Fredag d. 21. juni 2019 - �rgang 14

Læserbrev af bestyrelsen for Løgstør Bådelaug fortsat:

Det står tydeligt anført med rødt i statistikken, at datagrundlaget ændres fra 2006 til 2007, hvor man ændrer den gennemsnitlige besætningsstørrelse fra 3 til 2 personer.
Det vil altså sige, at antallet af ”overnatninger” falder med 33% i statistikken, selvom antallet af gæstesejlere er præcis det samme. Det er altså ikke fordi, der er nedgang i antallet af gæstesejlere, men alene fordi datagrundlaget ændres. Dette har Søren Christiansen bare glemt, at oplyse .

Indtil 2004, var det lovpligtigt for havnene, at indberette antal gæstesejlere til Danmarks Statistik, men efter 2004 blev indberetningen gjort frivillig og skulle fremover indberettes til Visit Danmark.

Dette har tilsyneladende resulteret i, at en lang række havne, er hørt op med at indberette, og derfor mangler deres tal naturligvis også i statistikken.
I 2004, var der således 310 havne, der indberettede antallet af gæstesejlere til Visit Danmark, men i 2014, var der kun 261 havne, der indberettede. Der mangler således indberetning for 49 havne, så det er jo indlysende, at dette får en kraftig nedadgående indvirkning på statistikken.

Det er altså ikke fordi der er nedgang i antallet af gæstesejlere, men det er fordi, disse ikke længere bliver indberettet. Dette har Søren Christiansen bare glemt at oplyse.

Vi håber hermed at have rettet op på en række misforståelser, således at beslutningstagerne har et mere retvisende grundlag, når de skal træffe vigtige beslutninger om Løgstør Havn .

Bestyrelsen, Løgstør Bådelaug


Læserbrev af Søren Christiansen fortsat:

På landsplan er der ledige pladser i 60 procent af lystbådehavnene. Det viser en undersøgelse fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.
Udover de mange ledige bådpladser, er antallet af overnattende gæstesejlere i Limfjorden også faldet med godt en tredjedel de seneste tre år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
Andre artikler indenfor de senere år bekræfter tendenserne om en fritidsinteresse i tilbagegang.

En marina i Løgstør kræver, at man graver et helt nyt havnebassin og anlægger kaj faciliteter og tilhørende serviceanlæg. Forholdene gør at man ikke kan bygge ud i fjorden. Det forslag der tidligere har været skitseret vil kunne rumme omkring 50 bådpladser. Hvis det samlede anlæg som anslået koster 80 millioner, vil hver bådplads have en pris på 1,6 million. Det bliver Danmarks absolut dyreste bådpladser overhovedet.
En sådan omkostning kan en sejler-turisme i 3 måneder af året ikke forrente.

Derfor skal der bygges en række huse og lejligheder på arealet i forbindelse med havneanlægget, som skal gøre investeringerne holdbare. Priserne anslås til 2 – 2,5 million pr. bolig. Med kun ganske få pladser til større både, bliver det ikke mange velhavende bådejere, der bliver ejere af husene.

Derfor kan det ikke være for sejlerturismen marinaen skal bygges. Den rigtige årsag er nok ønsket om en bebyggelse på havnearealerne. Det er reelt nok, men så er det det vi skal forholde os til, og tro på kan realiseres. Ellers bliver marinaen kun et hul i jorden.

Løgstørs indbyggertal er fortsat faldende, og trods tilflytning fra omegns landsbyerne, falder også beskatningsgrundlaget.

Hvad skal vi i stedet?

Vi skal først og fremmest erkende at turismen er Løgstørs fremtid.

Da vi i 2005 tog initiativ til markedsføringen af Løgstør, var der flere forslag på bordet. Vi blev dog hurtigt enige om, at det ikke gik med at brande byen som den med ”den vidunderlige natur”,” det gamle købstadsmiljø”, ”byen ved fjorden” og lignende for slet ikke at tale om ”Limfjordens gastronomiske hovedstad”. Det var nødvendigt at finde et særpræg, der var unikt og kun vores. Noget som andre byer ikke kunne kopiere. Vi valgte muslingen. Den hører sammen med Løgstør, og det har virket. I dag er Løgstør ”Muslingebyen”. Løgstør er godt på vej som en turistby, og det er det, vi skal leve af i fremtiden.

Frederik d. 7`s kanal et helt enestående klenodie, og det er kun Løgstør, der har det.

Vi skal have lukket kanalen op. Det vil kunne blive en af de allerstørste turist attraktioner i Danmark.
Derfor skal vi i kommunalt regi hjælpe Limfjordsmuseet med at realisere åbningen af kanalen.

Inviter gamle træskibe til en gratis kajplads i den indre kanalhavn, ”Museumshavnen”. Bådværftet kan tilbyde vedligeholdelse og reparationer. Lav et Nyhavns miljø langs kanalen fra den hvide bro og til museet.
Udvid restauranterne ved havnen, så de har bedre muligheder for at få en sund og overskudsgivende forretning. Opstil i sommer tiden flere træhuse eller telte, hvor der sælges brugskunst, kunst og andet fra byens forretninger samt diverse ”street-foods” som i Aarhus, Aalborg og København.

Byg ved Kunsttorvet et dokumentationscenter for muslinge- og østers fiskeriet i Limfjorden på 250 m2. Det må kunne finansieres af fonde, sponsorer samt et lån i kommunekredit. Brug 50-75 m2 til dokumentationscenteret og indret en café og et fiskeudsalg i resten. Gør vi det på den måde kan vi give en fiskehandler en forpagtningsaftale på så favorable vilkår, at der kan opbygges en holdbar forretning.
Luk evt. Fjordgade ved Kunsttorvet.

Skab det helt specielle miljø, der kan etableres langs den kanal, som kun Løgstør har, og flyt så ikke de havne relaterede aktiviteter væk fra den historiske bydel.

Lav ved Lendrup, og i bugten øst for rensningsanlægget, et simpelt sommerbassin til de ventende både, der skal igennem kanalen. Selvom det blæser er det ikke nødvendigt med en særlig beskyttelse i sommerhalvåret, når man ligger for svaj. Skift ensretningen i kanalen hver fjerde time, så bruger de ventende både penge i byen.

Og så har vi industri arealerne ved havnesmeden og fiskefabrikken? Lav en fjordpark og byg nogle fantastisk beliggende boliger uden en havn. Etabler evt. en sommer campingplads og flyt autocamperne dertil. Etabler en bedre indfaldsvej til centrum og parkeringspladser på banearealet til de mange nye turister, der kommer og til de nye forretninger der kommer, når byplanen er blevet ændret.

Kort og godt, gør igen det som ingen andre kan. Lad Løgstør fortsat være noget helt særligt og anderledes, så vil byen vokse sig større og smukkere.

Hvis vi vil, kan vi give Løgstør en af Danmarks største turistattraktioner. Og det til samme pris som den marina, der risikerer om nogle år at ligge hen som et fejlslået projekt.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!