Fredag d. 15. januar 2021 - �rgang 15

Det er ikke så ringe endda

Læserbrev: Gitte Lopdrup. regionsrådsmedlem (B), Region Nordjylland, skriver:

Torsdag d. 10. oktober blev der i de sene timer indgået budgetforlig for 2020 i Region Nordjylland og budgettet blev endeligt godkendt ved regionsrådsmødet tirsdag d. 29.10.

Alle gruppeformænd deltog i forhandlingerne med en velvillighed i forhold til at finde gode løsninger, og med et håb om hver i sær at få sat en retning som vi kunne se os som en del af.
Jeg gik ind til forhandlingerne med en række radikale fokusområder, som jeg præsenterede forslag og løsninger indenfor. De radikale fokusområder er; lighed i sundhed, forebyggelse, værdi for patienten og patientinddragelse, samarbejde såvel internt i regionen som eksternt med kommuner og almen praksis, og det er arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse af personale, samt klima og miljø.
De radikale forslag blev mødt positivt af de øvrige forhandlingsparter og det lykkedes derfor at få sat en lang en række radikale aftryk.

For det første er jeg er meget glad for, at vi prioriterede at give psykiatrien et tiltrængt løft på 11 mio, så vi nu med F-ACT teamsene kan sikre bedre overgange mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri og ansætte medarbejdere med brugerbaggrund. Vi skruer også op for kapaciteten indenfor børne- og ungepsykiatrien, så vi kan få nedbragt ventetiderne indenfor området. Vi besluttede også at liaison skal udbredes til Psykiatri Nord, så man også her kan give psykiatrisk patienter et tjek for somatiske sygdomme og igangsætte behandling, hvis der opspores sygdomme. Dette kan forhåbentlig være med til at nedbringe overdødeligheden for psykiske syge som aktuelt er på næsten 20 år.
Og for at blive lidt ved psykiatrien, så glæder det mig også, at der er skrevet ind i budgettet, at vi skal ansætte mere tværfagligt personale, som med terapeutisk eller pædagogisk baggrund kan tilbyde patienterne aktiviteterne, der kan gøre dem bedre i stand til at leve deres hverdagsliv efter udskrivelse. Det håber jeg kan få en positivt afsmitning i form af færre genindlæggelser samt færre selvmordsforsøg efter udskrivelse.

I forhold til lighed i sundhed besluttede vi også at “Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund” fortsat skal eksistere, -men centret skal have en mere udadgående profil. Det skal være tilstede der hvor de udsatte borgere er, -for eksempel med ansættelse af en socialsygeplejerske. Og så skal det have et nyt og mere ordret navn. Et bud herfra kunne være “Center for lighed i sundhed”.

Med hensyn til værdi for patienten og patientinddragelse så besluttede vi under forhandlingerne, at vi ønsker et sundhedsvæsen, hvor patienternes ønsker, viden og erfaringer bliver inddraget i behandlingen og derfor skal en række konkrete værktøjer indenfor fælles beslutningstagen afprøves. Vi skal finde inspiration til dette via samarbejde med de andre regioner, og så skal vi vidensdele internt i Region Nordjylland omkring de tiltag der allerede er i gang her.

Med hensyn til forebyggelse så er det ikke et direkte regionalt ansvarsområde, men alligevel besluttede vi under forhandlingerne, at vi ser det som et fælles ansvar for hele sundhedsvæsenet at forebygge, så vi holder borgerne sunde og raske. Derfor aftalte vi, at der skal udarbejdes en regional forebyggelsesstrategi som både skal rumme den patientrettede forebyggelse på hospitalerne og sikre sunde rammer på regionens arbejdspladser. Det er vores ansvar at sørge for, at regionens medarbejdere har et godt arbejdsmiljø og dét at medarbejderne trives er en vigtig faktor i forhold til at rekruttering og fastholdelse. Derfor er det også en god prioritering at vi har afsat puljemidler til at støtte indsatser som forbedrer medarbejdernes trivsel og velvære. Jeg synes det er et ekstra plus, at puljen udmøntes med inddragelse af hoved-MED. Det er dem der bedst ved hvor skoen trykker.

Radikale Venstre ser frem til, at vi i regionen skal drøfte de nordjyske hospitalers fremtidige profiler i forbindelse med tilblivelsen af en ny hospitalsplan. Vi ønsker at bevare alle hospitalerne i Nordjylland, så vi skal lave en plan for, hvordan vi styrker dem hver i sær.

For Radikale Venstre er det vigtigt at der er fokus på at sikre lægedækning i hele landet, og derfor vi glade for at der bliver skruet op for antallet af uddannelseslæger og at der lægges op til samarbejde med PLO om oprettelse af licensklinikker her i Nordjylland, hvor vi er særligt udfordret i forhold til lægemangel.

For Radikale Venstre er klima og miljø en særinteresse og vi har ikke noget i mod at blive betegnet som klimatosser. Vi tror på, at vi alle kan gøre en lille forskel. Regionen skal tage ansvar som den største offentlige virksomhed i Nordjylland, og derfor ser jeg det som positive takter, at vi bl.a. laver en klimahandlingsplan og forhøjer klimapuljen så vi kan støtte initiativer indenfor affaldssortering, genbrug af hospitalsudstyr og plantning af træer på regionens arealer. Der må handling bag, når vi har ambitionen om at være Danmarks klimaregion.

Tak til administrationen for et godt og detaljeret budgetmateriale, og for et veltilrettelagt budgetseminar. I har dannet rammen for at jeg har følt mig godt klædt på til at deltage i forhandlingerne.
Tak til de andre gruppeformænd for et god samarbejde og til Ulla Astman for at styre processen med lydhørhed og stort overblik. Budgetforhandlinger handler om at give og tage, prioritere og indgå kompromiser.
Alt i alt vil jeg sige, at vi er nået frem til et fornuftigt resultat og med radikale øjne vil jeg tillade mig at sige; “det er ikke så ringe endda”.


"Vores hjemmebane" bliver stedet ingen vil bo

Læserbrev: Rikke L. Pedersen, Vanstedvej 31, 9670 Løgstør, skriver:

Vesthimmerlands Kommune har igennem flere år ønsket bosætning, så antallet af borgere i det mindste holdes stabilt, og ikke falder.
I 2016 deltog en ung familie fra Malle med tre små børn i bosætnings kampagnen “Vores Hjemmebane”. I reklamen fortæller familien om det gode liv, hvor roen og naturen med Vilsted Sø tæt på, spiller en central rolle i familiens liv og i børnenes opvækst.

Sådan er vores hjemmebane i 2016-2019. I mødet mellem hyggeligt lokalliv og vild natur bor Familien Torp. De er faldet for Ranum og Vilsted og byernes indbyggere, som alle sammen passer på hinanden. Samtidig oplever familien, at der er masser af plads til bare at være sig selv i deres egen have. Her kan børnene få lov at lege, løbe og synge, uden at de skal tysse på dem. Det skaber alt sammen en enorm tryghed. Og når de så blander det med åbne marker, levende fjord og tæt skov, får de noget helt unikt.

Midt i naturen. "Vi bruger naturen til at lege, dyrke motion og udforske. En cykeltur i skoven. En udflugt ned til søen. En gåtur ved stranden. Jeg kan godt lide at mine børn vokser op midt i naturen og følger med i årets gang", siger Rikke. "Vi får altså masser af bolig og natur for pengene."siger Søren.

Familien Torp: tre gode ting ved at bo i Malle, Ranum, Vilsted. "Her er et stærkt sammenhold og en omsorg for hinanden. Når vi samles, kan man rigtig mærke landsbystemningen. Ingen voldsom trafik. Med kort afstand til børnehave og job kan vi trygt følges afsted på cykel. Træningsfaciliteterne er helt i top. Hvis du er til sport og motion, har Ranum ekstra meget at byde på. Vi nyder de mange muligheder, som området giver os indenfor løb, cykling, svømning og styrketræning."

http://www.voreshjemmebane.dk/vores-byer/ranum/.

Dette billede kan nu blive en tragedie. Selvsamme familie kan nu med stor bekymring se på, at et Vindmølle projekt i Malle kan betyde, at familien skal bo 850 meter fra 4 Kæmpe Vindmøller. Hvis Vindmølle-parken kommer, vil familien hver dag skulle leve med støj og skyggevirkning fra Vindmøllerne, deres hjem vil tabe værdi og være usælgeligt. Hvordan skal denne familie kunne leve videre? Hvorfor skulle familien blive boende i Vesthimmerlands Kommune? Der er intet citament til at blive boende, de værdier som dette sted giver den unge familie, vil ikke længere være tilstede...

Familien vil forlade Vesthimmerlands Kommune for at starte på ny, og det bliver med garanti ikke i Vesthimmerlands Kommune - for her er spørgsmålet, om man vil sine borgere? De værdier som familien markedsførte på vegne af Vesthimmerlands Kommune, er ikke længere tilstede. Her vil man, at et privat ejet Vindmøllelaug scorer pengene, så de få tjener på vindmøllerne, imens kommunens borgere er taberne.

Det værste er, at den unge familie ikke er alene. Der bor mange af kommunens borgere indenfor 1 kilometer linjen fra vindmølle-parken, og i en radius på 2,5 kilometer fra Vindmølleparken bor der mere end 800 borgere over 18 år. Mange af disse borgere bor i nyrestaurerede boliger, som familien gennem en årrække har lagt sjæl og energi i, for at få lige netop den bolig, som man har ønsket sig. Lige nu har de fleste mistet deres tro på Vesthimmerlands Kommune. De fleste vurderer om de skal fraflytte deres hjem, inden den omgivende natur forvandles til en byggeplads, og imens det stadig er en mulighed, for om lidt er man stavnsbundet, og den tanke er utænkelig og dybt frustrerende. Flere af borgerne taler om at leje boligen ud, hvilke familier vil så komme til?

I Malle har bosætningskampagnen haft værdi, fordi der inden for de seneste tre år er sket tilflytning af to familier i 20´erne, som bevidst her valgt at bosætte sig og stifte familie i dette natur skønne område. Familier der er flyttet til stedet for mindre end 3 år siden, og som nu må erfare, at de skal være naboer til en Vindmøllepark.
Hvordan ville du have det, hvis du havde købt din drømmeejendom for et millionbeløb, og du så erfarer, at der er en Vindmøllepark på vej, blot 1000 meter fra din ejendom? Ikke lige det scenarie man drømte om, da landstedet blev købt.

Bosætningskampagnen “Vores Hjemmebane” vil blive til “Vores Udebane” - stedet hvor ingen ønsker at bo!

Den familie som tidligere var ambassadører for bosætning og naboerne til dem, føler sig nu magtesløse. Men beslutningen er vores lokale politikeres - hvor mange tomme boliger ønsker I? Hvor mange skatteydere og gode ambassadører vil I miste? Hvad hvis det var jeres Hjemmebane, som blev værdiløs, og jeres naboer som ville lave fortjeneste på bekostning af jeres hjem?
Vores Hjemmebane bliver til Vores Udebane.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!