognerådspolitikken hersker og at der sikkert var mange politikere fra nabobyerne som ville modsætte sig, men netop derfor skulle der også være en udtalt ambition om at skolebyggerierne skulle løftes over hele kommunen. Nu ender vi med en halv løsning, som sikkert giver bedre rammer men på ingen måder er den bedste løsning. Ja, jeg vil endda gå så langt som at kalde det en decideret forkert beslutning som vi desværre skal leve med de næste 20-30 år.

Det mindste man kunne forvente var at beslutningen var blevet sparket til hjørne, mens forslaget om en nybygning blev gennemanalyseret til bunds. Skulle resultatet blive at der vil gå et eller to år inden byggeriet af en ny skole kunne påbegyndes så var det efter min mening ventetiden værd, med mindre der da er en direkte risiko for at den nuværende skole falder sammen om ørene på eleverne.

At der ikke er nogen at de daværende politikere eller skolens ledelse for den sags skyld, som på et tidligere tidspunkt har stillet sig selv spørgsmålet om ikke en ny skole var bedre frem for en renovering er for mig en gåde, og argumenterne om at forslaget udefra kom for sent køber jeg ikke. Ja, der kan muligvis være indgået aftaler med håndværkere men det er altid muligt at komme ud af den slags. Der er selvfølgelig en smed, en elektriker, en tømrer og en murer som måske skal have en betaling for at kontrakten brydes, men skulle vi bruge 2-5 millioner på det så er det bare noget som jeg vil kalde en investering i fremtiden, i vores by og vores unge.

Tilbage står vi nu med en gammel skole som godt nok får et løft, men aldrig bliver helt perfekt. Lidt ligesom at en Skoda aldrig bliver til en Porsche uanset hvor meget maling den får. Tilbage er der kun at håbe at politikkerne genfinder gejsten og nogle af de gode intentioner fra valgkampen så vi kan få løftet vores by og kommune.


Boligudstykninger i Blære

15. januar 2018: Gitte Brændstrup, Steensvej, Blære skriver:

Kære Borgmester

Godt nytår.

Du deler i dit læserbrev på Lokaltindblik nogle af de planer du har for fremtiden i Vesthimmerlands kommune. Dette drejer sig blandt andet om boligudstykninger i Aars og Aalestrup pga stor interesse og efterspørgsel.

Her vil jeg blot minde Borgmesteren om, at der få kilometer udenfor Aars, ligger et skønt område kaldet Blære. I Blære yder indbyggerne en enorm indsats for at skabe et attraktivt område for unge og ældre, Denne indsats hjælper dog ikke meget, så længe mulige tilflyttere får at vide fra Vesthimmerlands kommune, at der ikke findes byggegrunde i Blære.

Sammenligner man antal af forespørgsler på byggegrunde i 2017 med indbyggertallet i Blære, må det være rimeligt at konkludere, at der også her har været ”stor interesse og efterspørgsel”

Så kære Borgmester hjælp os med at hæve indbyggertallet i Blære, så vi igen kan kalde os en landsby. Du kunne starte med at sætte boligudstykninger i Blære på din liste af ”andre spændende opgaver”.


Statslige arbejdspladser, parallelmotorvej og Made In Denmark-retur på borgmester-blokken

 12. januar 2018: Borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune, skriver:

Det er nu godt og vel to uger siden, at jeg kunne sætte mig i stolen som borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Det har først og fremmest været utrolig spændende, og medarbejderne har taget rigtig godt imod mig. Jeg er også blevet flot modtaget rundt i Vesthimmerland, hvilket jeg selvfølgelig er glad og taknemmelig over. Det er altid med sommerfugle i maven, at man begynder i noget nyt, og her har den positive modtagelse helt sikkert betydet meget for mig.

Med de to uger i bagagen har jeg selvfølgelig også nogle politiske ambitioner som borgmester for Vesthimmerlands Kommune. Ambitioner, som jeg allerede har taget hul på, eller vil i nærmeste fremtid.
De planer vil jeg gerne dele med jer.

Statslige arbejdspladser
Regeringen har lovet, at de vil tage hul på ”runde to” af udflytningen af statslige arbejdspladser. Den udflytning vil vi have til Vesthimmerland. Jeg har allerede diskuteret det med mit bagland, og jeg vil i nærmeste fremtid invitere mig på Christiansborg for at italesætte statslige arbejdspladser til Vesthimmerland med de ministre og ikke mindst partifæller, som har indflydelse på udflytningen af statslige arbejdspladser.

Parallelmotorvej
En anden opgave er at italesætte en ny parallelmotorvej til Vesthimmerland. Vi har i de forgangne år investeret i vores egen infrastruktur i Vesthimmerland – blandt andet med omfartsvejen syd om Aars.
Skal vi have den fulde valuta af vores egne investeringer, så kræver det, at linjeføringen til en ny parallel motorvej bliver ført omkring Vesthimmerland og sammenkoblet med E45 ved Sønderup. I skrivende stund rammer linjeføringen af den nye parallelmotorvej ikke Vesthimmerland, hvilket jeg selvfølgelig ikke er tilfreds med. Parallelmotorvejen vil skabe et endnu bedre fundament for erhverv, vækst og bosætning, hvilket vi selvfølgelig skal kæmpe for.

Made in Denmark
Så har vi også golfturneringen Made In Denmark. Den fylder allerede rigtig meget, fordi vi i Vesthimmerlands Kommune før årsskiftet besluttede, at vi ville kigge på et muligt Made In Denmark-retur i begyndelsen af i år. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg som borgmester gerne ser, at vi får Made In Denmark tilbage til Vesthimmerlands Kommune fra 2019 og i årene frem.  Vi har bestemt en stor mulighed for at få en af landets største sportsbegivenheder tilbage til vores kommune, men det kommer heller ikke af sig selv. Vi skal se på, hvad vi kan gøre som kommune for at understøtte turneringen, og så kræver det også nordjysk opbakning i forhold til økonomien. UCN i Aalborg har i en rapport slået fast, at hele Nordjylland nyder godt af Made In Denmarks tilstedeværelse i Gatten – og derfor håber jeg også, vi i fællesskab kan få turneringen tilbage, hvor den er startet og hvor vi fire gange har løftet opgaven på fornem vis.

Andre spændende opgaver
På mit borgmesterskrivebord – som er godt fyldt op efter to uger – er også et nyt svømmecenter i Aars, havneudvidelser i Løgstør og Hvalpsund, et kommunalt kasseeftersyn og nye boligudstykninger i Aars og Aalestrup pga. stor interesse og efterspørgsel, hvilket er glædeligt i forhold til at skabe grobund for positiv befolkningsudvikling.

Som I kan læse, er der nok at tage fat på som borgmester, og det glæder mig. Jeg vil slutteligt endnu engang takke for den flotte modtagelse og den tillid, som jeg har fået. 


Efterlysning i budget

10. januar 2018: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

Hvor er I henne i mange lokalpolitikere i Vesthimmerlands Kommune der op til kommunalvalget d. 21. november 2017 ikke kunne få armene ned i begejstring over bestræbelserne på at løfte Løgstør og dermed Vesthimmerlands Kommune op i superligaen, og derfor hyldede og tilsluttede sig ideen om at udvide Løgstørs nuværende marina, et projekt, der i omfang overgår tidligere tiltag, og som vil fremtidssikre såvel Løgstør som resten af kommunen. Der var da vel forhåbentlig ikke tale om noget så forældet og gabende kedeligt som valgflæsk? Nej vel!

Jeg kan med min bedste vilje ikke i Vesthimmerlands Folkeblads Budget information Vesthimmerlands Kommune 13. december 2017 øjne et eneste punkt, hvor er er afsat midler til finansiering af et så spektakulært project som en udbygget marina i Løgstør, der uden tvivl vil live vil blive et tiltag, der vil spørges hud over landets grænser, hvad vi jo ikke er forvendte med.

Gennemlæs venligst vedhæftede "Større Projecter" og sig mig, om der overhovedet er noget nyt her?

Well, det drejer sig som så meget andet om kroner og ører. Jamen så hug en hæl og klip en tå på budgettet og tilføj en passus der hedder "Udvidelse af Løgstør marine" Fremtiden vil takke jer for det!!! Og så glæder det mig, at private investorer vil tage handsken op, og ikke kræver livrem og seler!!!


 

Made in Denmark

9. januar 2018: Henrik Dalgaard, gruppeformand for Konservative, Vesthimmerlandm, skriver: 

Made in Denmark 2019 i Gatten og i årene fremover skal have én af byrådets største prioriteringer i første kvartal 2018.

Allerede i disse måneder sidder arbejdsgruppen omkring Made in Denmark og kigger ind i 2019. Det er et kæmpe arbejde at sikre finansiering af en af Danmarks største sportsbegivenheder, nemlig golfturneringen Made in Denmark.

I år skal turneringen afvikles i Silkeborg, og det ønsker vi dem alt mulig held med. Men når det er sagt, mener jeg også, den hører hjemme i Vesthimmerland. Vi har været med til opstarten og skabelsen af et helt uvurderligt brand og fyrtårn i Vesthimmerland.

Derfor har jeg bedt vores konservative økonomiudvalgsmedlemmer om at få sagen på dagsordenen, allerede på førstkommende møde. Det er utrolig vigtigt, at borgmesteren får et forhandlingsmandat, når der skal drøftes økonomi med ”Dyne Larsen”. Jeg ved godt, at flere tænker, han kan da selv betale, men sådan virker verdenen bare ikke. For dem som kender ham  ved, at sådan virker det SLET ikke.

Det er en hastesag, fordi vi står over for to byrådsseminarer de kommende tre måneder, og der ligger vi spor ud for de kommende år.

Bosætning og branding er med sikkerhed også et nøgleord de kommende fire år, og derfor er det også vigtigt, at vi ved, hvor vi står i fremtiden omkring Made in Denmark. Vi har haft stor held med branding, med Made in Denmark som omdrejningspunkt og den chance skal vi ikke lade gå fra os de kommende år.

Og fra den konservative gruppe er vi ikke i tvivl. Made in Denmark generer mange millioner til vores kasse i Vesthimmerland og hele Nordjylland. Så mon ikke byrådet kan samles om 2-3 millioner i tilskud. Vi mener på ingen måde, at vi skal på et niveau, som Silkeborg kommune giver, men mindre bør også kunne gøre det. Så er det jo op til Lars Larsen, hvor meget han brænder for at få turneringen tilbage til Himmerland.

Vi ønsker også sideløbende at klæde vores regionspolitikere på, så vi får dem på banen igen sammen med visit Nordjylland.


Decentral service til borgerne

  9. januar 2018: Kirsten Moesgard, byrådsmedlem for VestHimmerlandsListen, skriver:

Jeg var en blandt mange, der havde brug for at skulle betjenes i borgerservice på rådhuset i Aars første arbejdsdag efter nytår. Der var også mange andre, som havde et sådan ærinde. Så vidt jeg kunne skønne, kom der borgere fra hele kommunen denne dag.

Nogle gik igen med uforrettet sag, fordi køen efterhånden var lang. Nogle var beklemte ved at indtaste cpr-nr., fordi andre kunne kikke med.

Da jeg endelig kom frem til skranken, blev jeg mødt med imødekommenhed og god service. Men optakten ved skærmen og den lange ventetid var ikke optimal, og det må der gøres noget ved.

Vi er en meget stor kommune i areal, hvor vi også har en decentral administration. Det bør vi benytte os af ved at gøre det muligt for borgerne at kunne få pas, kørekort og andre små services ordnet også i Løgstør, Aalestrup og Farsø, så unødvendig kørsel  og spildtid for borgerne undgås. 


Borgere skal kunne stille forslag i byrådet

4. januar 2018: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF, skriver:

Borgerne i Vesthimmerlands kommune skal inddrages mere i den politiske proces. Vejen til byrådet kan være lang og besværlig, når man som borger opdager noget, man  vil have ændret på. Det vil SF lave om på.

Mange borgere ligger inde med gode ideer og konkrete løsninger. Dem skal vi have mere i spil. SF har derfor foreslået, at borgerne skal have mulighed for at stille borgerdrevne forslag, som kommunalbestyrelsen skal behandle på lige linje med de forslag, de folkevalgte selv tager op i byrådet.

Derfor vil vi arbejde for, at vi i Vesthimmerlands Kommune indfører borgerdrevne forslag, hvor borgerne får mulighed for at få fremsat forslag direkte i kommunalbestyrelsen. Det skal blot kræve, at borgerne indsamler et antal underskrifter.

Initiativet kendes allerede i flere kommuner idag, og som noget nyt i Folketinget. Forslaget vil give borgerne mulighed for at skabe konkrete forandringer i nærmiljøet og styrke demokratiet. Det vil styrke udviklingen af vores kommune, hvis borgerne får bedre mulighed for at pege på, hvor der er problemer og komme med løsningsforslag.

Vi håber derfor, at resten af kommunalbestyrelsen vil bakke op om, at borgerne får direkte mulighed for at stille politiske forslag. Sådan kan vi være med til at sikre lokaldemokratiet, øge borgerinddragelsen, og samtidig sørge for at politikerne får en bedre fornemmelse af borgernes ønsker.


Nye møller betyder færre møller

  5. december 2017: Michael Simmelsgaard, landechef i Danmark for Vattenfall, skriver:

Tillykke til Danmark med et godt kommunalvalg. Vi har en god demokratisk kultur, hvor vigtige emner bliver diskuteret livligt lokalt. Vindmøller har været oppe mange steder. Det er godt. Det lokale engagement er afgørende, når Danmarks klimamål skal føres ud i livet.

Også tillykke til de mange nyvalgte og genvalgte politikere. I får afgørende indflydelse på Danmarks grønne omstilling de næste fire år. For efterhånden som vedvarende energi som landvind kan klare sig uden støtte, bliver det politiske engagement i kommunerne endnu vigtigere for ikke at sige helt afgørende for udbygningen af vedvarende energi.

Her er det værd at være opmærksom på et par ting. Vindmøller er også investeringer i lokalområdet. Når Vattenfall går ind i et område, er vi der på den lange bane. 20 år og gerne mere. Og de næste par år står vi klar til at investere over to milliarder kroner i Nord- og Vestjylland alene.

Det er gode investeringer, der også kommer lokalområdet til gode. Erfaringen viser, at over 30 procent af investeringerne bliver i området og lander hos blandt andet lokale entreprenører. Samtidigt er det i alle vores projekter muligt for lokale borgere at blive medejere af møllerne.

Det er også vigtigt at huske, at nye møller betyder færre møller. Hvis vi erstattede alle vindmøller i Danmark med nye, ville vi kunne undvære fire ud af fem og få samme mængde vedvarende energi.

I Vattenfall gør vi alt, hvad vi kan, for at finde de bedste placeringer til vores møller. Det skal naturligvis blæse, men det skal også være der, hvor færrest bliver generet. Og vi bestræber os på at have så langt som muligt til naboer – som oftest langt ud over de lovfastsatte krav.

Så kære lokalpolitiker, tak for det store engagement. Vi ser frem til samarbejdet om at gøre Danmark grønnere.


K smager sin egen medicin

4. december 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF, skriver:

SF siger en stor TAK for vores 1914 stemmer. At jeg opnåede 1250 personlige stemmer og dermed det 3. højeste personlige stemmetal i Vesthimmerland, er jeg meget taknemmelig og ydmyg overfor. Vi lover at kæmpe alt hvad vi kan, for et rødere og blødere Vesthimmerland, præget af fællesskab, lighed og omsorg.

Men det er også nærliggende, at kommentere på de konservatives evaluering af valget. Når K ikke blev inviteret med til konstitueringen trods et flot valg, så svarer det til at smage sin egen medicin. For fire år siden stod SF i samme situation. Med en fremgang i 2013 på 50% stod SF med hele 4 mandater i byrådet.

Men borgmester Knud Kristensen og hans partifæller inviterede alle, undtagen SF og Radikale, med til forhandlingsbordet på forhandlingsnatten. Vi havde ikke så meget som en kort ordveksling om, hvad vi kunne bidrage med. Ikke engang den d'hondtske metode havde borgmesterpartiet styr på, så det kom som en overraskelse dengang, at SF havde krav på plads i kommunens økonomiudvalg.

Derfor er det meget svært at tage Konservatives klagesang alvorligt i disse dage. Beklager.

Til gengæld kan jeg klart sige, at vi glæder os til et bredt samarbejde de næste 4 år - et bredt samarbejde som kommer hele kommunen til gavn.

Vi glæder os til at samarbejde – også med de konservative. Men medynk og medlidenhed får I ikke fra SF. Tillykke til alle de valgte vi glæder os til samarbejdet. 


Jeg taler om fremtiden

  25. november 2017: Kirsten Moesgaard, byrådsmedlem for VestHimmerlandsListen, skriver:

”Sæt dig venligst ind i sagerne inden du kommer med gode råd”, siger Pia Buus Pindstrup til mig.

Hvis jeg nu var lige så ”frisk” i replikken, så kunne jeg side:  ”Læs først det grundigt igennem, du vil kommentere på”. Det, jeg tager udgangspunkt i, er Regeringens udspil ”Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med”, der blev præsenteret af beskæftigelsesministeren og innovationsministeren den 15. november 2017.  

Regeringens udspil består af 5 grundelementer: Færre og mere enkle proceskrav – Ens regler på tværs af målgrupper – Flere digitale løsninger – Forenkling af den økonomiske styring – Fokus på kommunernes resultater.

Til dette er KL (Kommunernes Landsforening) kommet med et indspil, der går på, at hovedparten af reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler.  Der skal kun være få særlige regler for fem hovedmålgrupper.  Borgerens Min Plan skal være omdrejningspunktet for indsatsen. Det individuelle kontaktforløb og reglerne om tilbud skal forenkles.

Så, Pia, det har såmænd ikke noget at gøre med, om jeg ”gider” eller ”ikke gider” sætte mig ind i, hvad der foregår i jobcentret, som du udtrykker det. Jeg taler om fremtiden og de nye regler, der er på vej.  Ikke om fortiden.


Magtpolitik frem for demokratisk politik

24. november 2017: Karin Møller, Postbakken 18, 9640  Farsø, skriver:

Først et stort tillykke til alle med valget til kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands kommune.
Som trofast socialdemokrat gennem 45 år, glæder det mig at socialdemokratiet har haft et rigtigt flot valg.
Dog måtte jeg med underen på valgaftenen se, hvordan venstre (som havde købt sig til 2 ekstra mandater) inviterede alle partier til forhandlingsbordet, bortset fra de konservative.  Med endnu større underen kunne jeg senere se hvordan de enkelte poster var fordelt. 

Det rokkede så meget ved min opfattelse af demokrati,  at jeg valgte at google ordet. Demokrati stammer fra det græske: demos kratos, hvilket betyder folkets magt. Samtidig kunne jeg også se at både teoretikere og politikere har forskellige opfattelser af hvordan man tolker ordet demokrati.
Er der mon en klog socialdemokrat eller SF’er, fra rød blok, der kan forklare mig, hvordan i tolker ordet. Jeg må have misforstået noget, når jeg forundres over, at kommunens største parti holdes udenfor. Deres spidkandidat fik mere end dobbelt så mange personlige stemmer som venstres spidskandidat, som fik næst flest. 
Ca. ¼ af kommunens borgere har tilkendegivet at de har fuld tillid til både Knud Kristensen og de konservative.  Er det ikke tankevækkende, at en lille flok folkevalgte gør sig til dommer og tilsidesætter  så mange vælgere.

Jeg får en dårlig mavefornemmelse, når jeg  opleve der bliver ført magtpolitik frem for demokratisk politik. Demokrati handler for mig om at arbejde sammen på tværs og sammensætte en så bred vifte som muligt. Politisk uenighed er èn ting, men at blæse på ¼ af vælgerne er noget ganske andet..
Om der på den lange bane er truffet det rette valg vil vise sig om blot 4 år. Måske er der andre af jeres kernevælgere der som jeg har fået rokket ved deres opfattelse af DEMOKTATI.

Et godt råd: undlad at annoncere jeres under bordet aftaler på facebook.


En undskyldning er på sin plads

23. november 2017: Chris Hendriksen Severinsen, formand for Løgstør Idrætsforening, skriver:

I kølvandet på en opdatering på vores forenings Facebook side søndag aften, vil jeg gerne benytte anledningen til at bringe en undskyldning til vore støtter, medlemmer, frivillige og alle andre med tilknytning til Løgstør Idrætsforening.

Løgstør IF er taknemmelige for det arbejde de lokale politikere har gjort i.f.t. at få realiseret og afsat midler til flytning af boldbaner m.m. som det mest nærliggende eksempel på den velvilje vi har set i LIF. Det samme er jeg, og opslaget i søndags er jeg ked af gav anledning til det modsatrettede.

Jeg er meget ked af den besked og den tolkning der røg ud i forbindelse med opslaget, og det fik desværre en større konsekvens og omtale end jeg nogensinde havde forestillet mig. Jeg lavede en fejl og den håber jeg fremadrettet at kunne rette op på. Hensigten var absolut ikke at udtrykke en støtte, som et andet lokalpolitisk talerør. Udtrykket blev dog et andet, og jeg havde ikke i mine vildeste drømme forestillet mig de reaktioner der fulgte i kølvandet af dette. Det beklager jeg dybt.

Vi har drøftet det i bestyrelsen, og anledningen til at udsende et dementi har ladet vendte på sig, alene for ikke at skabe yderligere røre på et tidspunkt, hvor timingen og indhold ikke var rigtigt leveret. Dyrt betalte lærepenge, lærte mig at timing og kontekst skal være i orden (og i hvert fald som minimum fuldstændigt indholdsmæssigt sikkert for ikke at kunne undergå fortolkning eller antydning). Måske var det rigtigt at udsende et dementi umiddelbart efter. Jeg håber at jeg med nærværende, på nuværende tidspunkt, alligevel kan nå at levere budskabet med en dybtfølt undskyldning.

LIF er en klub og forening for alle, og jeg mener vi igennem lang tid har drevet og ledt den efter meget fornuftige principper og med gode resultater. Vi forsøger i hvert fald. Søndagens udfald, var desværre et udfald for meget.

Jeg begik en fejl, og jeg har lært at man aldrig skal være for stor til at give en undskyldning når den er på sin plads. Det er på sin plads at gøre det her, så til alle (ingen nævnt og ingen glemt) undskylder jeg – og håber at vi sammen kan se fremad.

Hvis der måtte være yderligere kommentarer til dette, kan jeg træffes direkte på telefon og mail som er anført på vores hjemmeside.

Med en dybfølt og undskyldende hilsen.

Formand, Chris Hendriksen Severinsen


Svar til Kirsten Moesgaard

21. november 2017: Pia Buus Pinstrup, byrådsmedlem for Konservative, Hedevej 15, 9640 Farsø skriver:

K.Moesgaard efterlyser forenkling i jobcentret. Det er dog paradoksalt at K.Moesgaard åbentbart ikke gider at sætte sig ind i hvad jobcentret allerede foretager sig i dag. I Vesthimmerland har vi været med i frikommune forsøg af flere omgange, netop for at formindske de mange regler og love der findes på beskæftigelsesområdet.

På de enkelte sigtelinier ligger Vesthimmerlands kommune rigtig flot placeret. Både i forhold til ressourceforløb og vi ligger nummer 1 i landet i forhold til den virksomhedsrettede indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
D.5. April vedtog Beskæftigelsesudvalget at fortsætte med nogle af de gode frikommune forsøg. D. 11.oktober vedtog Beskæftigelsesudvalget at deltage i den 3. runde af frikommune forsøgene. 

Resultaterne taler for sig selv. Vi tilfører kassen godt 30 mio kr. i år. Og derudover har Beskæftigelsesudvalget bidraget med 18 mio kroner til budget 2018.

Så sæt dig venligst ind i sagerne inden du kommer med gode råd.


Ikke en socialpolitik for mig

20. november 2017: Kim Ankerstjerne Jensen, Aalborg, skriver:

Min udviklingshæmmede lillebror blev i denne uge informeret om, at hans kunst- og kreative tilbud på Limfjordsskolen i Løgstør lukkes pr. 1/1-18. Han blev i stedet - uden forudgående information til sine værger - forelagt denne seddel: Vil du nu skylle tallerkner og skrælle kartofler eller slå græs dagen lang?

Nu bor jeg i Aalborg og er afskåret fra at gøre min stemme gældende ved kommunalvalget i Vesthimmerland. Hvis det er den socialpolitik, man fører, er det heller ikke et sted, hvor jeg gad bo igen. Godt valg på tirsdag.


Løgstør IF og valget

 20. november. Uffe Bro og Per Jensen, socialdemokratiske byrådskandidater, Løgstør, skriver:

Ifølge et nu slettet opslag på Løgstør IFs Facebook-side, så har Løgstør Idrætsforening valgt at tilbyde den konservative byrådskandidat Allan Ritter en bannerplads på stadion, fordi, som der står i opslaget, “han er en af vore egne.”

I samme opslag lovprises Allan Ritter og det noteres, at uanset hvilket parti, han kommer fra “så vil vi gerne støtte en af vore egne.” Dette “vi” kan kun være LIFs bestyrelse eller dele af den, da vi ikke går ud fra at hvem som helst kan slå ting op i LIFs navn.

Vi har set de store bannere med Allan Ritter og gik da ud fra, at han har betalt LIF for at få lov at hænge der. I lyset af det slettede opslag er vi da nu bragt i tvivl.
Vi klandrer på ingen måde Allan Ritter for dette.

Derimod finder vi det dybt kritisabelt, at en upolitisk idrætsforening - der på mange områder får kommunal støtte - åbenlyst støtter en af kandidaterne i en kommunalpolitisk valgkamp.
Hvad bestyrelsesmedlemmerne mener som privatpersoner rager os en for længst bortfløjet høstblomst. Det andet er ganske enkelt ikke i orden. For at sige det mildt.

Egentlig havde vi besluttet kun at grine med sagen – også fordi vores indlæg nemt kunne blive betragtet som ”brødnid”, men vi ombestemte os på grund af alvoren i sagen.


Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej

20. november 2017: Palle Jensen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Vesthimmerland, skriver:

I et indlæg her på lokaltindblik den 17. november efterlyser Willy Møller hvordan liste A vil forklare, at vi ønsker en anden vej. Jeg vil her forsøge at forklare og svare på de spørgsmål, som Willy har stillet i læserbrevet.

For det første vil vi en anden vej, fordi Borgmesterpartiet ønsker sig skattelettelser på 0,2 %, og det vil selvfølgelig reducere indtægterne. Det ønsker Socialdemokratiet ikke, men i stedet ønsker vi at bruge pengene på at bevare og gerne øge serviceniveauet overfor eksempelvis børn, ældre og handicappede. Samtidig har Borgmesterpartiet gang på gang i de sidste 2 – 3 år ønsket besparelser på ældreområdet og handicapområdet i størrelsesorden 15 – 20 mio kr. om året.  Det er dog lykkedes alle øvrige partier i enighed at undgå disse besparelser.

For det andet ønskede vi ikke at bruge ca 100 mio kr. på en omfartsvej omkring  Aars. Det var finansieringen vi ikke var enige i, idet et forbrug af den størrelsesorden betyder nedskæringer på serviceniveauet eller nedprioritering af andre anlægsopgaver. Her tænker jeg på kommunens bygninger og anlæg/reparationer af kommunens øvrige veje, fortove, stier osv. som må udskydes på grund af finansiering af den nye vej.

For det tredje ønsker vi en ny borgmester, som udstråler troværdighed, samarbejdsvilje,  og som ønsker udvikling i hele kommunen og som kan få hele byrådet til at samarbejde til glæde for borgerne i hele kommunen.

Socialdemokratiet har i de sidste 2 års budgetter haft en stor indflydelse på resultatet, og jeg mener det tegner godt økonomisk, og jeg mener derfor ikke, at Willy Møller behøver at være bekymret for at stemme på en socialdemokrat, med mindre Willy ønsker skattelettelser og dermed store besparelser på velfærden.


Afdrag mere på kommunes gæld

20. november 2017: Jakob Dyrman, byrådskandidat for Venstre, Banegårdsvej 11, 9600 Aars, skriver: 

Der har været forbavsende stille omkring kommunens økonomiske situation i den snart afsluttende valgkamp. Morten Mejldahl fra mit eget parti er en af de få der har sat kommunens gæld til debat, og nu da et læserbrev fra Torben Thomsen har fundet vej til henholdsvis Nordjyske og i Aars Avis, samt indlæg i LokaltIndblik.dk fra blandt andet Mejdahl, er det igen genstand for debat.

Men mærkeligt nok er der ikke mange byrådskandidater, der ynder at komme med bud på, hvordan vi skal takle den stigende skattefinansierret langfristet gæld alle borgere i Vesthimmerland hæfter for!

Ifølge rapport for budgettet 2018-2021 (fra 16. august 2017) skal vi afdrage omkring 50 mio. kroner i 2018 på vores langfristet gæld. En gæld der samlet set er på omkring 900 mio. kroner. Herunder er der ca. 17 mio. kroner, der går til afdrag på den brugerbetalte langfristede gæld, mens ca. 35 mio. kroner afdrages på det lån, der kaldes for den skattefinansieret langfrisitet gæld, den del af gælden som enhver borger i Vesthimmerland hæfter for. Her er den samlede gæld på ca. 520 mio. kroner.

Ja vores økonomi er blevet bedre i Vesthimmerland, vores kassekredit er bedre end længe, men vi skal lige huske på at vores kassekredit kun er så god, at den lige lever op til kravene fra statens side. Vores kassekredit er på ca. 100 mio. kroner, og det er også tæt på det beløb staten har som krav til kommunen, så i virkeligheden lever vi bare op til gældende lovkrav. Samtidig er vi heller ikke mere sat under administration fra statens side, men helt ærligt, der hvor vi befinder os lige nu i forhold til at nedskrive gæld, så mener jeg, at vi er for uambitiøse. Vi kan sagtens sætte det årlige afdrag op.

Men hvordan skal vi så finansiere det? Først og fremmest er det bydende nødvendigt at se nærmere på kommunens administrative udgifter. Vores kommunes nøgletal foreskriver, at Vesthimmerland bruger ca. 25 mio. kroner mere på administration om året, end de kommuner vi sammenligner os med. Jeg siger ikke at vi så skal spare alle 25 mio. kroner, MEN vi kan sagtens spare et tocifret millionbeløb på vores administration. Derudover har vi set, at vi har haft et overskud på budgettet, der skulle fordeles ud her til sidst. Nu ved jeg godt, at der ikke findes en garanti for, at vi får et overskud igen, men politisk kan man jo sagtens bestemme sig for at et eventuelt overskud skal gå til at afdrage yderligere på den skattefinansieret gæld.

Og kære borgere det er NU, vi skal handle, for i en ikke så nær fremtid står vi overfor en massiv udfordring på vores ældresektor, fra 2016-2026 forventer man, at andelen af dem der er over 80 år vil stige med 40%, det er en meget stor stigning, og det er en stigning, vi kommer til at kunne mærke på vores udgifter til ældresektoren. Det er derfor, at det er så ekstremt nødvendigt, at vi handler nu. Hvis vi skal have råd til velfærd i kommunen fremadrettet, så SKAL du stemme en person ind i byrådet, der har større ambitioner end det der pt. er fremlagt fra byrådet. Derfor skal du stemme på Jakob Dyrman, for han vil arbejde stenhårdt på, at vi får et større fokus på at nedjustere den skattefinansieret gæld i kommunen, så vi er bedre rustet til den fremtid, vi går i møde.


Byrådet er borgernes tillidsrepræsentanter

19. november 2017: Per Godiksen, byrådskandidat for Liberal Alliance, Morumvej 81, 9600  Aars, skriver:

Når vi den 21. november skal vælge nyt byråd – er det vigtigt at du sætter x ved den person som har din tillid når det gælder ledelse af Vesthimmerlands Kommune, sammen med administrationen.

Det er vigtige opgaver der berører os alle, ny  Kommuneplan bliver vedtaget inden nytår af det nuværende byråd for de kommende år

Lokal planer for de enkelte byer er  rammerne for by- og erhvervslivets udvikling, lokalplaner er ofte begrænsningen som  rammer de engagerede mennesker som ønsker at etablere virksomhed eller udvide eksisterende virksomhed,  og forretning, det er vigtigt at disse lokal planer har  så fornuftige rammer at der ikke skal laves tillæg hver gang der skal ske bare lidt udvikling.  Udvidelser medfører  ofte med flere arbejdspladser som er til gavn for hele kommunen.

  Skal administrationen og byrådet hver gang med udgangspunkt i for snævre rammer give dispensationer,  er det en sikker måde at begrænse initiativ og en sikker udgift for bygherren eller kommunen, da  denne opgave  kræver mange arbejdstimer på rådhuset.

Tilpasning af lokalplaner, det opleves ofte at der laves en lokalplan bare for enkelte matrikler hvilket er en bekostelig affære som begrænser  udvikling  her i Vesthimmerland.  Det er min oplevelse at Teknik og Miljø udvalget er udvalget for de snævre interesser som plejes, det kan naturligvis også skyldes interessesammenfald i udvalget.  


Forenkling i jobscentret

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!